• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 339
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

23 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
Kutluğun Mührü (Mutrın Temdeg Yazıtı) Ss, 1-6
Kutluğun Mührü (Mutrın Temdeg Yazıtı)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp AKMAN  
Divanü Lügat-it Türk ve Dede Korkut Kitabından Kastamonu Ağzına (Bazı Kelime ve Deyimlerin Kullanımı) Ss, 7-16
Divanü Lügat-it Türk ve Dede Korkut Kitabından Kastamonu Ağzına (Bazı Kelime ve Deyimlerin Kullanımı)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zilale HUDAYBERGONOVA  
Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde Kesik Cümleler Ss, 17-23
Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde Kesik Cümleler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ÇİÇEK  
Sözlük Bilimi Açısından Kamus-ı Fransevi'nin İncelenmesi Ss, 25-32
Sözlük Bilimi Açısından Kamus-ı Fransevi'nin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat493
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Tasavvufî Şerh Edebiyatı Bağlamında Mesnevi Şerhlerinden Kırk Beyit Yorumu Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Ss, 33-56
Tasavvufî Şerh Edebiyatı Bağlamında Mesnevi Şerhlerinden Kırk Beyit Yorumu Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Mûyî ve Nalan u Handan Mesnevisi Ss, 57-71
Mûyî ve Nalan u Handan Mesnevisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Kara Yıldırım Romanında Türkmen Halk Kültürü Ss, 73-84
Kara Yıldırım Romanında Türkmen Halk Kültürü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat496
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. İbrahim TANÇ  
Kumuk Türklerinden Ebusüfyan (Abusupiyan ) Akayev'in Hayatı ve Eserleri Ss, 85-104
Kumuk Türklerinden Ebusüfyan (Abusupiyan ) Akayev'in Hayatı ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seval ŞAHİN  
Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi Romanıyla Murathan Mungan'ın Kasım İle Nasır Hikâyesinde Geyik Motifinin Kullanımı Ss, 105-114
Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi Romanıyla Murathan Mungan'ın Kasım İle Nasır Hikâyesinde Geyik Motifinin Kullanımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
İsmail Şıhlı'nın Ayrılan Yollar Romanı ve Sosyalizm-Realizmi Ss, 115-122
İsmail Şıhlı'nın Ayrılan Yollar Romanı ve Sosyalizm-Realizmi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal ALYILMAZ  
Kırgız Fıkralarından Seçmeler Ss, 123-132
Kırgız Fıkralarından Seçmeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
Tıbbi ve Mistik Folklor Açısından Aş Erme Ss, 133-143
Tıbbi ve Mistik Folklor Açısından Aş Erme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Türk Toplumunda Ad Verme Geleneği Ss, 145-150
Türk Toplumunda Ad Verme Geleneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut KARADEMİR  
Atasözlerinde Manzum Yapı Üzerine Bazı Dikkatler Ss, 151-169
Atasözlerinde Manzum Yapı Üzerine Bazı Dikkatler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali AÇIKEL  
Şer'iyye Sicillerine Göre Tokat'ta İhtida Hareketleri (1772-1897) Ss, 171-193
Şer'iyye Sicillerine Göre Tokat'ta İhtida Hareketleri (1772-1897)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet MERCAN  
Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın Eğitim ve İmar Faaliyetleri Ss, 195-214
Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın Eğitim ve İmar Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BEŞİRLİ  
Bağdat Demiryolu'nun Akdeniz Uzantısı: Toprakkale-İskenderun Demiryolu Ss, 215-236
Bağdat Demiryolu'nun Akdeniz Uzantısı: Toprakkale-İskenderun Demiryolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule SARIKAYA  
Bir "Çocuk Kasabası" Sarıkamış Ss, 237-243
Bir "Çocuk Kasabası" Sarıkamış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat507
Özet | Abstract | Tam Metin |

S. Esin DAYI  
Elviye-i Selase/Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)'da Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim Ss, 245-261
Elviye-i Selase/Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)'da Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BULUT  
Anadolu Basınında İstikbal Gazetesi Ss, 263-273
Anadolu Basınında İstikbal Gazetesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman DEMİRCİOĞLU  
Faik Ahmed Bey ve Müdafaa-i Hukuk'tan Halk Fırkası'na Geçiş Ss, 275-301
Faik Ahmed Bey ve Müdafaa-i Hukuk'tan Halk Fırkası'na Geçiş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Mütareke Döneminde Osmanlı Devleti'nin Elviye-i Selase Politikası Ss, 303-318
Mütareke Döneminde Osmanlı Devleti'nin Elviye-i Selase Politikası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyfullah KARA  
Milli Tarih Anlayışının Romantik Devri: Cumhuriyetin İlk Yılları Ss, 319-334
Milli Tarih Anlayışının Romantik Devri: Cumhuriyetin İlk Yılları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ŞAHİN  
"Geleneğe Bağlı Yeni" Olabilmek İçin: Divan Edebiyatı Yazıları Ss, 335-338
"Geleneğe Bağlı Yeni" Olabilmek İçin: Divan Edebiyatı Yazıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat513
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa HABİBBEYLİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ünlü Azerbaycan Yazarı Celil Mehmet Kulizade Üzerine Yeni Bir İnceleme (Hamide Mehmetkulizade Hatıralar (Hazırlayan: Doç. Dr. Fatma Özkan), Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara, 2002, 320 S.) Ss, 339-342
Ünlü Azerbaycan Yazarı Celil Mehmet Kulizade Üzerine Yeni Bir İnceleme (Hamide Mehmetkulizade Hatıralar (Hazırlayan: Doç. Dr. Fatma Özkan), Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara, 2002,320 S.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat514
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri