• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 221
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

22 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2003

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFeridun ALPER  
İlköğretimden Yüksek Öğretime Taşınan Bazı Okuma Problemleri ve Nedenleri Ss, 1-8
İlköğretimden Yüksek Öğretime Taşınan Bazı Okuma Problemleri ve Nedenleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit DURSUNOĞLU  
Klasik Türk Edebiyatında Ramazan Konulu Şiirler Ss, 9-29
Klasik Türk Edebiyatında Ramazan Konulu Şiirler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Zâtî Divanı'nda Yiyecekler Ss, 31-53
Zâtî Divanı'nda Yiyecekler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veyis DEĞİRMENÇAY  
Zahîr-i Fâryâbî'nin Masnû' Kasidesi Ss, 55-78
Zahîr-i Fâryâbî'nin Masnû' Kasidesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Şirvan Şah ve Şemail Banu Ss, 79-88
Şirvan Şah ve Şemail Banu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
19. Yüzyılın Bilinmeyen Şairlerinden Galib Avni ve 'Bahar-ı Efkar' İsimli Eseri Ss, 89-111
19. Yüzyılın Bilinmeyen Şairlerinden Galib Avni ve 'Bahar-ı Efkar' İsimli Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsel UYANIK  
Tartışmaların Odağında Yer Alan Bir Yazın: 'Göçmen Yazını' Ss, 113-120
Tartışmaların Odağında Yer Alan Bir Yazın: 'Göçmen Yazını'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Uğur NALCIOĞLU  
Halit Ziya Uşaklıgil'in Ferhunde Kalfa ve Ilse Tielsch'in Bir Öykünün Sonu Adlı Öykülerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Ss, 121-127
Halit Ziya Uşaklıgil'in Ferhunde Kalfa ve Ilse Tielsch'in Bir Öykünün Sonu Adlı Öykülerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KOLCU  
Millî Şiirin Canlanması Yolunda Malûmat'ta Yayımlanan Şiir Örnekleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 129-138
Millî Şiirin Canlanması Yolunda Malûmat'ta Yayımlanan Şiir Örnekleri Üzerine Bir Araştırma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim DİNÇ  
Faruk Nafız Çamlıbel'in Oyunlarında Türk Tarihi Tezi Ss, 139-145
Faruk Nafız Çamlıbel'in Oyunlarında Türk Tarihi Tezi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat424
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Fikret KILIÇ  
Sabahattin Eyuboğlu'nun Modern Türk Şiiri Üzerine Bazı Dikkatleri Ss, 147-166
Sabahattin Eyuboğlu'nun Modern Türk Şiiri Üzerine Bazı Dikkatleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Türkmen Romanı Kara Yıldırım'da Köroğlu Destanı Ss, 167-175
Türkmen Romanı Kara Yıldırım'da Köroğlu Destanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat426
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgar İMAMVERDİYEV  
Azerbaycan Âşık İcracılık Sanatının Bazı Önemli Hususiyetleri Ss, 177-186
Azerbaycan Âşık İcracılık Sanatının Bazı Önemli Hususiyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat427
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Bursalı Mehmed Tahir'in Yorumuyla "Nazar-ı İslam'da Fakr" Ss, 187-2007
Bursalı Mehmed Tahir'in Yorumuyla "Nazar-ı İslam'da Fakr"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay ÇAKMAK  
Çin'in Han Hanedanlığı'nın Hsiung-Nulara (Hun) Yönelik Sınır Stratejisi Ss, 209-222
Çin'in Han Hanedanlığı'nın Hsiung-Nulara (Hun) Yönelik Sınır Stratejisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Marget BIRO Savaş EĞİLMEZ  
Hunların Kafkasya’daki Varlığı Ss, 223-231
Hunların Kafkasya’daki Varlığı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜRBÜZ  
Boğa El-Kebir'in Ermeniye Seferi Ss, 233-250
Boğa El-Kebir'in Ermeniye Seferi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Selçuklular'ın Deniz Politikası ve Denizcilik Faaliyetleri Ss, 251-267
Selçuklular'ın Deniz Politikası ve Denizcilik Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki TEKİN  
Van Beylerbeyi Mustafa Paşa Vakfı Ss, 269-181
Van Beylerbeyi Mustafa Paşa Vakfı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat433
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim AYKUN  
Tokat'ta Medfun Osmanlı Valileri Ss, 283-294
Tokat'ta Medfun Osmanlı Valileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil SÜRMELİ  
Süleyman Necati Bey'in Kaleminden Şehid Topçu Binbaşı Erzurumlu Bekir Bey Ss, 295-302
Süleyman Necati Bey'in Kaleminden Şehid Topçu Binbaşı Erzurumlu Bekir Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebahat ORAN ARSLAN  
Yalova, Gemlik, Orhangazi ve İzmit (Samanlıdağ) Bölgesinde Yaşanan Yunan Mezalimi ve Bölgeye Gönderilen Uluslar Arası Tahkik Heyetinin Çalışmaları Ss, 303-318
Yalova, Gemlik, Orhangazi ve İzmit (Samanlıdağ) Bölgesinde Yaşanan Yunan Mezalimi ve Bölgeye Gönderilen Uluslar Arası Tahkik Heyetinin Çalışmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dündar ALİKILIÇ Kütüphanecilik  
Kayseri'de Kütüphane Geleneği Ss, 319-325
Kayseri'de Kütüphane Geleneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Oktay Belli, Kırgızistan'da Taş Balbal ve İnsan Biçimli Heykeller Stone Balbals And Statues in Human Form in Kirghizistan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003, VIII+166 S. Ss, 337-329
Oktay Belli, Kırgızistan'da Taş Balbal ve İnsan Biçimli Heykeller Stone Balbals And Statues in Human Form in Kirghizistan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003, VIII+166 S.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat438
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri