• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 311
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

21 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2003

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTülay ÇAKMAK  
Hsiung-Nu ( Hun) Kişi Ad ve Unvanlarlnın Eski Çince Yazı Çevrimi Ss, 1-17
Hsiung-Nu ( Hun) Kişi Ad ve Unvanlarlnın Eski Çince Yazı Çevrimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasımcan SADIKOV  
Kutadgu Bilig'de Geçen "Bayat Atı Birlâ" Kelime Öbegi Hakkında Ss, 19-24
Kutadgu Bilig'de Geçen "Bayat Atı Birlâ" Kelime Öbegi Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Türkçe'de Hâl Kategorisi ve Öğretimi Ss, 25-31
Türkçe'de Hâl Kategorisi ve Öğretimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nejdet KELEŞ  
Türk Dili ve Kültürünün Alman Dili ve Kültürüne Etkileri Ss, 33-51
Türk Dili ve Kültürünün Alman Dili ve Kültürüne Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Bursalı Haşimi ve Eserleri Ss, 53-58
Bursalı Haşimi ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat392
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Celâl VARIŞOĞLU  
Nedim'in Bir Beytini Göstergesilimsel Çerçevede Çözümleme Denemesi Ss, 59-71
Nedim'in Bir Beytini Göstergesilimsel Çerçevede Çözümleme Denemesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah BULUT  
Râsih'in Gemi ve Gemicilikle İlgili Bir Tarih Manzumesi Ss, 73-83
Râsih'in Gemi ve Gemicilikle İlgili Bir Tarih Manzumesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müberra GÜRGENDERELİ  
Klasik Edebiyatımızda Mesel Haline Gelmiş Bazı Berceste Mısralar Ss, 85-97
Klasik Edebiyatımızda Mesel Haline Gelmiş Bazı Berceste Mısralar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah YILMAZ  
Nil'in Üç Çocuğu İle Yaprak Dökümü Romanlarında İşlenen Ortak Motifler Ss, 99-112
Nil'in Üç Çocuğu İle Yaprak Dökümü Romanlarında İşlenen Ortak Motifler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Türkiye Türkçesinde Özbek Tarihî Romanı Ss, 113-122
Türkiye Türkçesinde Özbek Tarihî Romanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ŞEN  
Oğuz Kağan Destanı'nda ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde Kadın Ss, 123-128
Oğuz Kağan Destanı'nda ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde Kadın
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ  
Hikâye Yazarı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar Ss, 129-146
Hikâye Yazarı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat397
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgar İMAMVERDİYEV  
Azerbaycan Halk Âşıklarının Özgün Özellikleri Ss, 147-156
Azerbaycan Halk Âşıklarının Özgün Özellikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Âşık Mustafa Aladağ Ss, 157-162
Âşık Mustafa Aladağ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Kaybolmuş Folklorik Değerlerimizden Biri: "Delikli Taş" Ss, 163-167
Kaybolmuş Folklorik Değerlerimizden Biri: "Delikli Taş"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat400
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. H. MANNAYOOL , Sinan DİNÇ, Leyla DERVİŞYEVA  
Tuva'da Eski Dağ Keçisi Tasvirleri Ss, 169-179
Tuva'da Eski Dağ Keçisi Tasvirleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
Moğolistan'da Eski Türk Kültür ve Medeniyetine Ait Bazı Eserler ve Bulundukları Yerler Ss, 181-199
Moğolistan'da Eski Türk Kültür ve Medeniyetine Ait Bazı Eserler ve Bulundukları Yerler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayın DALKIRAN  
Tarih-i Cevdet'te İslam Mezhepleri II (Dürzîlik ve Nusayrîlik) Ss, 201-217
Tarih-i Cevdet'te İslam Mezhepleri II (Dürzîlik ve Nusayrîlik)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neşe ERİN  
18. Yüzyılda Erzurum Tuzları: Osmanlı Tüketim Malları Tarihine Bir Katkı Ss, 219-229
18. Yüzyılda Erzurum Tuzları: Osmanlı Tüketim Malları Tarihine Bir Katkı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin İstifası Üzerine Sivas Vilayeti'nden Gönderilen Protesto Telgrafları Ss, 231-240
Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin İstifası Üzerine Sivas Vilayeti'nden Gönderilen Protesto Telgrafları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat389
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Zeki MEMİOĞLU  
İmparatorluktan Cumhuriyete İlk Öğretimimiz Ss, 241-252
İmparatorluktan Cumhuriyete İlk Öğretimimiz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KODAY  
Kıbrıs'ta Barışa Giden Yolda Güvenlik ve Toprak Sorunu Ss, 253-260
Kıbrıs'ta Barışa Giden Yolda Güvenlik ve Toprak Sorunu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ARINÇ  
Dünyada ve Türkiye'de Kış Sporlarına Alternatif Yeni Bir Sportif ve Turistik Aktivite; Çim Kayağı ve Demirtaş Barajı Çim Kayağı Merkezi Örneği (Bursa-Türkiye) Ss, 261-278
Dünyada ve Türkiye'de Kış Sporlarına Alternatif Yeni Bir Sportif ve Turistik Aktivite; Çim Kayağı ve Demirtaş Barajı Çim Kayağı Merkezi Örneği (Bursa-Türkiye)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar" Adlı Eser Hakkında Ss, 279-307
"Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar" Adlı Eser Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
Ahmed-i Dâî'ye Atfedilen Bir Eser: Cevâhirü'l-Maân'i Ss, 309-322
Ahmed-i Dâî'ye Atfedilen Bir Eser: Cevâhirü'l-Maân'i
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem Şems TÜMER  
"Mektep" Dergisi ve Hakkında Yapılan Çalışmalara Dair Bazı Dikkatler Ss, 323-338
"Mektep" Dergisi ve Hakkında Yapılan Çalışmalara Dair Bazı Dikkatler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arslan KÜÇÜKYILDIZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Cengiz Aytmatov ve Orhan Söylemez'in Eseri Ss, 339-345
Cengiz Aytmatov ve Orhan Söylemez'in Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YILAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gümüşhane ve Bayburt Masalları Ss, 347-349
Gümüşhane ve Bayburt Masalları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Recep Toparlı, Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmânî, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, XXV+1005 s. Ss, 351-354
Prof. Dr. Recep Toparlı, Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmânî, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, XXV+1005 s.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1206
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri