• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 189
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

8 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1997

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTürkiyat Dergisi  
Türkçedeki Tamlanan Eki /+TA+/ > */+TI/ > /+sI+/ > /+zI+/ > */+rI+/ > */+yI+/ øI+/ > /+øø+/ Üzerine Ss, 1-5
Türkçedeki Tamlanan Eki /+TA+/ > */+TI/ > /+sI+/ > /+zI+/ > */+rI+/ > */+yI+/ øI+/ > /+øø+/ Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman GÜNDOĞAN  
Bilim Dili Olarak Türkçe Ss, 7-12
Bilim Dili Olarak Türkçe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf TEPELİ  
-VIII. Yüzyıldan XV. Yüzyıla Kadar- Dini Metinler ve Türkçe Ss, 13-22
-VIII. Yüzyıldan XV. Yüzyıla Kadar- Dini Metinler ve Türkçe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsine BÖREKÇİ  
Türk Eğitim Sisteminde Öğretimin Konusu ve Öğretim Dili Olarak Türkçe Ss, 23-32
Türk Eğitim Sisteminde Öğretimin Konusu ve Öğretim Dili Olarak Türkçe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
Teknoloji ve Dil Ss, 33-36
Teknoloji ve Dil
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Ömer BEYDOĞAN  
Bilimsel Düşünme Sürecinde Türkçe'nin Durumu Ss, 37-42
Bilimsel Düşünme Sürecinde Türkçe'nin Durumu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TAKKAÇ  
Yabancı Dil Öğretiminde Temel Becerilerin Geliştirilmesi İçin Edebiyat Metinlerinin Kullanımı Ss, 43-50
Yabancı Dil Öğretiminde Temel Becerilerin Geliştirilmesi İçin Edebiyat Metinlerinin Kullanımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Lami'i'nin Ferhad U Şirin Mesnevisi Ss, 51-66
Lami'i'nin Ferhad U Şirin Mesnevisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan ULUDAĞ  
Lâmi'î'nin Salâmân U Absâl Adlı Mesnevisi Ss, 67-77
Lâmi'î'nin Salâmân U Absâl Adlı Mesnevisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat135
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Fikret KILIÇ  
Dede Korkut Kitabı'ndan "Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı" Adlı Hikâyenin Tema Ve Yapı Bakımından Tahlili Ss, 79-97
Dede Korkut Kitabı'ndan "Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı" Adlı Hikâyenin Tema Ve Yapı Bakımından Tahlili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat YERDELEN  
Divan Edebiyatı Kaynaklarından Şehname Ss, 99-104
Divan Edebiyatı Kaynaklarından Şehname
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Orhan SÖYLEMEZ  
Manas-Ata'nın Karları Ss, 105-128
Manas-Ata'nın Karları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup ÇELİK  
Bitmemiş Bir Destan: Kuyucaklı Yusuf Ss, 129-147
Bitmemiş Bir Destan: Kuyucaklı Yusuf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Üç Şiir Bir Yorum /La Dans Serpantin, Endülüs'te Raks, Bir Yaz Gecesi Hâtirası Ss, 149-157
Üç Şiir Bir Yorum /La Dans Serpantin, Endülüs'te Raks, Bir Yaz Gecesi Hâtirası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Savaş Yıllarında Anadolu İnsanı Ve Yozgatlı Hacı Hayrettin Efendi Ss, 159-166
Savaş Yıllarında Anadolu İnsanı Ve Yozgatlı Hacı Hayrettin Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Ziya Gökalp Ve Ona Türkçülüğü Aşılayan Adam: Hüseyinzâde Ali Bey Ss, 167-174
Ziya Gökalp Ve Ona Türkçülüğü Aşılayan Adam: Hüseyinzâde Ali Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol KAYA  
Misâk-I Milli'nin Sınırları Ss, 175-186
Misâk-I Milli'nin Sınırları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa'nın Batı Anadolu Gezisi ve Karşılama Törenleri Ss, 187-201
Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa'nın Batı Anadolu Gezisi ve Karşılama Törenleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Azerbaycan'ın Ressamlık Sanatı Ss, 203-207
Azerbaycan'ın Ressamlık Sanatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Ss, 209-214
V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup TOPAL  
Geleneksel Türkiye Âşıklar Yarışması (1990-1996) Adlı Kitap Üzerine Ss, 215-217
Geleneksel Türkiye Âşıklar Yarışması (1990-1996) Adlı Kitap Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz MEMMEDELİYEVA  
Azerbaycan Müziğinin Liyakatı Temsilcisi Memmed Kuliyev Ss, 219-224
Azerbaycan Müziğinin Liyakatı Temsilcisi Memmed Kuliyev
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat149
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri