• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 222
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

39 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2009

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenPervin ÇAPAN  
Sunuş Ss,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıza OĞRAŞ  
Prof. Dr. Hüseyin Ayan’ın Hayatı Ss, 1-6

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife AKPINAR  
Hocaların Hocası: Prof. Dr. Hüseyin Ayan’ın Hâl Tercemesi Üzerine Ss, 7-16

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat850
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin ÇAPAN  
Prof. Dr. Hüseyin Ayan İle Bilimsel Bir Söyleşi Ss, 17-22

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin ÇAPAN Rıza OĞRAŞ, Şerife AKPINAR  
Tezler, Kitaplar, Yazılar Ss, 23-30

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül AYAN  
Prof. Dr. Hüseyin Ayan Ss, 31-34

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat852
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail YAKIT  
Birikimli ve Bulunmaz Bir Dost: Prof. Dr. Hüseyin Ayan Hoca Ss, 35-38

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin ÇAPAN  
Hocam’ı Hatırlıyorum… Ss, 39-46

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfi GÜLER  
Sayın Hüseyin Ayan Hocam İle Bir Anımız Ss, 47

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat856
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Ahmet KIRKKILIÇ  
Hocam Prof. Dr. Hüseyin Ayan Ss, 49-52

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat857
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. İrfan AYPAY  
Hocam Prof. Dr. Hüseyin Ayan Ss, 53-55

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vicdan ÖZDİNGİŞ  
Bir Dersin Notu (Hüsn Ü Aşk Mesnevisi) Ss, 57-71

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir ÇINAR  
Eserleriyle Prof. Dr. Hüseyin Ayan: Seyyid Nesîmî Divanı Ss, 73-83

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk AYDIN  
Cevrî Divanı Ss, 85-94

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer TANÇ  
Fuzûlî: Leylâ Vü Mecnûn Ss, 95-99

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat862
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail AVCI  
Şeyhoğlu Mustafa: Hurşîd-Nâme (Hurşîd Ü Ferahşâd) Ss, 101-111

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kubilay ÜNSAL  
Nâmık Kemâl: Celâleddin Harzemşah Ss, 113-117

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer TANÇ  
Fuzûlî, Rind İle Zâhid Ss, 119-122

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagehan EKE  
Şeyh Gâlib: Hüsn Ü Aşk Ss, 123-129

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim ŞAHİN  
Sadettin Nüzhet (Ergun)-Mehmet Ferit (Uğur): Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı Ss, 131-134

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine MENGİ  
Divan Şiiri Estetiği Açısından İ’câz Ss, 135-146

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal KURNAZ  
Bana Seni Gerek Seni Ss, 147-160
"Bana Seni Gerek Seni" As An Expression
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Ögrenme ve Uygulama Dilleri Ss, 161-172
Learning And Practising Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder GÖÇGÜN  
Süleyman Nazif’te Nükte ve Hazırcevaplılık Ss, 173-186
In The Süleyman Nazif Witty And Quickness İn Replying
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif AKTAŞ  
Edebî Metin ve Özellikleri Ss, 187-200
Literary Text And Its Characteristics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat872
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge SEYİDOĞLU  
Yeraltı Dünyası Ss, 201-210
The Underground World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat873
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail YAKIT  
Yakut’un Kendi Seyahatlarına Düşürdüğü Tarihler Ss, 211-219
The Datings That Yakut Made For His Own Journeys
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARACAN Çınar Abidinova KARACAN  
Güneş Altındaki Künikey Kız Ss, 221-233
Kunikey Girl Under The Sun
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat875
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail PARLATIR  
Macaristan'da Türk Kültürünün İzleri Ss, 235-240
Marks Of The Turkish Culture In Hungary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat876
Özet | Abstract | Tam Metin |

Viktor YURİYEVİÇ GANKEVİÇ Hacali NECEFOĞLU, Yavuz AKPINAR  
“Küçük Molla”nın Düşünceleri / (İsmail Gaspıralı’nın İmzası ve Bilinmeyen Bir Eseri Hakkında) Ss, 241-146
Opiınions Of “Küçük Molla (Little Mullah)”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül AYAN  
Yûsuf Hakkı Üsküdarî ve Divanı Ss, 247-296
Yûsuf Hakkı Üsküdarî And His Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat878
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞEKER  
Abdülhak Hâmid’in “İngiliz İslâm Cemiyeti” Kurucusu Quıllıame Hakkında Bir Raporu Ss, 297-305
One Report Of Qualleme Who Established ‘English Muslim Society’ Of The Abdülhak Hamid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Berat ALPTEKİN  
Ceyhun’dan Ceyhan’a Evlenme İle İlgili Bazı Kavramlar (Kalın, Saçı, Okuntu, Aşerme, Toy) Üzerine Ss, 307-321
From Ceyhun To Ceyhan: Comman Traditional Practices On Marrigament
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat880
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülkerim ABDULKADİROĞLU Mehmet SARI  
Külliyât-I Recâî-Zâde Ahmed Cevdet / (Nevâdirü’l-Âsâr, Zînetü’l-Mecâlis, Dîvânçe) Ss, 323-333

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat881
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Ahmet KIRKKILIÇ Abdülhak Halim ULAŞ  
Aruz Bilgisi, Eğitim ve Estetik Ss, 335-364
The Aruz Knowledge, Education And Aesthetic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat882
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇETİŞLİ  
Kurgusallık / İtibârîlik Bağlamında Edebiyat Ss, 365-376
Literature In The Context Of Relativism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat883
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat YÖNDEMLİ  
Mevlevî Zarafeti ve Fıkraları Ss, 377-384
Mawlawi Elegance And Storıes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SEVGİ  
Bâkî’nin “Ancak” Redifli Gazeline Yazılan Tahmis ve Tesdisler Ss, 385-393
“Tahmis” And “Tesdis” Written To Bâkî's Ghazal Ending In The Redif Of “Ancak”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAVRUK  
Hatıraları Işığında Niyâzî-İ Mısrî Ss, 395-409
In The Lights Of Memorian His Niyâzî-İ Mısrî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat886
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail GÖRKEM  
Dünden Bugüne ‘Türk Sözel Edebiyatı’: Değişim ve Dönüşüm Ss, 411-422
From Yesterday To Today ‘Turkish Oral Literature’: Variation And Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat887
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. İrfan AYPAY  
Nâ’ilî’nin Bir Gazelinin Şerhini Okurken Ss, 423-434
Reading The Commentary Of A Gazal For Naili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin ÇAPAN  
Tezkirelerin Işığında Şiire Has Bir Yapı Unsuru Olarak Mânâ Üzerine Değerlendirmeler Ss, 435-448
Evaluations On Meaning As A Poetic Element In The Light Of Tezkires
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan KARATAŞ  
Poetik Düşünüşün Klasik Şiirde Dile Getirilişi: Bâkî Divanı Örneği Ss, 449-457
Poetics Mentality To Express In The Classical Poetry: To Example Baki’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet ŞIHIYEVA  
Nesimi’nin Milli Mensubiyeti Meselesi / (Tarihi ve Çağdaş Bakışlar Açısından Karşılaştırmalı Tahlil) Ss, 459-482
The Issue Of Nesimi’s Nationality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat891
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Dilek BATİSLAM  
Şehir Şiirleri ve Şeyhülislâm Yahyâ’nın Edirne Gazelleri Ss, 483-498
Cıty Poems And The Odes Of Edirne By Sheıkh Ul-Islam Yahyâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin KAHRAMAN  
Vahîd Mahtûmî Dîvânı’nda Görülen Bir Terim: “Türkmaniyât” Ss, 499-536
A Term İn Vahîd Mahtûmî’s Divan “Türkmaniyât”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÜNVER  
Nesimi ve Vahdet-İ Vücud Ss, 537-552
Nasimi And The Oneness Of Being
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat894
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfi GÜLER  
Ruz U Şeb Redifli Üç Na‘T Ss, 553-578
Ruz U Şeb Rhymed Three Eulogies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan CANIM  
Seyyid Nesîmi'nin "Arzular" Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Denemesi Ss, 579-585
One Of Analysis Studied On The Seyyid Nesîmi’s Gazal Of ‘Arzular’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaşif YILMAZ  
Mehmed Râşid Efendi’nin, “Nazîde” Kasidesinin, Eski Türk, Arap ve Acem Kültür Tarihinden Taşıdığı İzler Ss, 587-608
The Prints Which Brought From The Old Turkish, Arabic Culture History Of Mehmed Raşid Gentelman’s “Nazide” Qasida
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat897
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇIPAN  
Mûsıkî ve Şiir İklîmimizde “Derd, Derman, Tabib” Olgusu Ss, 609-630
In The World Of Our Music And Poem, The Phenomena Of “Trouble, Remedy And Physician”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat898
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SARI  
Askerî Muhammed-Gülaboğlu-Dîvânı’nda Geçen Âyetler Ss, 631-650
Verses Of Quran Which Take Part İn The Divan Of Askerî Muhammed-Gülaboğlu-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıza OĞRAŞ  
Osmanlı Döneminde Mısır’da Yaşamış Divan Şairleri Ss, 651-670
Court Poets Who Lived In Egypt During The Ottoman Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergis BİRAY  
12 Hayvanlı Türk Takvimi —Zamana ve İnsana Hükmetmek— Ss, 671-682
Turkish Twelve-Year Animal Cycle Calendar -To Dominate Time And Human-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat901
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ali ESİR  
Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu Ss, 683-708
Mirac Topic In Masnavis Of Anatolia Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat902
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjgan ÇAKIR  
Mazlûm-Zâde Mehmed Memdûh Paşa’nın Poetikasına Dair / Ss, 709-718
On The Poetics Of Mazlûm-Zâde Mehmed Memdûh Pasha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Ney’in Öyküsü ve Dîvân Şiirinde İşlenişi Ss, 719-751
The Story Of The Ney And It’s Worked Up In Thhe Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasih ERKUL  
Edebî Dilekçe Olarak Kasideler Ss, 753-762
Eulogy As A Literary Petition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe BÜYÜKYILDIRIM  
Kâşif ve Sâkî-Nâme’si Ss, 763-776
Kasif And His Sâkinâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir ÇINAR  
Şeyh Gâlib’in Hüsn Ü Aşk Mesnevisinde Felekler Ss, 777-792
The Universe İn The Mesnevi Of Şeyh Galib’s Hüsn Ü Aşk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KIRBIYIK  
Kıyâfet-Nâme-İ Cedîde Hakkında Ss, 793-813
On The Kıyâfetnâme-İ Cedîde
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Yenişehirli Avnî’nin “Mir’ât-I Cünûn” İsimli Eseri Ss, 815-855
Yenişehirli Avnî Of Whom Works İs Named ‘Mir’at Cünûn’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat909
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan EROL  
Mevlevilikte Zikir ve Mevlana Müzesinde Bulunan Dört Zikir Tesbihi Ss, 857-866
Praising God In Mawlawi Order And Four Praising Rosaries In The Museum Of Rumi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat910
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat KURUKAFA  
Yağmurun Musibet, Siyasetin Hüsrana Dönüşmesinin Romanı -Tarık Buğra’nın Yağmuru Beklerken’i Üzerine Bir Çözümleme- Ss, 867-876
A Novel On The Transformation Of Rain İnto Calamity And Politics İnto Despair – A Study On Tağrık Buğra’s “Waiting For Rain”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat911
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık ARMUTLU  
Kelebeğin Ateşe Yolculuğu: Klasik Fars ve Türk Edebiyatında Şem‘ Ü Pervâne Mesnevileri / Ss, 877-907
Journey Of The Moth To Fire: Şem Ü Pervane Mesnevis In Classical Persıan And Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma AÇIK  
Nevai Şahsında Sovyet Bakış Açısının Yaş Türkistan Dergisi’nde Eleştirisi Ss, 909-918
Standpoint Of Yaş Turkistan Concerning With Ali Şir Nevai’s View Of Soviet Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra GÖRE  
Kerem Kasidelerine Dair Ss, 919-957
About Eulogıes On “Kerem”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmira MEMMEDOVA  
Osman Türkay’ın Edebî Eserlerinde Evrensellik ve İdeolojik Kaynakları Ss, 959-965
Universality And İdeologic Sources In Osman Turkay’s Literary Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer TANÇ  
Rifâî’den Oscar Wilde’a Gül ve Bülbül Ss, 967-987
Gül Ü Bülbül From Rifâî To Oscar Wilde
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagehan EKE  
Güvâhî’nin Pend-Nâmesi’ndeki Bir Hikâyet İle La Fontaine’in Bir Masalının Mukayesesi Ss, 989-1010
A Tale Of Pendnâne From Güvahi Compare With Tales From La Fontaine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AYAN  
Fotoğraflar Ss, 1011

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat918
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri