• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 272
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

27 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2005

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulkadir ERKAL  
Prof. Dr. Şinasi Tekin'in Hayatı ve Eserleri Ss, 1-20
Prof. Dr. Şinasi Tekin'in Hayatı ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Hocam Şinasi Tekin Ss, 21-23
Hocam Şinasi Tekin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat643
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Orhan OKAY  
"Hayat Mayat Diyorlar." Ss, 25-27
"Hayat Mayat Diyorlar."
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman CAN  
Cunda'da Şinasi Tekin İle İki Gün Ss, 29-31
Cunda'da Şinasi Tekin İle İki Gün
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin ALPAY  
Harvard, Ayvalık Ss, 33-39
Harvard, Ayvalık
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahbender ÇORAKLI  
Türkçenin Yaratma Gücü İkilemeler (II) Ss, 41-65
Türkçenin Yaratma Gücü İkilemeler (II)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR Turgut BAYDAR  
Kırım Tatar Türkçesinde İsim Çekimi: Çıkma Hâli Ss, 45-66
Kırım Tatar Türkçesinde İsim Çekimi: Çıkma Hâli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver TEKCAN  
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Diller ve Türk Lehçeleri Ss, 67-75
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Diller ve Türk Lehçeleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya AŞKIN BALCI Alp KARATAY, Sabriye KARATAY  
İşlevleri Bakımından Kısasü'l-Enbiya ve Nehcü'l-Feradis'te Soru Cümleleri Ss, 77-100
İşlevleri Bakımından Kısasü'l-Enbiya ve Nehcü'l-Feradis'te Soru Cümleleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TANÇ  
Günümüz Kıpçak Türk Lehçelerinden Karaçay-Malkar, Kazak, Kırgız, Kumuk, Nogay ve Tatar Türkçesinde -A ve -Y Zarf-Fiil Eklerinin -Mağa İşleviyle Kullanılışı Üzerine Ss, 103-116
Günümüz Kıpçak Türk Lehçelerinden Karaçay-Malkar, Kazak, Kırgız, Kumuk, Nogay ve Tatar Türkçesinde -A ve -Y Zarf-Fiil Eklerinin -Mağa İşleviyle Kullanılışı Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai KIZILTUNÇ  
Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinde İnançlar ve Gelenekler Ss, 117-144
Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinde İnançlar ve Gelenekler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ATALAY  
Ebu'l-Feth El-Bustî'nin Kasîde-i Nûniyye'sinin, Diyarbakırlı Saîd Paşa Tarafından Yapılan Türkçe Manzum Tercümesi Ss, 145-154
Ebu'l-Feth El-Bustî'nin Kasîde-i Nûniyye'sinin, Diyarbakırlı Saîd Paşa Tarafından Yapılan Türkçe Manzum Tercümesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Malik BANKIR  
Te'lif ve Tercüme Bir Eser: Şerh-i Cezire-i Mesnevi Ss, 155-168
Te'lif ve Tercüme Bir Eser: Şerh-i Cezire-i Mesnevi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahmurat ARIK  
Ahmet Midhat Efendi'nin Romanlarında Yaşayan Kültürel Zenginlik Ss, 169-183
Ahmet Midhat Efendi'nin Romanlarında Yaşayan Kültürel Zenginlik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Türkiye'de Evlenme Biçimleri Ss, 185-195
Türkiye'de Evlenme Biçimleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Artvin İlinin Sarıbudak Köyünde Nazarla İlgili İnanışları Ss, 197-201
Artvin İlinin Sarıbudak Köyünde Nazarla İlgili İnanışları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat676
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
E. G. Browne'ın Seyahatnamesinde Doğu Kültürlerine İlgisi Ss, 203-218
E. G. Browne'ın Seyahatnamesinde Doğu Kültürlerine İlgisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem KARADİŞOĞULLARI  
Dergâh Mecmuası'nın Türk Edebiyatı İle Milli Mücadeledeki Yeri Ss, 219-226
Dergâh Mecmuası'nın Türk Edebiyatı İle Milli Mücadeledeki Yeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat680
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Güven KAYA  
Taşlıcalı Yahya Bey'in Hammamiyeleri Ss, 227-235
Taşlıcalı Yahya Bey'in Hammamiyeleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat682
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TELLİOĞLU  
Kimmer ve İskit Göçlerinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Etkileri Ss, 337-345
Kimmer ve İskit Göçlerinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol KÜRKÇÜOĞLU  
V-XV. Yüzyıllarda Bakü Petrolleri ve Bölgenin Sosyo-Ekonomik Hayatına Etkileri Ss, 247-256
V-XV. Yüzyıllarda Bakü Petrolleri ve Bölgenin Sosyo-Ekonomik Hayatına Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Şemsi Paşa Vakfiyesi Ss, 257-270
Şemsi Paşa Vakfiyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin Programı ve Mebusan Meclisi'ndeki Yankıları Ss, 271-287
Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin Programı ve Mebusan Meclisi'ndeki Yankıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet OKUR  
İngiliz Belgelerine Göre Veliaht Abdülmecit'in Vahdettin, Damat Ferit ve Millî Mücadele İle İlgili Düşünceleri Ss, 289-299
İngiliz Belgelerine Göre Veliaht Abdülmecit'in Vahdettin, Damat Ferit ve Millî Mücadele İle İlgili Düşünceleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat694
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa TAK  
Millî Mücadele'de Takip Edilen Dış Politikanın Ana İlkeleri Ss, 301-309
Millî Mücadele'de Takip Edilen Dış Politikanın Ana İlkeleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat697
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Ethem ATNUR  
Erzurum'dan Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'e Armağan: Atatürk Evi Ss, 311-323
Erzurum'dan Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'e Armağan: Atatürk Evi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerem KARABULUT  
11 Teşrinisani 1942 Tarihli Varlık Vergisi'ne Bir Bakış Ss, 325-339
11 Teşrinisani 1942 Tarihli Varlık Vergisi'ne Bir Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat704
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri