• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 178
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

35 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKâzım KÖKTEKİN  
Hazâinü’s-Saadât’ta Geçen Tıp Terimleri Ss, 13-27
Medical Terms İn Hazâinü’s-Saadâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat675
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem DAŞDEMİR  
XIV. Yüzyıla Ait Türkçe Manzum Bir Şatibî Şerhi: Keşfü'l-Meânî Ss, 29-48
A Book Of Commentary İn Verse From The 14th Century By Şatibî: Keşfü'l-Meânî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman EFENDİOĞLU Ali Osman SOLMAZ  
Birleşik Zamanlar Üzerine Ss, 49-58
On The Compound Tenses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Fuzûlî’nin Bazı Türkçe Şiirlerinde Görülen Batınî Temayüller Ss, 59-72
Batıni Tendencies In Some Poems By Fuzûlî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah YILMAZ  
Ahıskalı Beyzade Mustafa Efendi’nin Malûm ve Mechûl Risalesi Ss, 73-88
Risalat Of Malum And Majhul Of Ahıskalı Mustafa Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOPAL  
Klasik Türk Edebiyatında Muharrem Ayı Etrafında Yazılan Şiirler Ss, 89-104
Poems About Muharram İn The Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda ÖNAL KILIÇ  
Sebeb-İ Teliflerdeki Ortak ve Farklı Temalar Ss, 105-124
The Different And Partner Themes İn Sebeb-İ Telif
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Kırkağaçlı Âşık Mustafa Remzî’nin Yunan İşgali İle İlgili Yazdığı Dört Şiiri Ss, 125-134
Folk Poet Mustafa Remzi Of Kırkağaç And His Four Poem Dealing With War Against Greek
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜNDÜZ  
Yakın Dönem Tarihsel Romanlarda Çatışma Alanları ve Tarihsel Romanların “Ulusal Kimlik” Edinmedeki Rolü Ss, 135-156
The Conflict Opinions İn The Warm Period Historical Novels And The Role Of Historical Novels Of Having “National Identification”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat689
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahmurat ARIK  
“Ahmet Metin ve Şirzad” Romanının Sultan Iı. Abdülhamid’e Takdimi ve Bir Maruzat Ss, 157-165
The Presentatıon Of The Novel “Ahmet Metin Ve Şirzad” To Sultan Abdülhamid Iı. And A Request
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike TÜRKDOĞAN  
Rasim Özdenören’in “Kuyu” Öyküsünde Metinlerarası İlişkiler Ss, 167-189
The Intertextuality Relations In Rasim Ozdenören’s Novel “Well”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile A. ERCAN  
Aziz Nesin’in “Fil Hamdi”Siyle Kurt Kusenberg’in “Ters Bir Bakış” Adlı Öykülerinin Karşılaştırılması Ss, 191-200
The Comparison Of The Stories, Aziz Nesin’s “Fil Hamdi” And Kurt Kusenberg’s “Ters Bir Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver DÜZGÜN  
Divanü Lügati’t-Türk’te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar Ss, 201-215
The Terms Corresponding To Social Norms İn Diwan Lugat At-Turk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl ALTUN  
Karacaoğlan’da Şiirsel Bir İmge Olarak Giyim, Kuşam Ss, 217-228
Dressing Up A Poetical Image In Karacaoğlan’s Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARI  
Türk ve Alman Masallarında İnsan Yiyicilik (Antropophagy) Ss, 229-249
Antropophagi (Man-Eating) İn The Turkish And German Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Türk Toplumunda Hıdrellez - II Ss, 251-284
In The Turkish Society Hıdrellez or May Sixth - II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ş. Mustafa ERSUNGUR Alaattin KIZILTAN, Kerem KARABULUT  
Türkiye İle Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik İlişkilerinin Analizi Ss, 285-310
Analysis Of Economic Relations Between Turkey And Other Turkish Republics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami AĞAOĞLU  
Van Şehir Dokusu ve Tarihi Eserlerinin Tahrip Edilmesinde Ermenilerin Rolü Ss, 311-339
Armenians’ Role On The Destruction Of Old Van City And Its Historical Places
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebahat ORAN ARSLAN  
Güney Kafkasya’dan Türkiye’ye Gelen Muhacir ve Mültecilerin Durumu (1921-1945) Ss, 341-359
The Situation Of The Refugees And Emigrants Coming To Turkey From Southern Caucasia (1921-1945)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat705
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri