• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 272
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

58 SayıEditör
Doç. Dr. Lokman TURAN

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER - Yrd. Doç. Dr. Servet TİKEN

Erzurum  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHakan SOYDAŞ  
FERÂİZCİZÂDE MEHMED ŞAKİR’İN İNÂDCI YÂHÛD ÇÖPÇATAN VE EVHÂMÎ OYUNLARINDA MOLIÈRE ETKİSİ Ss, 1-14
MOLIÈRE INFLUENCE ON FERÂİZCİZÂDE MEHMED ŞAKİR’S PIECES İNÂDCI YÂHÛD ÇÖPÇATAN AND EVHÂMÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri ÇINARCI  
BAKÜ EL YAZMALARI ENSTİTÜSÜ’NDEKİ TÜRKÇE EL YAZMALARI (DİVAN EDEBİYATI NUMUNELERİ) Ss, 15-53
TURKISH MANUSCRIPTS HELD IN MANUSCRIPTS INSTITUTE OF BAKU (PRODUCTS OF DIVAN LITERATURE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ALTUNMERAL  
KANDİYELİ ALİ RÂŞİD EFENDİ VE TERKÎB-İ BENDİ Ss, 55-75
ALİ RAŞİD EFENDİ WHO IS FROM KANDİYE AND HIS TERKİB-İ BEND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOPAL  
ON YEDİNCİ YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN AHMEDÎ ve ESERLERİ Ss, 77-105
SEVENTEENTH CENTURY DIVAN POET AHMEDÎ AND HIS WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan TÜRKOĞLU  
TÜRK EDEBİYATINDA MAKTEL-İ HÜSEYİNLER VE BEKÂÎ’NİN KİTÂB-I KERBELÂ MESNEVİSİ Ss, 107-128
MAKTEL-İ HUSEYIN’S IN TURKISH LITERATURE AND BEKAİ’S KITAB-I KERBELA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İÇLİ  
NİGÎNÎ, MECMUASI VE ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER Ss, 129-157
NİGÎNÎ, HIS COMPILATION AND EXAMPLES FROM HIS POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TAŞKESENLİOĞLU  
DİVAN EDEBİYATINDA ELİFNAMELER VE BİLİNMEYEN İKİ ELİFNAME ÖRNEĞİ: MEMİ CAN SARUHÂNÎ ve ÖMER KARÎBÎ ELİFNAMELERİ Ss, 159-202
ELIFNAMES IN DİVAN LITERATURE AND SAMPLE OF TWO UNKNOWN ELIFNAMES: MEMI CAN SARUHANI and OMER KARIBI ELIFNAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin YAYLALI  
SELMÂN-I SÂVECÎ’NİN FİRÂKNÂMESİNDE MEVSİM TASVİRLERİ Ss, 203-219
DEPICTIONS OF THE SEASONS IN SALMAN-I SAVECI’S “FIRAKNAME”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Özgür DEMİRCİ  
SEYF-İ SARĀYÎ’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ’NDE İSİMDEN FİİL YAPIMI Ss, 221-243
AT SEYF-İ SARÂYÎ’S TRANSLATION OF GÜLİSTAN, THE NAME OF THE VERB FORMATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ERGENE  
KUTADGU BİLİG’DE ÖZEL ADLAR Ss, 245-288
PROPER NOUNS IN KUTADGU BİLİG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR  
ERZİNCAN AĞIZLARINDAKİ OTUR-LAN- VE SUVAR-LAN- ÜZERİNE Ss, 289-294
ON ERZİNCAN DİALAECTS OTUR-LAN- AND SUVAR-LAN-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ÖĞÜNÇ  
İZZEDDİN ÇALIŞLAR’IN BÜYÜK ROMAN: SON CARİYE, İLK SULTANİÇE’SİNDE TARİHSEL ÜSTKURMACA UNSURLARI Ss, 295-314
A CRITIQUE OF HISTORIOGRAPHIC METAFICTION IN İZZEDDİN ÇALIŞLAR’S BÜYÜK ROMAN: SON CARİYE, İLK SULTANİÇE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali GÜNDOĞDU  
TANZİMAT YAZARLARINA GÖRE ENDÜLÜS’ÜN YIKILIŞ SEBEPLERİ Ss, 315-338
THE REASONS OF THE COLLAPSE OF ANDALUSIA ACCORDING TO THE AUTHORS OF THE TANZIMAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Mahmut YAKAR  
TÜRK ÇOCUK EDEBİYATINDA GÖÇ OLGUSU Ss, 339-353
MIGRATION PHENOMENON IN TURKISH CHILDREN’S LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1564
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin EREN  
ANADOLU SAHASI TÜRK MASALLARINDA DUA MOTİFİ Ss, 355-375
PRAYER MOTIFS IN ANATOLIA FOLK TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi METİN BASAT  
DELİ DELİ OLMA FİLMİNDE ÂŞIKLIK GELENEĞİ Ss, 377-387
MINSTREL TRADITION IN THE FILM “DELİ DELİ OLMA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3672
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas TOPÇU Nebahat ORAN ARSLAN  
KARS'TA 1950-1954-1957 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ VE DEMOKRAT PARTİ Ss, 389-407
1950-1954-1957 PARLIAMENTARY ELECTIONS AND DEMOCRAT PARTY IN KARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ERDAL Selçuk AYDIN  
SİVİL TOPLUM BAĞLAMINDA II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE (1908-1918) ÖĞRETMEN CEMİYETLERİ VE TERAKKİ-İ MAÂRİF VE İTTİHÂD-I MUALLİMİN CEMİYETİ Ss, 409-435
TERAKKI-I MAÂRIF, ITTIHÂD-I MUALLIMIN AND TEACHERS’ COMMUNITIES DURING THE 2ND CONSTITUTIONAL PERIOD (1908-1918) IN TERMS OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem İŞCAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIM ARACI OLARAK FİLMLERDEN YARARLANMA Ss, 437-452
UTILISING FROM MOVIES AS A MEAN OF CULTURAL TRANSMISSION IN TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GEDİK  
ORTAOKUL 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE EĞİTSEL OYUNLARIN BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ Ss, 453-464
THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL PLAYS ON ACHIEVEMENT AND PERMANENCE IN THE IMPROVEMENT OF 2TH GRADE STUDENTS’ READING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1628
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri