• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 264
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

26 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOğuzhan DURMUŞ  
Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük Ss, 1-21
Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman EFENDİOĞLU  
Veled Çelebi İzbudak'ın "Türk Diline Medhal" Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme Ss, 23-40
Veled Çelebi İzbudak'ın "Türk Diline Medhal" Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Edebiyat Araştırmaları Üzerine Ss, 41-48
Edebiyat Araştırmaları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ATALAY  
Gani-yi Keşmîrî'nin Bazı Beyitlerinin Tahirü'l-Mevlevî Tarafından Şerhi Ss, 49-65
Gani-yi Keşmîrî'nin Bazı Beyitlerinin Tahirü'l-Mevlevî Tarafından Şerhi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayın DALKIRAN  
Risale-i Ebussûd Ss, 67-101
Risale-i Ebussûd
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meheddin İSPİR  
Ahmed Paşa Divanı'nda Türler Ss, 103-117
Ahmed Paşa Divanı'nda Türler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
Bir Gönül Tekkesi Şeyhi Seyyid Osman Nureddin Şems (Ö. 1883) Ve Mersiyye-i Cenâb-ı Seyyidü'ş-Şühedâ'sı Ss, 119-148
Bir Gönül Tekkesi Şeyhi Seyyid Osman Nureddin Şems (Ö. 1883) Ve Mersiyye-i Cenâb-ı Seyyidü'ş-Şühedâ'sı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇINAR  
16. Yüzyıl Divan Edebiyatında Bahçe Tasviri Ss, 149-158
16. Yüzyıl Divan Edebiyatında Bahçe Tasviri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Fuat ARICI  
Tür Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve Dünya Masalları Ss, 159-169
Tür Özellikleri ve Tarihlerine Göre Türk ve Dünya Masalları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
Ünlü Şarkiyatçı E. G. Browne'ın Doğu Edebiyatlarına İlgisi Osmanlı'yla Başlar Ss, 171-182
Ünlü Şarkiyatçı E. G. Browne'ın Doğu Edebiyatlarına İlgisi Osmanlı'yla Başlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat595
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat KÜTÜK  
Edirneli Örfî Mahmud Ağa'nın Hayatı ve Eserleri Ss, 183-210
Edirneli Örfî Mahmud Ağa'nın Hayatı ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
Bayburtlu Şair Zihnî'nin Ölümü ve Tereke Defteri Ss, 211-255
Bayburtlu Şair Zihnî'nin Ölümü ve Tereke Defteri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sergey G. KLYAŞTORNİY Sinan DİNÇ  
Moğolistan'dan Runik Yazılı Sikke Ss, 227-233
Moğolistan'dan Runik Yazılı Sikke
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Sinan BİLGİLİ  
Osmanlı Tarih Yazarlarına Göre Sultan I. Ahmed Devri Deniz Muharebeleri (1603-1617) Ss, 235-246
Osmanlı Tarih Yazarlarına Göre Sultan I. Ahmed Devri Deniz Muharebeleri (1603-1617)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jülide AKYÜZ  
XVIII. Yüzyılda Bir Müteşebbis: Musa Ağa Ss, 247-261
XVIII. Yüzyılda Bir Müteşebbis: Musa Ağa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Mustafa Kemal Paşa'nın Askerlikten İstifasının Yankıları Ss, 263-276
Mustafa Kemal Paşa'nın Askerlikten İstifasının Yankıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent KARA  
Ulusal Devlet Olma Yolunda Türkiye Ss, 277-292
Ulusal Devlet Olma Yolunda Türkiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Nuri TURHAN Ali Osman ENGİN, Mehmet Ali SEVEN  
Ülkemizdeki Sekiz Yıllık Temel Eğitim Uygulamasının Amaçlar Bakımından Gelişmiş Ülkelerdeki Temel Eğitim Süreleri İle Karşılaştırılması Ss, 293-304
Ülkemizdeki Sekiz Yıllık Temel Eğitim Uygulamasının Amaçlar Bakımından Gelişmiş Ülkelerdeki Temel Eğitim Süreleri İle Karşılaştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis ALAR  
Atatürk Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kütüphane Kullanım Sıklıklarını Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Araştırma Ss, 305-322
Atatürk Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kütüphane Kullanım Sıklıklarını Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Araştırma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat604
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri