• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 241
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

24 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli ÇİÇEK  
Türkçeye Giren Fransızca Kökenli Bazı Kelimeler Üzerine Bir İnceleme Ss, 1-9
Türkçeye Giren Fransızca Kökenli Bazı Kelimeler Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Mesnevilerde Öyküleme Özellikleri ve Üslup Ss, 11-21
Mesnevilerde Öyküleme Özellikleri ve Üslup
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ATALAY  
Câmî'nin Lüccetü'l-Esrâr Adlı Kasidesi ve Erzurum Kadı Vekili Ahmed Raşid'in Manzum Tercümesi Ss, 23-42
Câmî'nin Lüccetü'l-Esrâr Adlı Kasidesi ve Erzurum Kadı Vekili Ahmed Raşid'in Manzum Tercümesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Divan Edebiyatı'nda Temmuziyye ve Mustafa Sami'nin Temmuziyyesi Ss, 43-66
Divan Edebiyatı'nda Temmuziyye ve Mustafa Sami'nin Temmuziyyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat KÜTÜK  
Bireyin Eğitimini Konu Edinen Bir Eser Olarak Lârendeli Hamdî'nin Leyla İle Mecnun Mesnevisi Ss, 67-83
Bireyin Eğitimini Konu Edinen Bir Eser Olarak Lârendeli Hamdî'nin Leyla İle Mecnun Mesnevisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzahir KILIÇ  
Tâhirü'l-Mevlevî'nin Mahfil Dergisinin Birinci Cildinde Çıkan Şiirleri Ss, 85-97
Tâhirü'l-Mevlevî'nin Mahfil Dergisinin Birinci Cildinde Çıkan Şiirleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
İran Türkleri ve İran Türk Edebiyatı Ss, 99-132
İran Türkleri ve İran Türk Edebiyatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat521
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Murat YILDIRIM  
Kaynaklar ve Teşekkül Bakımından (1921 Yılına Kadar) Azerbaycan Romanı Ss, 133-144
Kaynaklar ve Teşekkül Bakımından (1921 Yılına Kadar) Azerbaycan Romanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye AKDENİZ  
Ziya Osman Saba'nın Nefes Almak Adlı Şiir Kitabında Eksilti (Ellipsis) Sanatının (Figür) Kullanımı Ss, 145-156
Ziya Osman Saba'nın Nefes Almak Adlı Şiir Kitabında Eksilti (Ellipsis) Sanatının (Figür) Kullanımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat523
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
Ahmet Kutsi Tecer'in "Koçyiğit Köroğlu" Adlı Oyunu Üzerine Bir İnceleme Ss, 157-173
Ahmet Kutsi Tecer'in "Koçyiğit Köroğlu" Adlı Oyunu Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat524
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Rıdvan TATLICI  
Avusturya Yazını Üzerine Tartışmalar Ss, 175-179
Avusturya Yazını Üzerine Tartışmalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
İpek Yolu ve Orhun Yazıtları Ss, 181-192
İpek Yolu ve Orhun Yazıtları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
Temettuat Defterleri Işığında Bayburt Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Durumu Ss, 193-208
Temettuat Defterleri Işığında Bayburt Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Durumu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin BİROL  
XIX. Yüzyıl Sonlarında Sivas Vilayeti'nde Müslüman Eğitim-Öğretim Kurumları ve Faaliyetleri Ss, 209-232
XIX. Yüzyıl Sonlarında Sivas Vilayeti'nde Müslüman Eğitim-Öğretim Kurumları ve Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Gürcistan (Borçalı) Karapapaklarının /Terekemelerinin Eğitim Tarihine Dair Ss, 133-251
Gürcistan (Borçalı) Karapapaklarının /Terekemelerinin Eğitim Tarihine Dair
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Daniyar ABİDOV Kemal ALYILMAZ  
Özbekistan Cumhuriyeti'nin Dinler ve Etnik Gruplar İle İlgili Politikaları Üzerine Ss, 253-259
Özbekistan Cumhuriyeti'nin Dinler ve Etnik Gruplar İle İlgili Politikaları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferudun ATA  
Divân-ı Harb-i Örfi Reisleri Mustafa Paşalar Hakkında -Bir Yanlışın Düzeltilmesi- Ss, 261-265
Divân-ı Harb-i Örfi Reisleri Mustafa Paşalar Hakkında -Bir Yanlışın Düzeltilmesi-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
Kutadgu Bilig'de Sosyopedagojik ve Siyasal Söylem Adlı Eser Münasebetiyle Ss, 267-278
Kutadgu Bilig'de Sosyopedagojik ve Siyasal Söylem Adlı Eser Münasebetiyle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit DURSUNOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Klasik Kültürümüzü Sevdiren Yazılar: "Divan Edebiyatı Yazıları" Ss, 279-287
Klasik Kültürümüzü Sevdiren Yazılar: "Divan Edebiyatı Yazıları"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat533
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri