• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 227
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

16 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2001

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVahit ZAHİDOĞLU  
Kitab-ı Dede Korkut'taki Bazı Kelimeler Üzerine Ss, 1-11
Kitab-ı Dede Korkut'taki Bazı Kelimeler Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Kırşehirli İsa'nın Dâstân-I İbrâhim'i ve Dili Ss, 13-26
Kırşehirli İsa'nın Dâstân-I İbrâhim'i ve Dili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR Turgut BAYDAR  
Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları Ss, 27-47
Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ŞAHİN  
Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Esmâ-İ Hüsnâ'lar Ss, 49-57
Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Esmâ-İ Hüsnâ'lar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat608
Özet | Abstract | Tam Metin |

O. Kemâl TAVUKÇU  
Yenişehirli Avni Bey'in Âb-Nâme Adlı Eseri Üzerine Ss, 59-79
Yenişehirli Avni Bey'in Âb-Nâme Adlı Eseri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan CANIM  
Yirmibirinci Asrın Başında Balkanlarda Yaşayan ve Türkçe Yazan Şairler Ss, 81-85
Yirmibirinci Asrın Başında Balkanlarda Yaşayan ve Türkçe Yazan Şairler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Hayatın Mânâsı Ss, 87-97
Hayatın Mânâsı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat611
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Abdullah ARSLAN  
Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde "Sonsuzluk" Ss, 99-105
Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde "Sonsuzluk"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maksut Yiğitbaş  
Dersaadette Sabah Ezanları İle Kiralık Konak Romanlarına Sosyolojik İnceleme Metodu İle Bakış Ss, 107-120
Dersaadette Sabah Ezanları İle Kiralık Konak Romanlarına Sosyolojik İnceleme Metodu İle Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Azerbaycan'ın Ünlü Şair-Dram Yazarı Rasizâde Hüseyin Câvid ve İki Şiiri Ss, 142-121
Azerbaycan'ın Ünlü Şair-Dram Yazarı Rasizâde Hüseyin Câvid ve İki Şiiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut GÖĞEBAKAN  
Zweı Türkısche Fıguren Selım Und Mesut In Sten Nadolnys Roman Selım Und Dıe Gabe Der Rede Ss, 143-149
Zweı Türkısche Fıguren Selım Und Mesut In Sten Nadolnys Roman Selım Und Dıe Gabe Der Rede
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebulfez Kulu AMANOĞLU  
Uygur Devletinin İlk Kağanlarının (744-840) Ad ve Unvanları Üzerine Ss, 151-155
Uygur Devletinin İlk Kağanlarının (744-840) Ad ve Unvanları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat616
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Hanefi PALABIYIK  
Türk Devlet Telakkisinde 'Tebaa' Anlayışının Tarihi ve Dini Bazı Kökenleri Ss, 157-200
Türk Devlet Telakkisinde 'Tebaa' Anlayışının Tarihi ve Dini Bazı Kökenleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Tarih Açısından Manas Destanı ve Sovyetler Birliği'ndeki Türklerin Milli Duygularına Etkisi Ss, 201-207
Tarih Açısından Manas Destanı ve Sovyetler Birliği'ndeki Türklerin Milli Duyggularna Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zerrin KÖŞKLÜ  
Osmanlı Medrese Mimarisinde Bazı Örneklerle Baca Formları Ss, 209-218
Osmanlı Medrese Mimarisinde Bazı Örneklerle Baca Formları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Yavuz Sultan Selim'in Şam'daki Vakfiyesi Ss, 219-232
Yavuz Sultan Selim'in Şam'daki Vakfiyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan PAMUK  
Osmanlılar Zamanında Rum-Ermeni Kiliseleri Arasındaki İlişkiler (Kudüs Örneği) Ss, 233-257
Osmanlılar Zamanında Rum-Ermeni Kiliseleri Arasındaki İlişkiler (Kudüs Örneği)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki Fırkası'nı Bölünme Noktasına Getiren Hizm-İ Cedid Hareketi Ss, 259-268
İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki Fırkası'nı Bölünme Noktasına Getiren Hizm-İ Cedid Hareketi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
İzmir Müdafaa-İ Hukuk-İ Osmaniye Cemiyeti ve Asılsız Yunan İddialarını Çürüten Bir Bildirisi Ss, 269-280
İzmir Müdafaa-İ Hukuk-İ Osmaniye Cemiyeti ve Asılsız Yunan İddialarını Çürüten Bir Bildirisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Hüseyin Kâzım Kadri'nin Türk Lehçelerinin Birliği Hakkındaki Düşünceleri Ss, 281-285
Hüseyin Kâzım Kadri'nin Türk Lehçelerinin Birliği Hakkındaki Düşünceleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahaddin BEKKİ  
Doktor Cevad Hey'et 75 Yaşında Ss, 287-293
Doktor Cevad Hey'et 75 Yaşında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis ALAR  
Kütüphaneciliğin Tarihçesi ve İlk Kütüphaneler Ss, 295-308
Kütüphaneciliğin Tarihçesi ve İlk Kütüphaneler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat626
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri