• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 262
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

57 SayıEditör
Prof. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDEKİ ESKİ TÜRK KÜLTÜR VE UYGARLIĞI İLE İLGİLİ ESERLER ÜZERİNE Ss, 1493-1533
ARTIFACTS OF EARLY TURKISH CULTURE AND CIVILIZATION AT KYRGYZ TURKISH MANAS UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol İPEK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ENKLİZ (EĞİLTİ) Ss, 1535-1544
ENCLITIC (EĞİLTİ) IN TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergin JABLE  
DOBIRÇAN TÜRK AĞZINDA SES OLAYLARI Ss, 1545-1565
PHONETIC CHANGES IN DOBURÇAN TURKISH DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aliye MUSAYEVA  
PROF. DR. YUSUF SEYİDOV VE AZERBAYCAN EDEBÎ DİLİ TARİHİ MESELELERİ PROF. DR. E. DEMİRÇİZADE ÖRNEĞİ Ss, 1567-1580
PROFESSOR YUSIF SEYIDOV AND AZERBAIJAN LITERARY LANGUAGE HISTORY PROBLEMS PROF. DR. A. DAMIRCHIZADA EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SARAÇ  
RUS VE TÜRK DİL DÜNYA GÖRÜŞÜNDE “DAĞ” KAVRAMI (KÜLTÜRDİLBİLİMSEL ANALİZ) Ss, 1581-1598
CONCEPT OF “MOUNTAIN” IN THE LINGUISTIC VIEW OF THE RUSSIAN AND TURKISH WORLD (LINGUO-CULTUROGICAL ANALYSIS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÖKŞEN - Rukiye GÖKŞEN  
“DAĞ”IN TÜRKÜLERE MİTİK BİR ÖGE OLARAK YANSIMASI Ss, 1599-1618
REFLECTION OF THE MOUNTAIN AS A MYSTICAL ELEMENT TO FOLK SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çulpan ZARİPOVA ÇETİN  
KAZAN TATAR MÂNİLERİNDE KADINLARIN TALİHSİZ KADERİ Ss, 1619-1636
TRAGEDY OF WOMAN’S LIFE IN SHORT TATAR SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin TANRIBUYURDU  
BEYÂNÎ’NİN SİNOP ŞEHRENGİZİ Ss, 1637-1661
SINOP SEHRENGIZS OF BEYANİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1356
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail YILDIRIM  
NAZÎM YAHYA’NIN BİR AŞK HİKÂYESİ: “DÂSTÂN-I HECR Ü VİSÂL” Ss, 1663-1700
A LOVE STORY BY NAZÎM YAHYA: “DÂSTÂN-I HECR Ü VİSÂL”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin ARSEVEN  
ZİYA'YA MEKTUPLAR'DA ŞİİR VE MUSİKİ Ss, 1701-1716
POETRY AND MUSIC AT LETTERS TO ZİYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet KOÇ  
MEHMET RAÛF'UN YAYINCILIK FAALİYETLERİ VE HAYÂL-İ CEDÎD GAZETESİ Ss, 1717-1741
MEHMET RAÛF'S PUBLISHING ACTIVITIES AND HAYÂL-İ CEDÎD NEWSPAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir BAYRAM  
CEMAL SÂFÎ'NİN TEK HECE ŞİİRİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR OKUMA DENEMESİ Ss, 1743-1755
AN ATTEMP OF SEMIOTIC READİNG ON CEMAL SÂFÎ'S TEK HECE POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tacettin ŞİMŞEK  
CEMAL SÜREYA’NIN ŞİİRİNDE HUMOR Ss, 1757-1779
HUMOUR IN CEMAL SÜREYA’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜNDÜZ  
GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAŞ ROMANA AKTARIMLAR, YA DA İHSAN OKTAY ANAR’IN ROMANLARINDA POST-MODERN ANLATICI PROFİLLERİ Ss, 1781-1789
TRANSFERS FROM THE CONVENTIONAL EXPRESSION FORMS TO CONTEMPORARY NOVEL OR POST-MODERN NARRATOR PROFILES IN İHSAN OKTAY ANAR’S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel BAYRAM  
BOSNA-HERSEK’TE TÜRKÇE BASIN: MUALLİM Ss, 1791-1808
TURKISH PRESS IN BOSNIA AND HERZGOVINA: MUALLIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdinç GÜLCÜ  
XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA BAĞDAT VİLAYETİ’NDE MEYDANA GELEN İSYANLAR VE EŞKIYALIK HAREKETLERİ Ss, 1809-1837
THE BRIGANDAGE AND REBELLION MOVEMENTS IN BAGHDAD PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XVI TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KARATAŞ  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN EĞİTİM POLİTİKALARININ MALİ BİR VEÇHESİ: EVKÂF-I MÜNDERİSENİN MAARİFE TERKİ Ss, 1839-1867
A FINANCIAL SIDE OF SULTAN II. ABDULHAMID’S EDUCATIVE POLICIES: CONVEYANCE OF EXTINCTED WAQFS TO EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza ALTIN  
OSMANLI PEDAGOGLARINDA DİSİPLİN, ÖDÜL VE CEZA FİKİRLERİNE DAİR ÖRNEKLER Ss, 1869-1884
EXAMPLES FOR THE THOUGHTS ON DISCIPLINE, REWARDS AND PUNISHMENTS OF THE OTTOMAN PEDAGOGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tazegül DEMİR ATALAY - Deniz MELANLIOĞLU  
“ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİNLEME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ”NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1885-1904
A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF “THE LISTENING STRATEGIES FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS SCALE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1600
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri