• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 294
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

19 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2002

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVeyis DEĞİRMENÇAY  
Kelimenin Tekrarı Sanatlarından Reddü's-Sadr 'Ale'l-'Acuz-Reddü'l-'Acuz 'Ale's-Sadr Ss, 1-32
Kelimenin Tekrarı Sanatlarından Reddü's-Sadr 'Ale'l-'Acuz-Reddü'l-'Acuz 'Ale's-Sadr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
Bir Noktalama İşareti Olarak Kat' Ss, 33-37
Bir Noktalama İşareti Olarak Kat'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
İktibas Ss, 39-53
İktibas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Elias John Wilkinson Gibb ve Abdülhak Hamid'e Yazdığı İki Mektup Ss, 55-70
Elias John Wilkinson Gibb ve Abdülhak Hamid'e Yazdığı İki Mektup
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat337
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin Tercüme ve Şerhleri Ss, 71-93
Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin Tercüme ve Şerhleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat351
Özet | Abstract | Tam Metin |

O. Kemâl TAVUKÇU  
14. Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede'nin Bilinmeyen İki Şiir Ss, 95-107
14. Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede'nin Bilinmeyen İki Şiir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Ali Şir Nevayi, Yaşamı, Edebi Kişiliği ve Eserleri Ss, 109-115
Ali Şir Nevayi, Yaşamı, Edebi Kişiliği ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Ali Şir Nevâyi'nin Türkçeciliği Ss, 117-121
Ali Şir Nevâyi'nin Türkçeciliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin AKKUŞ  
Tarihî ve Edebî Bir Kişilik Olarak Nevaî (Herat, 1441-1501) Ve Nevaî'nin Eserlerinde İnsan Problemi Ss, 123-132
Tarihî ve Edebî Bir Kişilik Olarak Nevaî (Herat, 1441-1501) Ve Nevaî'nin Eserlerinde İnsan Problemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge SEYİDOĞLU  
Ferhat İle Şirin Ss, 133-135
Ferhat İle Şirin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan CANIM  
Türk Kültür ve Edebiyatında Ali Şîr Nevâyî ve Türkiye'de Ali Şîr Nevâyî Çalışmaları Ss, 137-146
Türk Kültür ve Edebiyatında Ali Şîr Nevâyî ve Türkiye'de Ali Şîr Nevâyî Çalışmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafael MEMMEDELİYEV Nergiz MEMMEDELİYEVA  
Nizamî ve Fuzûlî'nin İmgeler Dünyasının Memmed Guliyev'in Müzik Eserlerindeki Yeri Ss, 147-151
Nizamî ve Fuzûlî'nin İmgeler Dünyasının Memmed Guliyev'in Müzik Eserlerindeki Yeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat UMAGAN  
Hikmet ve Hiciv Şairi Olarak Seyrânî Ss, 153-169
Hikmet ve Hiciv Şairi Olarak Seyrânî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Yeşilırmak Üzerine Tokat'tan Derlenmiş Maniler Ss, 171-179
Yeşilırmak Üzerine Tokat'tan Derlenmiş Maniler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat359
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgar İMAMVERDİYEV  
Güney Azerbaycan Türkleri'nde Âşıklarla Yapılan Düğün Törenlerindeki Bazı Gelenekler ve Özgün Özellikler Ss, 181-195
Güney Azerbaycan Türkleri'nde Âşıklarla Yapılan Düğün Törenlerindeki Bazı Gelenekler ve Özgün Özellikler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat344
Özet | Abstract | Tam Metin |

F. V. AHMEDOVA Gülhan ATNUR  
Seyfelmölik Ss, 197-206
Seyfelmölik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat354
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fazlı POLAT  
Türk Toplumunda Zihniyet Oluşumu Açısından Dînî Sosyalleşme ve Kaşılaşılan Bazı Problemler Ss, 207-217
Türk Toplumunda Zihniyet Oluşumu Açısından Dînî Sosyalleşme ve Kaşılaşılan Bazı Problemler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÜLLÜCE  
Erzurumlu Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım ve Kur'ân'ın İ'câzı Hakkındaki Görüşleri Ss, 219-227
Erzurumlu Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım ve Kur'ân'ın İ'câzı Hakkındaki Görüşleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ilgar HÜSEYİNOV  
Adet ve Ananelerimiz Manevi-Ahlaki Değerlerimizdir Ss, 229-232
Adet ve Ananelerimiz Manevi-Ahlaki Değerlerimizdir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt EREN Nurullah YILMAZ  
Hindistan Bhopal Emîri Ve Müfessir Sıddık Hasan Han'ın Osmanlı Devleti İle İlişkisi Ss, 233-238
Hindistan Bhopal Emîri Ve Müfessir Sıddık Hasan Han'ın Osmanlı Devleti İle İlişkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besim ÖZCAN  
Ölümünün 102. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne'den Manzaralar Ss, 239-254
Ölümünün 102. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne'den Manzaralar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Çanakkale Zaferi Osmanlı Parlamentosu'nda Nasıl Yankı Buldu? Ss, 255-279
Çanakkale Zaferi Osmanlı Parlamentosu'nda Nasıl Yankı Buldu?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL Nebahat ORAN ASLAN  
Gizli Zabıt Ceridelerine Göre TBMM'nin Tanınma Çabaları: Londra Konferansına Katılma Meselesi Ss, 281-295
Gizli Zabıt Ceridelerine Göre TBMM'nin Tanınma Çabaları: Londra Konferansına Katılma Meselesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esat CAN  
Kemal Tahir'in Kurtuluş Savaşı Romanlarında Mustafa Kemal Ss, 297-304
Kemal Tahir'in Kurtuluş Savaşı Romanlarında Mustafa Kemal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğitim Felsefesi, Amacı ve Politikası Ss, 305-330
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğitim Felsefesi, Amacı ve Politikası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat341
Özet | Abstract | Tam Metin |

S. Esin DAYI  
Hatay Devleti ve Hatay'ın Anavatan'a Katılması Ss, 331-340
Hatay Devleti ve Hatay'ın Anavatan'a Katılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dündar ALİKILIÇ  
Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri Ss, 341-348
Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Türkçe'nin Eğitim ve Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Ss, 349-381
Türkçe'nin Eğitim ve Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat358
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri