• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 250
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

18 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2001

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCüneyt EREN  
Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli'nin Hayatı ve Eserleri Ss, 1-23
Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli'nin Hayatı ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Prof. Dr. Sadi Çöğenli'nin Türk Dili İle İlgili Çalışmalar Ss, 25-26
Prof. Dr. Sadi Çöğenli'nin Türk Dili İle İlgili Çalışmalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah YILMAZ  
Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli ve Akademik Hayatta Bıraktığı İzler Ss, 27-29
Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli ve Akademik Hayatta Bıraktığı İzler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat325
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Sadi ÇÖĞENLİ  
Erzurum Eski Valilerinden Hasan Samih Paşa'nın Biyografisine Ait Önemli Bir Vesika Ss, 31-35
Erzurum Eski Valilerinden Hasan Samih Paşa'nın Biyografisine Ait Önemli Bir Vesika
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat301
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Ömer KARPUZ Ahmet AKÇATAŞ  
Metinde Anlam Bağları Üzerine Ss, 37-47
Metinde Anlam Bağları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zilale HUDAYBERGONOVA  
Türkiye Türkçesi ve Özbekçede Devrik Tümce Ss, 49-55
Türkiye Türkçesi ve Özbekçede Devrik Tümce
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Avni GÖZÜTOK  
Muhammed Kerim Bulgarî'nin Bulgarca [Tatarca] - Arapça - Farsça Sözlüğü Ss, 57-78
Muhammed Kerim Bulgarî'nin Bulgarca [Tatarca] - Arapça - Farsça Sözlüğü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat YERDELEN  
Haleti'de Kısaltma Öbekleri Ss, 79-92
Haleti'de Kısaltma Öbekleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzahir KILIÇ  
Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler Ss, 93-101
Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit BALKAYA  
Türk Edebiyatı'nda Edhem ü Hümâ (Edhem-Nâme) Mesnevileri ve Bir Yanlışlığa Dair Ss, 103-106
Türk Edebiyatı'nda Edhem ü Hümâ (Edhem-Nâme) Mesnevileri ve Bir Yanlışlığa Dair
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-İ Latife'e İsimli Kasidesi Ss, 107-152
Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-İ Latife'e İsimli Kasidesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem KARADİŞOĞULLARI  
Kilisli Dr. Rifat Kardam'ın Evliya Çelebi Seyahatnamesiyle İlgili Bir Yazısı Üzerine Ss, 153-162
Kilisli Dr. Rifat Kardam'ın Evliya Çelebi Seyahatnamesiyle İlgili Bir Yazısı Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhan ATNUR  
Tatar Halk Şiirinde Nazım Türü Olarak Beyit ve Sak-Sok Beyiti Ss, 163-170
Tatar Halk Şiirinde Nazım Türü Olarak Beyit ve Sak-Sok Beyiti
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eflatun NEİMETZADE  
Azerbaycan'da Halk Tiyatrosunun Oluşumu Üzerine Ss, 171-177
Azerbaycan'da Halk Tiyatrosunun Oluşumu Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Azerbaycanlı Şair, Yazar Veli Hramçaylı Ss, 179-186
Azerbaycanlı Şair, Yazar Veli Hramçaylı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Üstad Âşık: Âşık Şemşir Ss, 187-191
Üstad Âşık: Âşık Şemşir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
M. T. Aybek'in "Nevâî" Adlı Romanına Sosyolojik Açıdan Bir Yaklaşım Ss, 193-199
M. T. Aybek'in "Nevâî" Adlı Romanına Sosyolojik Açıdan Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saim YILMAZ  
Nizami Gencevî'de Adaletli Yönetici İdeası Ss, 201-210
Nizami Gencevî'de Adaletli Yönetici İdeası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyran KURBANOV  
Azerbaycan Halısında Renklerin Uygulanması Ss, 211-214
Azerbaycan Halısında Renklerin Uygulanması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YURTTAŞ  
Erzurum - Ilıca / Alaca Köyü Camii Ss, 215-227
Erzurum - Ilıca / Alaca Köyü Camii
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murtaza KÖSE  
Osmanlıda Borsa ve Galata Bankerlerinin Devletin Mali Yapısındaki Yeri Ss, 229-251
Osmanlıda Borsa ve Galata Bankerlerinin Devletin Mali Yapısındaki Yeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat323
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa TAK  
Osmanlı Döneminde Ereğli Kömür Madenleri'nde Faaliyet Gösteren Şirketler Ss, 253-257
Osmanlı Döneminde Ereğli Kömür Madenleri'nde Faaliyet Gösteren Şirketler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
İkinci Meşrutiyet Döneminde Lynch İmtiyazı Meselesi Ve Hüseyin Hilmi Paşa'nın İstifası Ss, 259-266
İkinci Meşrutiyet Döneminde Lynch İmtiyazı Meselesi Ve Hüseyin Hilmi Paşa'nın İstifası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Erzurumluların Serdengeçti Türküsü Ss, 267-273
Erzurumluların Serdengeçti Türküsü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ASLAN  
"Milli Mücadele" Döneminde Türk-Sovyet İlişkilerinde Molokanlar (Malakanlar) Sorunu Ss, 275-307
"Milli Mücadele" Döneminde Türk-Sovyet İlişkilerinde Molokanlar (Malakanlar) Sorunu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Milli Mücadele'de Yunanlılaştırma Hareketinin Siyasi Kolu: Yunan Fevkalade Yüksek Komiserliği Ss, 309-319
Milli Mücadele'de Yunanlılaştırma Hareketinin Siyasi Kolu: Yunan Fevkalade Yüksek Komiserliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis ALAR  
Çağdaş Türk Eğitimi Açısından Üniversite-Kütüphane İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Ss, 321-333
Çağdaş Türk Eğitimi Açısından Üniversite-Kütüphane İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
Journal Of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları (Jts/Tuba) Dizini (1-24/III. Ciltler) Ss, 335-358
Journal Of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları (Jts/Tuba) Dizini (1-24/III. Ciltler)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat309
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri