• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 282
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

42 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2010

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHolida İMAMOVA  
Türkiye Türkçesi İle Özbek Türkçesinde Nezaket Anlamı Taşıyan Seslenmeler Ss, 1-10
The Exclamatıons In Turkısh And Uzbek Languages Whıch Mean “Respect”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
Türk Dili ve Kültürü Açısından Baburname’de Avcılık Ss, 11-32
The Huntıng In Baburnama From The Poınt Of Turkısh Language And Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasımcan SADIKOV  
Kutadgu Bilig’de Gök Bilimiyle İlgili Tespitler Ss, 33-39
Determınatıons Regard Of Astronomy In Kutadgu Bılıg
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat982
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Halil TUĞLUK  
Divan Şiiri’nde Manzum Tebrik-Nâmeler Ss, 41-68
Tebrik-Names In Verses Divan Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YEKBAŞ  
Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzî Efendi’nin Regâibiyyesi Ss, 69-95
Regâıbıyye In Classıcal Turkısh Poetry And Mehmed Fevzî Efendi’s Regâıbıyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat984
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK İsmail ÇELİK  
Bir Sufi Şair: Abdülkâdir-İ Gulâmî (1271-1303/1854-1886) Ss, 97-118
A Sufi Poet: Abd Al-Qadir Ghulami (1271-1303/1854-1886)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunca KORTANTAMER Uğur NALCIOĞLU  
Nesimi Ss, 119-122
Nesimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
Balzac İle Esendal'ın Kiracıları Goriot Baba ve Ayaşlı İle Kiracıları Adlı Romanlara Karşılaştırılmalı Bir Yaklaşım Ss, 123-131
The Tenants Of Balzac And Esendal A Comparatıve Approach To The Novels Father Gorıot And Ayaşlı And Hıs Tenants
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat987
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ÇETİNDAŞ  
Yahya Kemal’in Duygu ve Düşünce Dünyasına Annesinin Tesirleri Ss, 133-145
Yahya Kemal’s Mother’s Influence On Hıs World Of Feelıng And Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulaziz M. AVADALLAH Sait UYLAŞ  
Fıkra Türünün Arap ve Türk Edebiyatlarındaki Yeri Ss, 147-174
The Theme Of Anecdote And Its Place In The Lıterature Arabs And Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa MACİT  
Geleneksel Hayır Anlayışının Modern Görünümleri: Kermesler Ss, 175-190
Modern Appearances Of The Tradıtıonal Charıty Mentalıty: Kermesses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat990
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlham ENVEROĞLU  
Çağdaş Bozkır Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri Ss, 191-207
Contemporary Steppe Art The Old Sybols In Contemporary Kyrgyz Paıntıng Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Enes SOYSAL  
Tarihsel Süreçte Bayrak ve Sancaklarımız Ss, 209-239
Our Flag Durıng The Hıstorıcal Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat992
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit KILIÇ  
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Pasinler ve Köylerinin Demografik ve İskân Yapısı Ss, 241-257
The Demographıc Structure Of Pasinler And Its Vıllages In The Fırst Half Of 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Erzurum’da Milli Mücadele Döneminde Yayınlanan Albayrak Gazetesi’ndeki İlânlar Ss, 259-282
The Advertısements That Were Publıshed In Albayrak Newspaper In Erzurum Durıng The Turkısh Lıberatıon War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat994
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ASLAN  
I. Dünya Savaşı Esnasında Nargin Adası’nda Türk Esirler Ss, 283-305
Turkısh Captıves In Nargın Durıng The World War I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat995
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar ÇORUH  
Psikolojik Savaş Kıskacında Türkiye (Genocide, Tehcir, Meds Yeghern) Ss, 307-326
Turkey In The Prıncers Of Psychologıcal War (Genocıde, Tehcır, Meds Yeghern)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar TÜRKBEN  
Erol Güngör’ün Vicdan Anlayışı Ss, 327-332
Erol Güngör’s Conscıence Understandıng
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat997
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri