• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 215
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

9 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1998

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTürkiyat Dergisi  
Stt'nde Fiillerden Geçici İsim Yapımı Ss, 1-15
Stt'nde Fiillerden Geçici İsim Yapımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Edebî Metinlerde Sözcük ve Kavram Alanları Ss, 17-22
Edebî Metinlerde Sözcük ve Kavram Alanları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Erzurum'da Sosyal ve Kültürel Değişmeler Ss, 23-30
Erzurum'da Sosyal ve Kültürel Değişmeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa HASANLI Veli MEMMEDLİ  
Batı Uygarlığı Örnek Olabilir Ss, 31-35
Batı Uygarlığı Örnek Olabilir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAZAR  
Ahmed Yesevi Hayatı, Halifeleri ve Tarikatı, Eseri ve Mefkûresi Ss, 37-47
Ahmed Yesevi Hayatı, Halifeleri ve Tarikatı, Eseri ve Mefkûresi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat154
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan ULUDAĞ  
Dîvân Edebiyatı Türlerinden Sâkînâmeler ve Şeyhülislâm Bahâyî'nin Sâkînâmesi Ss, 49-64
Dîvân Edebiyatı Türlerinden Sâkînâmeler ve Şeyhülislâm Bahâyî'nin Sâkînâmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Celâli'nin Mir-İ 'Alem Adlı Mesnevisi Ss, 65-78
Celâli'nin Mir-İ 'Alem Adlı Mesnevisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Mevlânâ'ya Ait Olduğu Düşünülen Küçük Bir Mesnevî: Bülbül-Nâme Ss, 79-88
Mevlânâ'ya Ait Olduğu Düşünülen Küçük Bir Mesnevî: Bülbül-Nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güven KAYA  
Beypazarılı Ma'azoğlu Hasan'ın "Feth-i Kal'a-i Selâsil" Hikâyesi Ss, 89-116
Beypazarılı Ma'azoğlu Hasan'ın "Feth-i Kal'a-i Selâsil" Hikâyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Klaus Detlev Wannig Çeviren: Mustafa Özdemir  
Geleneksel Türk Halk Şiirinde Doğa Ss, 117-18-38
Geleneksel Türk Halk Şiirinde Doğa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Hikâyeciliğimize Düşen Cemre: Küçük Şeyler Ss, 139-143
Hikâyeciliğimize Düşen Cemre: Küçük Şeyler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel KEFELİ  
Gelişen Teknoloji Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Ss, 145-151
Gelişen Teknoloji Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil AYDIN  
Günümüz Anglo-Amerikan Popüler Roman ve Gezi Yazılarında Türk İmgesi Ss, 153-158
Günümüz Anglo-Amerikan Popüler Roman ve Gezi Yazılarında Türk İmgesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ŞAHİN  
Kırım Harbi (1853-1856) Öncesinde Erzurum Eyâletinde Doğu Anadolu Kafkas Sınırında Meydana Gelen Karışıklıklar Ss, 159-164
Kırım Harbi (1853-1856) Öncesinde Erzurum Eyâletinde Doğu Anadolu Kafkas Sınırında Meydana Gelen Karışıklıklar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BULUT  
Erzurum Umûmi Kongresine Katılan Erzincan Murahhasları Ss, 165-169
Erzurum Umûmi Kongresine Katılan Erzincan Murahhasları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
Atatürk'ün Büyük Özlemi Türk Dünyası'nda Kültür Birliği Ss, 171-179
Atatürk'ün Büyük Özlemi Türk Dünyası'nda Kültür Birliği998
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin SARIAHMETOĞLU KARAGÜR  
Sumgait Olaylarının Düşündürdükleri Ss, 181-188
Sumgait Olaylarının Düşündürdükleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat167
Özet | Abstract | Tam Metin |

S. Esin DAYI  
Cumhuriyetimizin Temellerinin Atıldığı Erzurum Kongresi Üzerine Bir Eser "Bütünüyle Erzurum Kongresi" Ss, 189-202
Cumhuriyetimizin Temellerinin Atıldığı Eruzurum Kongresi Üzerine Bir Eser "Bütünüyle Erzurum Kongresi"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sebahat SÖYLEMEZ  
Türk Eğitim Sistemi Üzerine Bir Kitap ve Düşündürdükleri: "Eğitim Yerelleşsin Mi?" Ss, 203-210
Türk Eğitim Sistemi Üzerine Bir Kitap ve Düşündürdükleri: "Eğitim Yerelleşsin Mi?"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Yusuf Hikmet Bayur'un Hayatı, Fikirleri ve Eserleri Ss, 211-227
Yusuf Hikmet Bayur'un Hayatı, Fikirleri ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Aytmatov'un Kassandra Damdası ve Düşündürdükleri Ss, 229-256
Aytmatov'un Kassandra Damdası ve Düşündürdükleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe YILMAZ  
Sovyet Rejimi Kıskacındaki İki Türk Yazarının Etkileşimi: Cengiz Aytmatov ve Tahavi Ahtanov Ss, 257-261
Sovyet Rejimi Kıskacındaki İki Türk Yazarının Etkileşimi: Cengiz Aytmatov ve Tahavi Ahtanov
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Üzeyir Hacıbeyov Yaratıcılığının Estetik Özellikleri Ss, 263-267
Üzeyir Hacıbeyov Yaratıcılığının Estetik Özellikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat173
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri