• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 347
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

17 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2001

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Hayatı ve Eserleri Ss, 1-8
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Hayatı ve Eserleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz Hakkında Söylenenler Ss, 9-21
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz Hakkında Söylenenler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mukim SAĞIR  
Hocam, Çağdaş İnsan Efrasiyap Gemalmaz Ss, 23-23
Hocam, Çağdaş İnsan Efrasiyap Gemalmaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Yazıya Geçirme (Transcription) ve Yazı Çevirimi (Translitteration) Ss, 25-37
Yazıya Geçirme (Transcription) ve Yazı Çevirimi (Translitteration)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz AKPINAR  
Son Dönem İran Türkçesi'nde Türkiye Türkçesi'nin Etkileri Ss, 39-52
Son Dönem İran Türkçesi'nde Türkiye Türkçesi'nin Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahbender ÇORAKLI  
Türkçe'nin Yaratma Gücü: İkilemeler (I) Ss, 53-60
Türkçe'nin Yaratma Gücü: İkilemeler (I)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem DAŞDEMİR  
Dedem Korkut Kitabı'nda /-(Y)An+Da/ Zarf-Fiilinden Farklı Olarak /-(Y)An/+ /Da/ Yapıları Ss, 61-67
Dedem Korkut Kitabı'nda /-(Y)An+Da/ Zarf-Fiilinden Farklı Olarak /-(Y)An/+ /Da/ Yapıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KARA  
Gençliğe Hitabe'deki İsim ve Sıfat Tamlamaları Ss, 69-73
Gençliğe Hitabe'deki İsim ve Sıfat Tamlamaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ÇEVİRME  
Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi Ss, 75-80
Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan KARAİSMAİLOĞLU  
Osmanlı Dönemi Türk Şiirinin İran Edebiyatı İle Münasebeti Üzerine Düşünceler Ss, 81-93
Osmanlı Dönemi Türk Şiirinin İran Edebiyatı İle Münasebeti Üzerine Düşünceler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah BULUT  
Rasih'in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi Ss, 95-104
Rasih'in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Deli Kür Romanı'nın Kültürel Altyapısın İncelenmesi Ss, 105-110
Deli Kür Romanı'nın Kültürel Altyapısın İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat240
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Murat YILDIRIM  
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir Çemenzeminli Ss, 111-118
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir Çemenzeminli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat237
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlgar İMAMVERDİYEV  
XX. Asır Güney Azerbaycan'ın Âşık Muhiti ve Bazı Sorunları Ss, 119-132
XX. Asır Güney Azerbaycan'ın Âşık Muhiti ve Bazı Sorunları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KIRBAŞOĞLU  
Yadgar Abid ve Bazı Şiirlerinden Örnekler Ss, 133-143
Yadgar Abid ve Bazı Şiirlerinden Örnekler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal ALYILMAZ  
Kırgız Atasözlerinden Seçmeler Ss, 145-155
Kırgız Atasözlerinden Seçmeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda KULLUK YERDELEN  
Osmanlı Şenliklerinde Kullanılan Nahıl, Yapma Bahçe, Şekerden Tasvirler ve Tasarımcıları Ss, 157-164
Osmanlı Şenliklerinde Kullanılan Nahıl, Yapma Bahçe, Şekerden Tasvirler ve Tasarımcıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merdan GÜVEN  
Kadim Türk Yurdu Erzurum'da İlk Folklor Derlemelerinden Bugüne Ss, 165-172
Kadim Türk Yurdu Erzurum'da İlk Folklor Derlemelerinden Bugüne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri İle İlgili Önemli Bir Eser Ss, 173-190
Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri İle İlgili Önemli Bir Eser
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YURTTAŞ  
Erzurum Ulu Camii'ne Ait Yeni Bir Kitabe ve Yapı Hakkında Bazı Düşünceler Ss, 191-207
Erzurum Ulu Camii'ne Ait Yeni Bir Kitabe ve Yapı Hakkında Bazı Düşünceler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Fikri SERTKAYA  
Moğolistan'dan Bilinmeyen Bir Yazıtın Parçası Ss, 209-211
Moğolistan'dan Bilinmeyen Bir Yazıtın Parçası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat250
Özet | Abstract | Tam Metin |

V. D. KUBAREV D. Tsevendorj, Osman Sarıdiken  
Batı Moğolistandaki Taşbabalar Ss, 313-324
Batı Moğolistandaki Taşbabalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Sultan I. Murad'ın Evrenos Bey'e Mektubu Ss, 225-236
Sultan I. Murad'ın Evrenos Bey'e Mektubu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat269
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Zeki MEMİOĞLU  
Musavver İran Sefaretnâmesi (1811) Elçi: Yasinci-Zâde Seyyid Abdulvahhab Efendi Ss, 237-245
Musavver İran Sefaretnâmesi (1811) Elçi: Yasinci-Zâde Seyyid Abdulvahhab Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besim ÖZCAN  
Trabzon Eyaleti'nin Kırım Harbi'ne Katkıları Ss, 247-260
Trabzon Eyaleti'nin Kırım Harbi'ne Katkıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmahoca İMAMHOCAYEV  
Afganistan ve Türkiye Ss, 261-266
Afganistan ve Türkiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL Mehmet OKUR  
Vali İzzet Bey'in Kaleminden İzmir'in İşgali Ss, 267-274
Vali İzzet Bey'in Kaleminden İzmir'in İşgali
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay ÇAĞLAR  
Türkiye-Sovyet Rusya Arasında Türkiye'nin Bugünkü Kuzeydoğu Sınırının Belirlenmesi Süreci ve Kars Antlaşması Ss, 275-304
Türkiye-Sovyet Rusya Arasında Türkiye'nin Bugünkü Kuzeydoğu Sınırının Belirlenmesi Süreci ve Kars Antlaşması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dündar ALİKILIÇ  
Tarih Boyunca Trabzon Havalisinde Kütüphaneler Ss, 305-312
Tarih Boyunca Trabzon Havalisinde Kütüphaneleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammetcan TALİPOV  
Özbekistan Cumhuriyeti - Basra Körfezi Ülkeleri İktisadi İşbirliği Ss, 315-316
Özbekistan Cumhuriyeti - Basra Körfezi Ülkeleri İktisadi İşbirliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet UZUN  
Sanayi Tarihimize İlişkin Bir Eser ve Tahlili Ss, 317-336
Sanayi Tarihimize İlişkin Bir Eser ve Tahlili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasımcan SADIKOV  
Uygur Yazılı 'Rahatu'l-Kulub' Kitabı Ss, 337-344
Uygur Yazılı 'Rahatu'l-Kulub' Kitabı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murtaza KÖSE  
Ferganalı Bir Hukukçu Mergınani ve Hidaye Adlı Eseri Ss, 345-363
Ferganalı Bir Hukukçu Mergınani ve Hidaye Adlı Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Mirza Fethali Ahundzâde'nin Türk Dünyası'na Hizmetleri Ss, 365-382
Mirza Fethali Ahundzâde'nin Türk Dünyası'na Hizmetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat249
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri