• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 217
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

53 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdülbaki ÇETİN  
Şeyh Mahmud bin Edhem ve Tuhfetü’l-Edeb’i Ss, 1-13
Sheikh Mahmud bin Adham and his Tuhfat Al-Adab
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Sefa ÇAKIR  
Hacı Ali Ârif Efendi ve Divançesi Ss, 15-58
Haci Ali Arif Efendi and His Divance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay KINAY  
Sâdık Kemâlî ve Divanı (Dürretül-Uşşâk) Ss, 59-74
Sadık Kemali and His Divan (Durretulussak)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuriye BASTEM  
Ülker Köksal’ın Sacide ve Henrik Ibsen’in Nora Adlı Tiyatro Eserlerinde Kadının Kendini Gerçekleştirmesi Ss, 75-91
The Woman’s Self Actualization in Theatre Plays Called ‘Sacide’ of Ülker Köksal and ‘Nora’ of Henrik Ibsen
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇİTÇİ  
“Hasta” ve “Hasta Çocuk” İsimli Manzum Hikâyelerin Mukayeseli Tahlili Ss, 93-104
The Comparative Analysis of Versified Stories Called “Ill” and “Sick Child”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tacettin ŞİMŞEK  
Mehmed Âkif’in Poetikası Ss, 105-120
The Poetics of Mehmed Akif
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Naci ÖNAL Ali Osman GÜNDOĞAN, Sibel Turhan TUNA  
Türk Masallarında Varoluşçuluk Tasarımı Üzerine Bir Deneme Ss, 121-147
A Study on the Design of Existentialism in Turkish Fairy Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt AKIN  
Türk Dilinde Bir Geçmiş Zaman Eki ‘-çI’ Ss, 149-153
A Past Tense Appendix ‘-çI’ in Turkish Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talat DİNAR  
Anadolu Ağızlarında, Görülen Geçmiş Zaman ve Dilek-Şart Kipi 3. Teklik Şahıs Çekimlerinde Görülen /N/ Sesi ve Kullanıldığı Bölgeler Ss, 155-199
/N/ Consonant Sound That is Seen in Simple Past Tense and in Subjunctive Mood Third Person Singular Conjugations in Anatolian Dialect and Regions That It is Used.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vafa SAVAŞKAN  
Azerbaycan’da Ana Dilinin Öğretilmesine Yönelik Yazılmış İlk Ders Kitapları Ss, 201-214
The First Written Books in Azerbaijan Aimed at the Teaching of Mother Tongue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri HACILAR  
1905 Yılında Güney Borçali - Pembek’te Türk Katliamları (Tiflis Arşiv Belgeleri ve 1905 Yılı Metbuatı Esasında) Ss, 215-219
Turkish Massacres in South Borchali - Pembek in 1905 (Based on Tbilisi Archive Documents and 1905 Press)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın EFE  
Antep Savunması: Bir Albayın Hatıratı Ss, 221-253
The Defence of Antep: Memoirs of a Colonel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdes TEMİZGÜNEY  
Demiryolu Ulaşımının Erzurum’a Katkıları Ss, 255-272
Benefits of Railway Transportation in Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Türk Konseyi (Keneşi) Türk Üniversiteler Birliği ve Türk Üniversiteler Birliği I. Genel Kurulu Ss, 273-290
The First General Committee of the Turkish Council Union of the Turkish Universities and the Union of Turkish Universities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1335
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri