• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 327
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

25 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuharrem DAŞDEMİR  
Dedem Korkut Kitabı'ndaki Bir İbare: "Bu Da Yetti" Ss, 1-4
Dedem Korkut Kitabı'ndaki Bir İbare: "Bu Da Yetti"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt EREN İbrahim TANÇ  
Klasik Kaynaklarda 'Anlama' Kavramı Ss, 5-14
Klasik Kaynaklarda 'Anlama' Kavramı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ednan KARADÜZ  
Çift Eklemli Dil Olgusu Ss, 15-26
Çift Eklemli Dil Olgusu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai KIZILTUNÇ  
Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi'nde Gündelik Hayat Ss, 27-52
Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi'nde Gündelik Hayat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Türk Tiyatrosunda Fatih ve İstanbul'un Fethi Ss, 53-79
Türk Tiyatrosunda Fatih ve İstanbul'un Fethi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KACIROĞLU  
Nâbizâde Nazım'ın Hikâyeciliği Ss, 81-88
Nâbizâde Nazım'ın Hikâyeciliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim DİNÇ  
Gagauz Folklorunda Ölüm Ss, 89-106
Gagauz Folklorunda Ölüm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Âşık Şenlik'in Revan Seferi ve Zehirlenerek Öldürülmesi Ss, 107-120
Âşık Şenlik'in Revan Seferi ve Zehirlenerek Öldürülmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver DÜZGÜN  
Nasrettin Hoca Araştırmalarında Karşılaşılan Problemler ve Bir Değerlendirme Ss, 121-126
Nasrettin Hoca Araştırmalarında Karşılaşılan Problemler ve Bir Değerlendirme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusrettin YILMAZ  
Türklere Özgü İlk Kaynaklarda "İnsan" Görüşünün Temelleri Ss, 127-144
Türklere Özgü İlk Kaynaklarda "İnsan" Görüşünün Temelleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜRBÜZ  
Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin Yapım Tarihi ve Banisi Hakkında Yeni Bir Yaklaşım Ss, 145-160
Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin Yapım Tarihi ve Banisi Hakkında Yeni Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayın DALKIRAN  
Rafizilerle İlgili Ebussuud Efendi'ye Nispet Edilen Bir Risaleye Tahlilî Bakış Ss, 161-179
Rafizilerle İlgili Ebussuud Efendi'ye Nispet Edilen Bir Risaleye Tahlilî Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali AÇIKEL  
XV-XVI. Yüzyıllarda Artukabad Kazasının Sosyal Yapısı Ss, 181-220
XV-XVI. Yüzyıllarda Artukabad Kazasının Sosyal Yapısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ÇAKALOĞLU  
Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Devleti'ndeki Manisalı Mülkî Amirler Ss, 221-242
Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Devleti'ndeki Manisalı Mülkî Amirler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BEŞİRLİ  
Sultan Abdülaziz'den Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Donanması Ss, 243-274
Sultan Abdülaziz'den Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Donanması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vefa Quliyeva  
Müselman Rühanilerinin Azerbaycan Çar Rusyasının Müstemlekeçilik Siyasetine Qarşı Apardıqları Mübarzeye Türkiyenin Münasibeti Ss, 275-285
Müselman Rühanilerinin Azerbaycan Çar Rusyasının Müstemlekeçilik Siyasetine Qarşı Apardıqları Mübarzeye Türkiyenin Münasibeti
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
İstanbul'un İşgali Üzerine Heyet-i Temsiliye'nin Aldığı Siyasi, Askeri ve Ekonomik Önlemler Ss, 283-293
İstanbul'un İşgali Üzerine Heyet-i Temsiliye'nin Aldığı Siyasi, Askeri ve Ekonomik Önlemler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin KIZILTAN Abdullah TAKIM  
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu Ss, 295-322
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin SARIAHMETOĞLU KARAGÜR  
Millî Cephe Birliği’nin Finlandiya’daki Sesi: Yeni Turan Gazetesi Ss, 323-331
Millî Cephe Birliği’nin Finlandiya’daki Sesi: Yeni Turan Gazetesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat553
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri