• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 189
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

29 Sayı



Editör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2006

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Lütfi SEZEN  
Prof. Dr. Zeki Başar’ın Biyografisi ve Eserleri Ss, 1-12
Prof. Dr. Zeki Başar’ın Biyografisi ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nur CENTEL  
Örnek Bir "Erzurumlu"nun Ardından -Prof. Dr. Zeki Başar'ın Anısına- Ss, 13-17
Örnek Bir "Erzurumlu"nun Ardından -Prof. Dr. Zeki Başar'ın Anısına-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
Halk Kültürüne Katkıları ile Zeki Başar’ın Ardından Ss, 19-25
Halk Kültürüne Katkıları ile Zeki Başar’ın Ardından
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tankut CENTEL  
Prof. Dr. Zeki Başar ve Atatürkçülük Kavramı Ss, 27-37
Prof. Dr. Zeki Başar ve Atatürkçülük Kavramı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işık BAŞAR  
Prof. Dr. Zeki Başar’ın Yayınlarında Erzurum Teması Ss, 39-52
Prof. Dr. Zeki Başar’ın Yayınlarında Erzurum Teması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuna BEŞEN DELİCE  
Türkmen Türkçesinde -dAn Ekiyle Edatlaşan Sözcüklerin İşlevleri Ss, 53-68
Türkmen Türkçesinde -dAn Ekiyle Edatlaşan Sözcüklerin İşlevleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNGÖR  
Tabu-Örtmece (Euphemism) Sözler Üzerine Ss, 69-93
Tabu-Örtmece (Euphemism) Sözler Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ali ESİR  
Şeyhî Divanı’nda Geçen Yiyecek ve İçecek Adları Üzerine Ss, 95-116
Şeyhî Divanı’nda Geçen Yiyecek ve İçecek Adları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumhur ASLAN  
Muhafazakârlık-Modernlik Geriliminde Oktay Akbal Öykücülüğü Ss, 117-133
Muhafazakârlık-Modernlik Geriliminde Oktay Akbal Öykücülüğü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin ÖZARSLAN  
Memmed İsmail Hakkında Bir Nice Söz Ss, 135-143
Memmed İsmail Hakkında Bir Nice Söz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat736
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tacettin ŞİMŞEK  
Türk Şiirinde Ses ve Ritm Konusuna Yeni Bir Yaklaşım Ss, 145-168
Türk Şiirinde Ses ve Ritm Konusuna Yeni Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat737
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veyis DEĞİRMENÇAY  
Ömer Ferit Kam’ın Farsça Şiirleri ve Türkçe Çevirisi Ss, 169-181
Ömer Ferit Kam’ın Farsça Şiirleri ve Türkçe Çevirisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat738
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ÇETİN  
İran’dan Anadolu’ya Selçuklu Paraları (Selçuklu Sikkelerinin Özellikleri ve İran’dan Anadolu’ya Görülen Değişiklikler) Ss, 183-194
İran’dan Anadolu’ya Selçuklu Paraları (Selçuklu Sikkelerinin Özellikleri ve İran’dan Anadolu’ya Görülen Değişiklikler)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat739
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Van Valileri (1755-1835) Ss, 195-212
Van Valileri (1755-1835)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ŞAHİN  
Şark Meselesi Çerçevesinde Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Genel Bir Bakış (Başlangıcından Paris Barışı’na Kadar) Ss, 213-237
Şark Meselesi Çerçevesinde Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Genel Bir Bakış (Başlangıcından Paris Barışı’na Kadar)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
Tanzimat Öncesi Erzurum Şehrinin Demografik Yapısı (1251/ 1835 Tarihli Nüfus Yoklama Defterine Göre) Ss, 239-266
Tanzimat Öncesi Erzurum Şehrinin Demografik Yapısı (1251/ 1835 Tarihli Nüfus Yoklama Defterine Göre)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat742
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakkı YAZICI Muammer DEMİREL  
“93 Harbi” (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)’nden Sonra Eskişehir’e Yerleştirilen Göçmenler Ss, 267-278
“93 Harbi” (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)’nden Sonra Eskişehir’e Yerleştirilen Göçmenler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat743
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ŞEYDA  
Kadın Eğitimi Bağlamında Hanımlara Mahsûs Gazete Ss, 279-295
Kadın Eğitimi Bağlamında Hanımlara Mahsûs Gazete
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat744
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri