• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 293
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

33 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKâzım KÖKTEKİN  
Doğubayazıt Ağzının Ses Özellikleri Ss, 1-9
Vocal Characteristics Of Doğubayazıt Local Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raşit KOÇ  
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Aydınlarının Türk Dilinin Eğitimine ve Yapısına Bakışları Ss, 11-25
Tanzimat And Mesrutiyet Periods Intellectual’s Views Of Teaching Turkish Language And Its Structure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat564
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Divan Şiirinde Afyon ve Esrar Ss, 25-60
Opium and Mariuhana In The Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin ŞAHİN  
Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Sefâretnâmeler Ss, 61-68
Sefaretnames In Our Classical Literature As An Literary Genre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Bir Ölümün Yankıları ve Yahyâ Bey Mersiyesi Ss, 69-80
Echoes Of One Killed And Yahyâ Bey’s Elegy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KIZILER  
Ahmet Oktay’ın “Orpheus ile Eurydike’den” 1 ve Rainer M. Rilke’nin “Orpheus, Eurydike, Hermes” 2 Adlı Şiirlerinde Ölüm Sorunsalı Ss, 81-96
The Death Problematic in The Poems of Ahmet Oktays “Orpheus And Eurydike” And R. M. Rilkes “Orpheus, Eurydike, Hermes”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Azerbaycan, İran ve Türkiye Türk Halk Hikâyelerinde Erzurum Ss, 97-131
Erzurum in Folk Stories iİn Azerbaijan, Iran and Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem KARADİŞOĞULLARI  
Şevket Bulut Ve Hikâyeciliği Ss, 133-139
Şevket Bulut And His Narration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN  
Aytül Akal’ın Çocuk Masallarında Anlatım Bozuklukları Ss, 141-150
Expression Problems In Aytul Akal’s Tales For Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Türk Toplumunda Nevruz - II Ss, 151-182
In The Turkish Society Nauruz - II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş EĞİLMEZ  
Karin Bölgesi ve Thoedosiopolis’in Kuruluşu Ss, 183-198
Karin Region and Foundation of Theodosiopolis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli ÜNSAL  
Yusufeli Kaleleri Ss, 199-216
Yusufeli Fortresses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Şah İsmail’in Devlet Kurma Yolundaki Faaliyetleri ve Akkoyunlularla Şerur Muharebesi Ss, 217-225
Shah Ismail’s Activities for Establishing a New State and the Sharur Battle With the Aqqoyunlu State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
Akkoyunlu Kutlu Bey Vakfının XIX. Yüzyıldaki Durumu Ss, 227-241
The Siuation Of The Foundation Of Kutlu Bey Of Akkoyuns In XIX. Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
XVIII. Yüzyılda Bitlis Sancağı ve İdarecileri Ss, 243-261
Bitlis Province And Its Governors in 18th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat580
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer DEMİREL, Mehmet TAKKAÇ  
Ermeni Tehciri Anıları Üzerine Ss, 263-276
On Armenian Deportation Memories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman DEMİRCİOĞLU  
Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Paşa ve Büyük Millet Meclisi Hükümetleri’nin Barışçı Politikası ve İstikbâl Gazetesi (1919-1922) Ss, 277-295
Mustapha Kemal Pasha in The National Struggle And The Turkish Grand National Assambly Cabinets Of Peaceful Policy And İstikbâl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal POLAT  
Misyonerlerin Kırgızistan’da Dağıttığı Bazı Kitapların Şekil ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi Ss, 297-312
Evaluation of Some Books Distributed by Missionaries in Kyrgyzstan in Terms of Form and Content
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Nuri TURHAN  
Türk Dili ve Edebiyatı Alan Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Başarı Grafiğinde Mezun Oldukları Orta Öğretim Kurumlarının Rolü Ss, 313-321
The Role of the Elemantary Schools From Which the Turkish Language and Literature Students Greduated in Success Graphics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat583
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri