• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 242
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

3 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1995

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTürkiyat Dergisi  
Türkçe'nin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri Ss, 1-7
Türkçe'nin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat66
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BAŞTÜRK  
Le Systeme Des Nombres En Turc A Travers Leur Etymologıe Et La Façon De Compter Sur Les Doıgts De La Maın Ss, 9-14
Le Systeme Des Nombres En Turc A Travers Leur Etymologıe Et La Façon De Compter Sur Les Doıgts De La Maın
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat67
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BAŞTÜRK  
Parmakları Sayma Biçimi ve Kökenlerinden Hareketle Türkçede Sıra Sayı Sisteminin Oluşumu Ss, 15-22
Parmakları Sayma Biçimi ve Kökenlerinden Hareketle Türkçede Sıra Sayı Sisteminin Oluşumu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat68
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayati DOĞANAY  
Türk Dünyası'nın Siyasi Sınırları Ss, 23-56
Türk Dünyası'nın Siyasi Sınırları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat69
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi ÖZAV  
Turizm Açısından Murat Dağının Önemi Ss, 57-78
Turizm Açısından Murat Dağının Önemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat71
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk GÜNAY  
Erzurum'da Hüseyniye Zaviyesi Vakfı ve Bazı Belgeler Ss, 79-85
Erzurum'da Hüseyniye Zaviyesi Vakfı ve Bazı Belgeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat72
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
XVI. Yüzyılda Üsküb Şehri'nin Mahalleleri Ss, 87-93
XVI. Yüzyılda Üsküb Şehri'nin Mahalleleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat73
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enis ŞAHİN  
Doğu Türkistan Ss, 95-123
Doğu Türkistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat74
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan YAVUZ TOKSOY  
Rusya'da 1917 İhtilâlinin Ermeniler Üzerine Etkisi Ss, 125-144
Rusya'da 1917 İhtilâlinin Ermeniler Üzerine Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat75
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan YAVUZ TOKSOY  
Rusya'nın "Ermenisiz Ermenistan" Politikası ve Bu Alandaki Faaliyetleri Ss, 145-180
Rusya'nın "Ermenisiz Ermenistan" Politikası ve Bu Alandaki Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat76
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer AYDIN  
Türk Kelâm Bilgini Sadru'ş-Şerîa Es-Sânî (Ö. 747 / 1346) Ss, 181-196
Türk Kelâm Bilgini Sadru'ş-Şerîa Es-Sânî (Ö. 747 / 1346)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat77
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin AKKUŞ  
Yusuf Nabi'de İnsan Tipi ve Özeleştiri Ss, 197-203
Yusuf Nabi'de İnsan Tipi ve Özeleştiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat78
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin AKKUŞ  
Ömer Nef'i'nin Hayatı ve Biyografi Problemleri Ss, 205-210
Ömer Nef'i'nin Hayatı ve Biyografi Problemleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat79
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin RAYMAN  
Âşık Huzûrî Ss, 211-220
Âşık Huzûrî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Aşur ÖZDEMİR  
Kırımlı Musevî Türkler Kırımçaklar Ss, 221-225
Kırımlı Musevî Türkler Kırımçaklar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat81
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri