• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 290
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

7 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1997

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTürkiyat Dergisi  
Türkçede Bağlayıcı (Yardımcı) Ses Konusu Üzerine Ss, 1-5
Türkçede Bağlayıcı (Yardımcı) Ses Konusu Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Dilbilim Üzerine Ss, 7-12
Dilbilim Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi BAYRAKTUTAN  
Divan Şiirinde Sevgiliye Mahsus Estetik Ss, 13-20
Divan Şiirinde Sevgiliye Mahsus Estetik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
XIX. ve XX. Asrın Başlarında Azerbaycan'da Estetik Fikir Ss, 21-34
XIX. ve XX. Asrın Başlarında Azerbaycan'da Estetik Fikir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat922
Özet | Abstract | Tam Metin |

D. G. SAVİNOV Mehmet TEZCAN  
Yenisey Kırgızları İle Kimaklar'ın IX.-X. Yüzyıllardaki Etnik-Kültürel Münâsebetleri Ss, 35-51
Yenisey Kırgızları İle Kimaklar'ın IX.-X. Yüzyıllardaki Etnik-Kültürel Münâsebetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Aşk ve Gurbet (Teorik Bir Yaklaşım) Ss, 53-65
Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Aşk ve Gurbet (Teorik Bir Yaklaşım)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Nesimi'nin Hayatı ve Farsça Divanı Ss, 67-75
Nesimi'nin Hayatı ve Farsça Divanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Türk Dünyasının Mütefekkiri Mirze Fethali Akhundov Ss, 77-87
Türk Dünyasının Mütefekkiri Mirze Fethali Akhundov
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat926
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Kızılelma'nın Türklük İçin Anlamı ve Cengiz Aytmatov'un Kızıl Elma Hikâyesi Ss, 89-101
Kızılelma'nın Türklük İçin Anlamı ve Cengiz Aytmatov'un Kızıl Elma Hikâyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Zemahşerî'nin "Mukaddimetü'l-Edeb"İ Hakkında Ss, 101-104
Zemahşerî'nin "Mukaddimetü'l-Edeb"İ Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Abdulkadir ERKAL  
Azerbaycan Mitolojik Tefekkürün Kaynakları III Ölenk Ss, 105-119
Azerbaycan Mitolojik Tefekkürün Kaynakları III Ölenk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Erzurum ve Azerbaycan'da Ortak Olan Bazı Düğün Gelenekleri Ss, 121-126
Erzurum ve Azerbaycan'da Ortak Olan Bazı Düğün Gelenekleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat930
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ARINÇ  
Türk-Yunan Anlaşmazlığına Jeopolitik ve Jeostratejik Bir Yaklaşım Ss, 127-156
Türk-Yunan Anlaşmazlığına Jeopolitik ve Jeostratejik Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
Türk-Alman Belgeleri Işığı Altında "Elviye-İ Selâse" ve Enver Paşa'nın Oluşturduğu Kafkas Komitesi Ss, 173-203
Türk-Alman Belgeleri Işığı Altında "Elviye-İ Selâse" ve Enver Paşa'nın Oluşturduğu Kafkas Komitesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Azerbaycan Milli Uyanışının Gerçekleşmesinde Zeynil Abidin Tagiyev, Mirza Fethali Ahundzade ve Hasan Bey Zerdabi'nin Hizmetleri Ss, 203-210
Azerbaycan Milli Uyanışının Gerçekleşmesinde Zeynil Abidin Tagiyev, Mirza Fethali Ahundzade ve Hasan Bey Zerdabi'nin Hizmetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat933
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Hüseyinzade Ali Turan Bey'in "Abd-İ Gılaf ve Mahfaza" Adlı Hikâyesi Ss, 211-215
Hüseyinzade Ali Turan Bey'in "Abd-İ Gılaf ve Mahfaza" Adlı Hikâyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat934
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri