• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 277
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

4 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1996

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKasım İNCE  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs'ta 1789-1839 Yıllarındaki Osmanlı Cami ve Mescidleri Ss, 1-17
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs'ta 1789-1839 Yıllarındaki Osmanlı Cami ve Mescidleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat89
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
1917-1918'de Kafkasya'daki Bazı Siyasi ve Askeri Gelişmelerin Işığı Altında, Bağımsızlık Yolundaki Gürcistan ve Berlin Gücü Komitesi'nin Bu Konudaki Çalışmaları Ss, 19-51
1917-1918'de Kafkasya'daki Bazı Siyasi ve Askeri Gelişmelerin Işığı Altında, Bağımsızlık Yolundaki Gürcistan ve Berlin Gücü Komitesi'nin Bu Konudaki Çalışmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat90
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay ÇAĞLAR  
Milli Mücadele'nin Başlarında Bolu Mutasarrıflığı'nda Asayiş (1918-1919) Ss, 53-69
Milli Mücadele'nin Başlarında Bolu Mutasarrıflığı'nda Asayiş (1918-1919)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat92
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enis ŞAHİN  
Trabzon ve Batum Konferanslarında Kuzey Kafkasya'nın Bağımsızlığı İle İlgili Gelişmeler Ss, 71-88
Trabzon ve Batum Konferanslarında Kuzey Kafkasya'nın Bağımsızlığı İle İlgili Gelişmeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Harezmşah Celâleddin Mengüberti'nin Şahsiyeti Ss, 89-102
Harezmşah Celâleddin Mengüberti'nin Şahsiyeti
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat94
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Sabri BALKAYA  
Afife Fikret'e Göre Feminizm Ss, 103-114
Afife Fikret'e Göre Feminizm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat95
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi ÖZAV  
Oltu İlçesi'nde Geçici Yerleşme Şekilleri Ss, 115-141
Oltu İlçesi'nde Geçici Yerleşme Şekilleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat96
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslan AKALIN  
Yabancı Dil Öğretiminde Araç, Gereç ve Otantik Dokümanların Kullanılması Ss, 143-153
Yabancı Dil Öğretiminde Araç, Gereç ve Otantik Dokümanların Kullanılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat97
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
Köktürk Yazıtları ve Köktürk Yazıtlarında Atlar Ss, 155-163
Köktürk Yazıtları ve Köktürk Yazıtlarında Atlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat98
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Türkçede İsim Tamlamalarının Derin Yapısı Ss, 165-172
Türkçede İsim Tamlamalarının Derin Yapısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat99
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Bir Yusuf ve Zeliha Şairi Süle Fakih ve Eseri Ss, 173-179
Bir Yusuf ve Zeliha Şairi Süle Fakih ve Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat YERDELEN  
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Rubai Ss, 181-191
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Rubai
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Abay Kunanbayoğlu (1845-1904) Ss, 193-197
Abay Kunanbayoğlu (1845-1904)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşur ÖZDEMİR  
Büyük Kazak Şâiri Mağjan Jumabay Ss, 199-213
Büyük Kazak Şâiri Mağjan Jumabay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat103
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri