• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 66
  Bugün Toplam : 197
  Genel Toplam : 450877

33 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKâzım KÖKTEKİN  
Doğubayazıt Ağzının Ses Özellikleri Ss, 1-9
Vocal Characteristics Of Doğubayazıt Local Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raşit KOÇ  
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Aydınlarının Türk Dilinin Eğitimine ve Yapısına Bakışları Ss, 11-25
Tanzimat And Mesrutiyet Periods Intellectual’s Views Of Teaching Turkish Language And Its Structure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat564
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Divan Şiirinde Afyon ve Esrar Ss, 25-60
Opium and Mariuhana In The Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin ŞAHİN  
Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Sefâretnâmeler Ss, 61-68
Sefaretnames In Our Classical Literature As An Literary Genre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Bir Ölümün Yankıları ve Yahyâ Bey Mersiyesi Ss, 69-80
Echoes Of One Killed And Yahyâ Bey’s Elegy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KIZILER  
Ahmet Oktay’ın “Orpheus ile Eurydike’den” 1 ve Rainer M. Rilke’nin “Orpheus, Eurydike, Hermes” 2 Adlı Şiirlerinde Ölüm Sorunsalı Ss, 81-96
The Death Problematic in The Poems of Ahmet Oktays “Orpheus And Eurydike” And R. M. Rilkes “Orpheus, Eurydike, Hermes”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Azerbaycan, İran ve Türkiye Türk Halk Hikâyelerinde Erzurum Ss, 97-131
Erzurum in Folk Stories iİn Azerbaijan, Iran and Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem KARADİŞOĞULLARI  
Şevket Bulut Ve Hikâyeciliği Ss, 133-139
Şevket Bulut And His Narration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN  
Aytül Akal’ın Çocuk Masallarında Anlatım Bozuklukları Ss, 141-150
Expression Problems In Aytul Akal’s Tales For Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Türk Toplumunda Nevruz - II Ss, 151-182
In The Turkish Society Nauruz - II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş EĞİLMEZ  
Karin Bölgesi ve Thoedosiopolis’in Kuruluşu Ss, 183-198
Karin Region and Foundation of Theodosiopolis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli ÜNSAL  
Yusufeli Kaleleri Ss, 199-216
Yusufeli Fortresses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Şah İsmail’in Devlet Kurma Yolundaki Faaliyetleri ve Akkoyunlularla Şerur Muharebesi Ss, 217-225
Shah Ismail’s Activities for Establishing a New State and the Sharur Battle With the Aqqoyunlu State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
Akkoyunlu Kutlu Bey Vakfının XIX. Yüzyıldaki Durumu Ss, 227-241
The Siuation Of The Foundation Of Kutlu Bey Of Akkoyuns In XIX. Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
XVIII. Yüzyılda Bitlis Sancağı ve İdarecileri Ss, 243-261
Bitlis Province And Its Governors in 18th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat580
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer DEMİREL, Mehmet TAKKAÇ  
Ermeni Tehciri Anıları Üzerine Ss, 263-276
On Armenian Deportation Memories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman DEMİRCİOĞLU  
Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Paşa ve Büyük Millet Meclisi Hükümetleri’nin Barışçı Politikası ve İstikbâl Gazetesi (1919-1922) Ss, 277-295
Mustapha Kemal Pasha in The National Struggle And The Turkish Grand National Assambly Cabinets Of Peaceful Policy And İstikbâl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal POLAT  
Misyonerlerin Kırgızistan’da Dağıttığı Bazı Kitapların Şekil ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi Ss, 297-312
Evaluation of Some Books Distributed by Missionaries in Kyrgyzstan in Terms of Form and Content
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Nuri TURHAN  
Türk Dili ve Edebiyatı Alan Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Başarı Grafiğinde Mezun Oldukları Orta Öğretim Kurumlarının Rolü Ss, 313-321
The Role of the Elemantary Schools From Which the Turkish Language and Literature Students Greduated in Success Graphics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat583
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri