• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 196
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

20 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2002

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMukim SAĞIR  
Ses Olayları Bakımından Anadolu Ağızları Ss, 1-7
Ses Olayları Bakımından Anadolu Ağızları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal AKTAN  
"Kütahya ve Yöresi Ağızları" Üzerine Ss, 9-21
"Kütahya ve Yöresi Ağızları" Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
Letâyifü'l-Kudsiyye'ye Dair Yazarı, Sunulduğu Kişi ve Telif Tarihi Hakkında Düşünceler Ss, 23-32
Letâyifü'l-Kudsiyye'ye Dair Yazarı, Sunulduğu Kişi ve Telif Tarihi Hakkında Düşünceler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumali ŞABANOV  
Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde "Ket-" / "Git-" Fiilinin Benzer ve Farklı Yönleri Ss, 33-41
Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde "Ket-" / "Git-" Fiilinin Benzer ve Farklı Yönleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt EREN Latih Suud Jassim  
Türk Dostu Bhopal Emiri Sıddık Hasan Han'ın Arap Dilindeki Yeri Ss, 43-59
Türk Dostu Bhopal Emiri Sıddık Hasan Han'ın Arap Dilindeki Yeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Türk Dillerinde Akrabalık Adları" İsimli Kitap Üzerine Ss, 61-65
"Türk Dillerinde Akrabalık Adları" İsimli Kitap Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhattin YAZOĞLU  
Hümanizm ve Mevlâna Ss, 67-83
Hümanizm ve Mevlâna
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat369
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Mevlana'nın Mesnevisi'nin Yedinci Cildi Üzerine Ss, 85-98
Mevlana'nın Mesnevisi'nin Yedinci Cildi Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Modern Öyküleme Teorileri Açısından Mesnevi Ss, 99-105
Modern Öyküleme Teorileri Açısından Mesnevi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan BAŞARAN  
Osmanlı Tarihçisi İdris-i Bitlisî'nin Ünlü Türk Şairi Nizâmî'ye Bir Naziresi Ss, 107-125
Osmanlı Tarihçisi İdris-i Bitlisî'nin Ünlü Türk Şairi Nizâmî'ye Bir Naziresi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine Ss, 127-137
Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Uğur NALCIOĞLU  
Avusturyalı Orientalist Hammer-Purgstall'da Osmanlı Şiiri Ss, 139-143
Avusturyalı Orientalist Hammer-Purgstall'da Osmanlı Şiiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Abdülhak Hâmid'in Şiirinde Ben'in Görünümü Ss, 145-156
Abdülhak Hâmid'in Şiirinde Ben'in Görünümü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer KÜÇÜKBATIR  
19. Yüzyıl Türk ve Alman Yazınında Eski-Yeni Çatışması Ss, 157-161
19. Yüzyıl Türk ve Alman Yazınında Eski-Yeni Çatışması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale AMİNOVA Semra ALYILMAZ  
Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler" Hikâyesi ve Abdulla Kadirî'nin "Ötgen Günler" Romanlarında "Saf Aşk" Teması ve Kadın Motifi Ss, 163-168
Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler" Hikâyesi ve Abdulla Kadirî'nin "Ötgen Günler" Romanlarında "Saf Aşk" Teması ve Kadın Motifi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
Rüstem Han Destanı ve Destandaki Olağanüstü Motifler Ss, 169-177
Rüstem Han Destanı ve Destandaki Olağanüstü Motifler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki TEKİN  
Yavuz Sultan Selim Döneminde Urfa'nın İdari Taksimatı Ss, 179-204
Yavuz Sultan Selim Döneminde Urfa'nın İdari Taksimatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat386
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Zeki MEMİOĞLU  
Tanzimat Devri Sanayi Krizi Ss, 205-217
Tanzimat Devri Sanayi Krizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayın DALKIRAN  
"Târih-i Cevdet"te İslâm Mezhepleri Ss, 219-252
"Târih-i Cevdet"te İslâm Mezhepleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazım MUSTAFA Beşir MUSTAFAYEV  
Gümrü Tarihinden Sayfalar Ss, 253-261
Gümrü Tarihinden Sayfalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule SARIKAYA  
Erzurum Kongresi'nde Rizeli Delegelerin Faaliyetleri Ss, 263-274
Erzurum Kongresi'nde Rizeli Delegelerin Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Vergi Hukuku Tarihimizden Bir Sayfa: Varlık Vergisi Kanunu ve Eleştirilen Yönleri Ss, 275-289
Vergi Hukuku Tarihimizden Bir Sayfa: Varlık Vergisi Kanunu ve Eleştirilen Yönleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Rusya Federasyonu'nda Yaşayan Azeri Türkleri: Azerros Teşkilatı ve Şehriyâr Meclisi Ss, 291-302
Rusya Federasyonu'nda Yaşayan Azeri Türkleri: Azerros Teşkilatı ve Şehriyâr Meclisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
Eski Türk Şehirleri ve Semerkant Ss, 303-311
Eski Türk Şehirleri ve Semerkant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin TOZLU Murat KÜÇÜKUĞURLU  
Erzurum Evleri (Tarihî Kayıt ve Şahitlere Göre) Ss, 313-129
Erzurum Evleri (Tarihî Kayıt ve Şahitlere Göre)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk COŞKUN  
Kırgızistan'lı Bir Âlim: Şerafeddin Kervânî (1905-1985) Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği Ss, 331-346
Kırgızistan'lı Bir Âlim: Şerafeddin Kervânî (1905-1985) Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmahoca İMAMHOCAYEV Osman MERT  
Afgan Aydını ve Yazarı Mahmut Tarzi ve Osmanlı-Türkiye Ss, 347-352
Afgan Aydını ve Yazarı Mahmut Tarzi ve Osmanlı-Türkiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat362
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri