• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 324
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

46 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Editör Yardımcısı


Erzurum  2011

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHanifi VURAL Tuncay BÖLER  
Ahmet Vefik Paşa ve Türk Diline Katkıları Ss, 1-24
Ahmet Vefik Paşa and His Contrıbutıons to Turkish Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
“–sA” Ekinin Işlevleri Ss, 25-38
The Functions of the Suffix “–sA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1067
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan AKTAŞ  
Nef’î’de Benlik Algılamasının Şiirine ve Hayatına Yansımaları Necip Fazıl Örneği İle Karşılaştırma Ss, 39-60
Perception of “Self” for Poet Nef’î and its Reflections on His Poems and Life– A Comparison with the Case of Poet Necip Fazıl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale QASIMOVA  
Metinlerarası İlişkiler Açısından Mustafa Kutlu'nun Beşlemesi Ss, 61-86
Mustafa Kutlu`s Pentad from The Viewpoint of İntertextuality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine BİLGEHAN TÜRK  
Mustafa Kutlu’nun “Akasyalar Açar mı?” Adlı Öyküsüne Göstergebilimsel Bir Yaklaşım Ss, 87-94
A Semiotic Approach to Mustafa Kutlu's Story Called “Akasyalar Açar mı?”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1070
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan ENGİN  
Biyografik Açıdan İsmail Safa’nın Şiirleri Ss, 95-110
The Poetry of İsmail Safa from The Biographic Point of View
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın ÖNCÜ  
Karagözle İlgili Araştırmalarda Bir Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Ss, 111-126
Evliya Çelebi’s Book Seyahatnâme as a Source in the Research about Karagöz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhi KARA Arzu TÖREN  
Âşık Veysel’in Şiirlerinde Eğitim Ss, 127-144
Education in Âşık Veysel’s Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1073
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihangül DAŞTAN  
“Bahçe” Adlı Karagöz Oyununda Son Dönem Osmanlı Sosyal Hayatından Yansımalar Ss, 145-156
Reflections of Late Ottoman Social Life in The Play “Bahçe” Karagöz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1074
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özgür GÜVENÇ  
Dede Korkut Kitabı’nda Mizah Ss, 157-180
Humor in The Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
Kırgız Türklerinde Erkek Çocuğun Önemi ve Edebi Eserlere Yansıması Ss, 181-194
TheImportance of the Male Child for the Kyrgyz Turks and its Reflection in Literary Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1076
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besim ÖZCAN  
1828-29 Osmanlı-Rus Harbi’nde Erzurum Eyaleti’nden Rusya’ya Göçürülen Ermenilerin Geri Dönüşlerini Sağlama Faaliyetleri Ss, 195-204
Activities To Grant The Return of Armenians Who Were Forced To Migrate From The State of Erzurum to Russia DuringThe 1828-29 Ottoman-Russian War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1077
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KALEMLİ Ufuk ERDEM  
II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’nin Yunanistan’a Kurtuluş ve Dumlupınar Vapurları ile Gönderdiği İnsani Yardımlar Ss, 205-236
Turkey’s Humanitarian Aid, Sent via Kurtuluş and Dumlupınar Steamers, to Greece During World War II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1078
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş EĞİLMEZ  
Bâbürnâme’de Yer Alan Törenler Ss, 237-254
Ceromonies Taken Place in Baburnamah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1079
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şakir GÖZÜTOK  
Hakkârili Devlet Adamı ve Âlimler (Abbâsîler Dönemi) Ss, 255-280
White Pigeons of Aerie of Scholars From Hakkari (Abbasid Period)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1080
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN  
Dillerde Cinsiyet Almanca ve Türkçede Cinsiyet Kavramları Ss, 281-300
Gender in Languages Gender Concepts of German and Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1081
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye TAŞBAŞI MUTLU  
Rusça ve Türkçedeki İlgi ve Bulunma Hallerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Ss, 301-312
Comparative Analysis of the Genitive and Locative Cases in Russian and Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1082
Özet | Abstract | Tam Metin |

Malik YILMAZ  
Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi: Kavramsal Bir Yaklaşım Ss, 313-332
Knowledge Management and Organizational Learning Relationship: A Conceptual Approa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1083
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Tahsin SÜMBÜLLÜ  
Mehmet Rıfat Bey’in Hazırladığı “Yeni Şarkı Mecmuası” Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme Ss, 333-358
A Study on “Yeni Şarki Mecmuasi” Edited By Mehmet Rıfat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1084
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan GÖRKAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sultan Abdülaziz’in Bazı Mebâhis-i Hikemiyye ve Mantıkiyye Tercemeleri Adlı Risalesi Ss, 359-362

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1085
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜRLEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türkçe Yazıları Ss, 363-364

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1086
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KAVAKLIÇEŞME  
Yurtdışında Türkçe Öğretimi Sorunlar, Yaklaşımlar Ss, 365-366
Yurtdışında Türkçe Öğretimi Sorunlar, Yaklaşımlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1155
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri