• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 294
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

36 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuharrem DAŞDEMİR  
Anadolu Ağızlarında Çekimli Yapılarda Ortaya Çıkan /+(E)N/ Eki Ve Buna Bağlı Ses Değişmeleri Ss, 1-16
The /+(E)N/ Suffix That Appear In The Modal Structures Of Anatolian Dialects And The Succesive Ablauts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Avni GÖZÜTOK  
Türkiye Türkçesinde Karma Kelimeler Ss, 17-22
Mixed Words İn Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖNAL  
Edebî Dil ve Üslup Ss, 23-47
Literary Language And Style
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanifi VURAL Tuncay BÖLER  
Türkçe Sözlük (Tdk)’Ten Hareketle 1944’ten 2005’e Dilimizdeki Batı Kökenli Sözcükle Ss, 49-63
The West Origin Words Based On Turkish Dictionary (Tdk) Since 1944 To 2005
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ERENOĞLU  
Mehmet Kaplan’ın Dil Üzerine Görüşleri Ss, 65-80
Mehmet Kaplan’s Ideas On Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner AKDAĞ  
Süleyman Çelebinin Mevlidi Üzerine Ss, 81-98
Thoughts On Mawlid Of Sulaiman Chalaby
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Üsküdarlı Sâfi ve ‘Şi’r-İ Sâfi İsimli Eseri Ss, 99-119
Üsküdarlı Sâfi And His Works ‘Şi’r-İ Sâfi’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma ELYILDIRIM  
Ömer Seyfettin Öykülerinde Artgönderim Kullanımı Ss, 121-146
The Use Of Anaphora In The Stories Written By Ömer Seyfettin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin MUMCU AY  
Mehmet Kaplan’ın Çığır’daki Hikâyeleri Ss, 147-156
Mehmet Kaplan’s Stories In Çığır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARI  
İsmet Özel ve Paul Celan’ın Şiirlerinde Şehir İzleği Ss, 157-171
The City Metaper In The Lyrics Of İsmet Özel And Paul Celan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülker NEBİYEVA  
Oğuz Epik Düşüncesinin Kaynağı Olarak Kitab-I Dede Korkut’un Dresden Nüshası Ss, 173-186
Dresden Copy Of The Kitab-İ Dede Korkut As A Source Of Oghuz-Epic Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan YEŞİLOT  
Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları Ss, 187-199
Turkmenchay Treaty And Its Results
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer ÇAKMAK  
Kıbrıs’tan Anadolu’ya Türk Göçü (1878–1938) Ss, 201-223
Turk Migration From Cyprus To Anatolia (1878-1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat767
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Hanefi PALABIYIK  
Millî Mücadeleye Destek ve Arkaplan Olarak Dinî Düşünce Dinî ve Gelenekler Ss, 225-262
Religion Thought And Religion Tradition As Support To National Struggle And Its Background
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Milli Mücadele Döneminde Trabzon Vilayeti’nin Sorunları ve Bunların Çözümüne Yönelik Trabzon Muhafaza-İ Hukuk-I Milliye Cemiyeti’nin Bir Raporu Ss, 263-280
The Problems In Trabzon During National Struggle And An Report By Trabzon Associatıon Of Protection Of National
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Öngöt Mezar Külliyesi ve Külliyede Bulunan Damgalar Ss, 281-305
Öngöt Mezar Külliyesi ve Külliyede Bulunan Damgalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut BAYDAR  
Prof.Dr. Ahmet B. ERCİLASUN, Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, 488 s. Ss, 307-313
Prof.Dr. Ahmet B. ERCİLASUN, The History Of Turkish Language, Akçağ Publications, Ankara 2004, 488 p.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR  
Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri-Metinler - Sözlük), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2002, XV+396 S Ss, 315-318
Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Dialects Of Uşak Province (Charecteristics Of Language -Texts - Dictionary), Tdk Publications, Ank
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
“Müseyyeb-Nâme” Üzerine Ss, 319-344
On “Museyyeb-Name”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat772
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri