• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 286
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

28 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2005

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenS. Esin DAYI  
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Hayat Hikâyesi Ss, 1-7
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Hayat Hikâyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ZEYREK  
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bibliyografyası Ss, 9-48
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bibliyografyası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat707
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Cemal KIRZIOĞLU  
M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun “Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği” Programı Tasarısı Üzerindeki Değiştirme ve Eklemeleri - Erzurum Tarihi Üzerine M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Önerdiği Metodu da İhtiva Eden Bir Belge Ss, 53-63
M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun “Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği” Programı Tasarısı Üzerindeki Değiştirme ve Eklemeleri - Erzurum Tarihi Üzerine M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Önerdiği Metodu Da İhtiva Eden Bir Belge
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Bazı Mücadeleleri ve Mektuplarından İktibaslar Ss, 65-82
Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Bazı Mücadeleleri ve Mektuplarından İktibaslar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafar NAZAROV  
Türkiye Türkçesinde Yardımcı Fiillerin Leksik-Gramer Özellikleri Ss, 83-89
Türkiye Türkçesinde Yardımcı Fiillerin Leksik-Gramer Özellikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sait UYLAŞ  
Ebû Temmâm’ın Şiirlerinde Bir Türk Komutan Afşin Ss, 91-101
Ebû Temmâm’ın Şiirlerinde Bir Türk Komutan Afşin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Nuri TURHAN  
XVIII. Yüzyıla Ait Bilinmeyen Bir Eser Teşrifâtçı Edip Efendi’nin Mevlidi Ss, 103-129
XVIII. Yüzyıla Ait Bilinmeyen Bir Eser Teşrifâtçı Edip Efendi’nin Mevlidi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Yol ve Yolculuk Benzetmeleri Bağlamında Şiirimizde Ölüm Ss, 129-143
Yol ve Yolculuk Benzetmeleri Bağlamında Şiirimizde Ölüm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin ÖZARSLAN  
Ârif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Dış Dünya: Tarihî Coğrafya ve Şehir Tezahürleri Ss, 145-175
Ârif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Dış Dünya: Tarihî Coğrafya ve Şehir Tezahürleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal TİMUR  
Ülkü Mecmuası ve Şiirlerin Diliyle Atatürk Ss, 177-198
Ülkü Mecmuası ve Şiirlerin Diliyle Atatürk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Türkmen Atasözlerinde At Ss, 199-212
Türkmen Atasözlerinde At
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhan ATNUR  
Kozı Körpeş ile Bayan Sulu Destanında Geyik Motifi Ss, 213-222
Kozı Körpeş ile Bayan Sulu Destanında Geyik Motifi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat717
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgar İMAMVERDİYEV  
Azerbaycan ve İran Türklerinde Nevruz Etkinlikleri ve Âşık Şiirinde Nevruz Ss, 223-239
Azerbaycan ve İran Türklerinde Nevruz Etkinlikleri ve Âşık Şiirinde Nevruz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Batı Avrupa’ya Giden Türklerin Sosyal ve Kültürel Meselelerinin Anadolu Âşık Edebiyatına Yansıması Ss, 241-255
Batı Avrupa’ya Giden Türklerin Sosyal ve Kültürel Meselelerinin Anadolu Âşık Edebiyatına Yansıması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Sümmânî’nin Oğlu Şevki Çavuş’un Hayatı ve Şiirleri Ss, 257-267
Sümmânî’nin Oğlu Şevki Çavuş’un Hayatı ve Şiirleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Penek/ Bana Kalesi Ss, 269-279
Penek/ Bana Kalesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit KILIÇ  
Nişancı Feridun Ahmed Paşa Kanunnâmesi Ss, 281-310
Nişancı Feridun Ahmed Paşa Kanunnâmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat722
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer DEMİREL  
Kırım Savaşı’ndan Sonra Eskişehir’e Yerleştirilen Göçmenler Ss, 311-319
Kırım Savaşı’ndan Sonra Eskişehir’e Yerleştirilen Göçmenler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat723
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
E. G. Browne’ın Hatıralarında Doğu Seyahati (Trabzon-Erzurum-Doğubeyazıt) Ss, 321-350
E. G. Browne’ın Hatıralarında Doğu Seyahati (Trabzon-Erzurum-Doğubeyazıt)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat724
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet OKUR  
Bulgaristan Türklerinin Maruz Kaldığı Uygulamalarla İlgili Olarak Rumeli İslam Muhacirleri Cemiyeti’nin Bir Talebi Ss, 351-361
Bulgaristan Türklerinin Maruz Kaldığı Uygulamalarla İlgili Olarak Rumeli İslam Muhacirleri Cemiyeti’nin Bir Talebi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat725
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri