• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 209
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

2 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1995

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSaliha KODAY  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yerleşmeler Ss, 1-16
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yerleşmeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat54
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KODAY  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Coğrafi Özellikleri Ss, 17-46
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Coğrafi Özellikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat55
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KODAY  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile Olan Ulaşım Faaliyetlerine Coğrafi Bir Bakış Ss, 47-70
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile Olan Ulaşım Faaliyetlerine Coğrafi Bir Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat56
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Fetihten İtibaren Üsküb'de Türk Nüfusu Ss, 71-80
Fetihten İtibaren Üsküb'de Türk Nüfusu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat57
Özet | Abstract | Tam Metin |

Numan KÜLEKÇİ Turgut Karabey  
Fetihname-i Kıbrıs Ss, 81-102
Fetihname-i Kıbrıs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat58
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk GÜNAY  
II. Abdülhamid Devrinin Son Yıllarında Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Irakta Aşiret Mücadeleleri ve Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşa Ss, 103-132
II. Abdülhamid Devrinin Son Yıllarında Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Irakta Aşiret Mücadeleleri ve Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat59
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık SARISAMAN  
Birinci Dünya Savaşı'nda İran Afşarları'na Yönelik Çabalarımız Ss, 133-148
Birinci Dünya Savaşı'nda İran Afşarları'na Yönelik Çabalarımız
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat60
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık SARISAMAN  
Birinci Dünya Savaşı'nda Salarüddevle Olayı Ss, 149-154
Birinci Dünya Savaşı'nda Salarüddevle Olayı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat61
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
İbn Nühennâ Sözlüğü ve Bu Sözlükte "Kadın" ve "Kadın Akrabalık Adları" İçin Kullanılan Sözler Ss, 155-166
İbn Nühennâ Sözlüğü ve Bu Sözlükte "Kadın" ve "Kadın Akrabalık Adları" İçin Kullanılan Sözler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat62
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacalı NECEFOĞLU  
Unutulmaz Dâhi Ss, 167-168
Unutulmaz Dâhi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat63
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Bey Hüseyinzâde TURAN Hacalı NECEFOĞLU  
Mendeleyev ve Kimya Ss, 169-184
Mendeleyev ve Kimya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat64
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri