• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 343
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

31 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2006

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAlaattin UCA  
Atatürk’ün Doğumu ve Çocukluk Yılları (1881-1893) Ss, 1-13
Atatürk’s Birth and Childhood Years (1881-1893)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsine BÖREKÇİ  
Atatürk – Dil ve Kültür Ss, 15-21
Atatürk – Language and Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat778
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
Millî Bir Lider Olarak Motivasyon Dehası Atatürk Ss, 23-72
Atatürk, The Genius Of Motivation, As A Leader Of A Nation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salim GÖKÇEN  
Dogmatik Yunan Paranoyası "Anadolu'da Rum Soykırımı" Ss, 73-92
Dogmatic Ionian Paranoia “Grek Genocide in Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat784
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EYYUPOĞLU  
91.Yılında Sarıkamış Taarruzu Ss, 93-103
The Sarıkamış Attack At 91th Annıversy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer DEMİREL  
Sarıkamış’ta Ermeni Olayları Ss, 105-118
Armenian Activities in Sarıkamış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
İçel Mutasarrıfı İbrahim Behcet Paşa’nın İçel Sancağı’na (Anamur, Gülnar, Ermenek, Gazipaşa) Dair Bir Raporu (1892) Ss, 119-133
A Report Of Içel Mutasarrıf Ibrahım Behcet Pasa On Içel Sancak (Anamur, Gülnar, Ermenek) (1892)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÖĞRETEN  
Ereğli Kömür Madeni Havzasında İlk Üretim Ss, 135-160
The First Production in Ereğli Coal Mine Basin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Trabzon/Batum Eyâleti Valileri (1755–1795) Ss, 161-191
Governments Of The Province Trabzon/Batum (1755-1795)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman EFENDİOĞLU  
Cümle Menşeli Edatlar Ss, 193-207
Prepositions Originated From Sentence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN  
İki Ayrı Kültür, İki Farklı Dil Ss, 209-215
Two Separate Cultures, Two Different Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal TİMUR  
Süleyman Musli ve Semerkant Romanlarında Batınilik ve Hasan Sabbah Ss, 317-332
Batinies and Hasan Sabbah in Süleyman Musli and Semerkant Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin FEYZİOĞLU  
Türk Dünyası’nda ve Anadolu’da Kopuz Ss, 233-245
Kopuz in The Turkish World and Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Azerbaycan Edebiyatının Yenilikçi Şairi Resul Rıza Ss, 247-257
Resul Rıza, Innovative Poet Of Azerbaijan Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Osman ENGİN  
Program Geliştirme Mantığıyla Eğitim Programlarının Felsefi, Kültürel Temeli ve Türk Eğitim Sisteminin Dayandığı Felsefe Ss, 259-288
The Philosophical And Cultural Basement Of Education Curriculums With The Logic Of Curriculum Development and The Philosophy That The Turkish Education System In Focusing On
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat821
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal AYDOĞAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Reis-i Cumhur’un Doğu İncelemeleri 1924 Erzurum Depremi, I. Baskı, Babil Yayınları, Ankara, 2006, s.202. Ss, 291-294
The Examinations About The East Of The Presidenst (1924 Erzurum Earthquake), First Edition, Babil Publications Ankara, 2006, p. 202
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KACIROĞLU  
Turan Oflazoğlu’nun “İktidar Üçlemesi” Üzerine Bir İnceleme Ss, 295-311
A Study On “İktidar Üçlemesi” By Turan Oflazoğlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fuad Köprülü’ye Dair Önemli Bir Eser Ss, 313-321
A Considerable Work On M. Fuad Köprülü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat811
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri