• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 311
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

38 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman MERT  
Orhun Yazıtlarında Kullanılan İşaretsiz (/.Ø./) Görev Ögeleri Ss, 1-20
Functional Elements That Appear İn Orhun Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat830
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay BÖLER  
Onmak Fiili Üzerine Ss, 21-40
On The Subject Of The Verb Onmak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman SOLMAZ  
Gül Ü Hüsrev’e Yeniden Bakmak Ss, 41-49
A New View To Gül Ü Hüsrev
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Gökcan TÜRKDOĞAN  
Yusuf U Züleyha Mesnevilerinde Sosyal Hayatın Yansımaları Ss, 51-70
The Reflections Of Social Life İn The Yusuf U Züleyha Masnawis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahir SELÇUK İ. Halil TUĞLUK  
Antakyalı Mustafa Şehdî ve Gazelleri Ss, 71-94
Mustafa Şehdî From Antakya And His Ghazels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
XVIII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Abîrî ve İki Eseri Ss, 95-110
Abîrî, A Mevlevi Poet, Lived İn The 17th Century, And His Two Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut KAPLAN  
Müellifi Meçhul Bir Ögüt-Nâme Ss, 111-129
An Ogutname Which It’s Writer İs Unknown
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat836
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Zeliha STEBLER ÇAVUŞ  
Türk Edebiyatında Mersiyeler Ss, 131-138
Elegies İn Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin FEYZİOĞLU  
Murâd-Nâme’de Geleneksel Türk Sanat Müziği Makamları, Darblar ve Sâzendelik Âdâbı Ss, 139-150
Melodies Of Traditional Turkish Art Music, Rhythms And Rules For İnstrumentalist İn Murâd-Nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat838
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Hakkı GERÇEK  
Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Meşk Sisteminden Notalı Eğitim Sistemine Geçişle İlgili Bazı Düşünceler Ss, 151-158
Some Thoughts About The Transition From The Meşk System To The Education System Of Musical Note In The Traditional Turkish Art Music
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat839
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Kâdirîyye Tarîkatı Hâlisiyye Şubesinin Kurucusu Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî Ss, 159-184
Sheikh Abdurrahman Halis Kerkuki The Founder Of Khalisiyya Branch Of Qadiriyya Order
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YURTTAŞ  
Gümüşhane / Kürtün’deki Kültür Varlıkları Ss, 185-195
Cultural Heritages İn Gümüşhane / Kürtün
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat841
Özet | Abstract | Tam Metin |

L. LOCHART M.G.S. Hodgson, Süleyman TÜLÜCÜ  
Alamût Ss, 197-206
Alamût
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Kara-Koyunlular’ın Van-Gölü Çevresindeki Faaliyetleri ve Günümüze Ulaşabilen Kültürel Mirasları Ss, 207-226
The Actıons Of Qara-Quyunlus Around Van Lake And Their Surviving Cultural Herritage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÜNAL  
Geçmişten Günümüze As-Tarhan (Astrahan/Hacı Tarhan) Ss, 227-252
As-Tarhan (Astrahan/Haci Tarhan) From Past To Present
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mithat AYDIN  
İngiliz-Rus Rekabeti ve Osmanlı Devleti’nin Asya Toprakları Sorunu (1877-1878) Ss, 253-288
English-Russian Competition And Asian Lands Question Of Ottoman Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DEMİRTAŞ  
Silvan Kazâsı’nda Yerleşme ve Nüfus (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı) Ss, 289-312
Settlement And Populatıon In Silvan Borough (The Second Half Of XIX. Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat846
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KÜÇÜKUĞURLU Gürkan Fırat SAYLAN  
Şimendiferin Erzurum Yolculuğu Ss, 313-342
Journey Of Raılway To Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat847
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri