• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 223
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

30 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2006

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHalit DURSUNOĞLU  
Türkiye Türkçesinde Konuşma Dili İle Yazı Dili Arasındaki İlişki Ss, 1-21
Türkiye Türkçesinde Konuşma Dili İle Yazı Dili Arasındaki İlişki
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TANÇ  
Eski Türkçe Yönelme Durumu Ekinin Günümüz Kıpçak Grubu Türk Lehçelerindeki Yansımaları Ss, 23-37
Eski Türkçe Yönelme Durumu Ekinin Günümüz Kıpçak Grubu Türk Lehçelerindeki Yansımaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat748
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Güven KAYA  
Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey'in Bir Kasidesi Ss, 39-56
Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey'in Bir Kasidesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat751
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Ahmed-i Hânî (1651-1707) Hayâtı, Eserleri ve Mem O Zîn Mesnevisi Ss, 57-64
Ahmed-i Hânî (1651-1707) Hayâtı, Eserleri ve Mem O Zîn Mesnevisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
Bandırmalı Şeyh Yûsuf Nizâmeddin Efendi (Ö. 1165/1752) ve Mersiyye-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ’sı Ss, 65-81
Bandırmalı Şeyh Yûsuf Nizâmeddin Efendi (Ö. 1165/1752) ve Mersiyye-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ’sı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat755
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Ömer ÖZDEN  
Türk Ramazan Kültürü Ss, 83-109
Türk Ramazan Kültürü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin FEYZİOĞLU  
Bahtiyar Vahapzade’nin Şiirlerinde İnsan Ss, 111-123
Bahtiyar Vahapzade’nin Şiirlerinde İnsan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat759
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
Hadi Zarifov ve Folklor Faaliyetleri Ss, 125-132
Hadi Zarifov ve Folklor Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KILDIROĞLU  
IX-XVI. Asırlarda Yenisey-İrtiş Bölgesinde Kırgız-Kıpçak İlişkileri Ss, 133-166
IX-XVI. Asırlarda Yenisey-İrtiş Bölgesinde Kırgız-Kıpçak İlişkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan PAMUK  
XVII. Asırda Gümüşhane (Canca) Maden Mukataasına Dair Bazı Bilgiler Ss, 167-184
XVII. Asırda Gümüşhane (Canca) Maden Mukataasına Dair Bazı Bilgiler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Kurtuluş Savaşı Yıllarında, Kendi İmzasını Taşıyan Belgeler Işığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ermeni Sorununa Bakışı Ss, 185-213
Kurtuluş Savaşı Yıllarında, Kendi İmzasını Taşıyan Belgeler Işığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ermeni Sorununa Bakışı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat770
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Sabri BALKAYA  
Isparta’da Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kurulma Çalışmaları Ss, 215-237
Isparta’da Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kurulma Çalışmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer KÜÇÜKBATIR  
19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Sosyal Belirlemeciliğe Kısa Bir Bakış Ss, 239-249
19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Sosyal Belirlemeciliğe Kısa Bir Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun POLAT  
Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi Ss, 249-266
Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat775
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri