• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 204
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

45 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Editör Yardımcısı


Erzurum  2011

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÜmit Özgür DEMİRCİ  
Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Zeliha’sındaki Bazı İbareler Üzerine Ss, 1-8
On Various Vocabulary of Şeyyad Hamza’s Yusuf u Zeliha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1045
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadirhan HASAN  
Mevlana Sûfî Muhammed Danismend ve Mir'âtü'l-Kulûb Eseri Ss, 9-16
Mawlana Sufi Muhammad Danishmand and His Work Mir’atül-Qulup
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Mahtumkulu Divanlarında Hz. Peygamber Ss, 17-38
Prophet Mohammad in İbrahim Hakkı of Erzurum and Mahtumkulu Divans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1047
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat KORKMAZ  
Ahmet Mithat Efendi’nin İlk Romanlarında Mısır ve Mısırlılar Ss, 39-60
Egypt and Egyptian in Ahmet Mithat Efendi’s Early Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1048
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner ASLAN  
Pertev Tevfik ve ‘Vatan Tehlikede’ İsimli Risalesi Ss, 61-82
Pertev Tevfik and His Tractate Titled as ‘Homeland Endangered’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1049
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nikpur CABBARLI  
Azerbaycan Muhaceret Edebiyatında Kuzey Kıbrıs Olayları Ss, 83-88
The Reflection of North Cyprus Events in Azerbaijan Migration Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARI  
“Ölümsüz Baba” Orhan Pamuk’un “Babamın Bavulu”nda, Oğuz Atay’ın “Babama Mektup”unda, Franz Kafka’nın “Babaya Mektup”unda Baba İzleği Ss, 89-120
“Der Ewıge Vater” Vaterbildrecherche in Orhan Pamuk’s “Der Koffer meines Vaters”; Oğuz Atay’s “Brief an meinen Vater” und Franz Kafka’s “Brief an den Vater”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1051
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Huseng Caferî ve Şiir Dünyası Ss, 121-136
Huseng Caferi and Poetry World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1052
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YILAR  
Erzurum’da Erkeklerin Bekârlığa Veda Partisi Ss, 137-158
Men’s Farewell Party in Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1053
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilber ZEYNALOVA  
B?dii ?s?rd? Yuxugörm? v? Onun Funksiyasi Ss, 159-166
Dream in Literature and its Functions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNEŞ  
Türk Edebiyatı Tarihçiliğinde Mustafa Nihat Özön ve Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi Ss, 167-192
Mustafa Nihat Özön as a Historian of Turkish Literature and Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1055
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal OYTUN ALTUN  
1975-2009 Yılları Arasında Bitlis’te Çocuklara Verilen Adlar Ss, 193-218
Kid Names Given in Bitlis Between 1975-2009
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1056
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyup ŞİMŞEK  
Atatürk’ün Din Eğitimi İle İlgili Görüsleri Ss, 219-234
Atatürk’s Opinions About Religious Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1057
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ÖZDEMİR Elif AKTAŞ  
Halkevleri (1932’den 1951’e) Ss, 235-262
People’s Houses from 1932 to 1951
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1058
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşur ÖZDEMİR  
Sovyet Devrinde Sıra Dısı Bir Kazak Aydını : Bawirjan Momisuli Ss, 263-294
An Extraordinary Kazakh Scholar in Soviet Era: Bavirjan Momisuli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1059
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aftandil ERKİNOV Recai KIZILTUNÇ  
XV-XIX. Asır Beyazlarında Taskent ve Paris Kütüphanelerinde Tespit Edilen Alisir Nevai’nin Siirlerine Dair Bir Arastırma Ss, 295-320
Research on Alisir Nevai's Poems Found Between XV-XIX Beyaz Collections in Taskent
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ODABAŞ Coşkun POLAT  
Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri Standartları Ss, 321-346
Standards of University Libraries in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1061
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri