• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 330
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

15 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2000

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLale BAĞIROVA  
Ara Söz ve Ara Kelime Gruplarının Gramatik (Dilbilgisel) Mahiyeti ve Oluşumyolu Hakkında Ss, 1-4
Ara Söz ve Ara Kelime Gruplarının Gramatik (Dilbilgisel) Mahiyeti ve Oluşumyolu Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebulfez Kulu AMANOĞLU  
Divanü Lügat-it Türk'deki Kişi Adları Üzerine Ss, 5-13
Divanü Lügat-it Türk'deki Kişi Adları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zerrin KÖŞKLÜ  
18. Yüzyıl Kütüphanelerinden İki Örnek: İstanbul Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi ve İstanbul Feyzullah Efendi Kütüphanesi Ss, 15-29
18. Yüzyıl Kütüphanelerinden İki Örnek: İstanbul Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi ve İstanbul Feyzullah Efendi Kütüphanesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haldun ÖZKAN  
Erzincan ve Çevresinde Orta Asya Türk Geleneğini Sürdüren Bezemeli Mezar Taşları Ss, 31-47
Erzincan ve Çevresinde Orta Asya Türk Geleneğini Sürdüren Bezemeli Mezar Taşları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YURTTAŞ  
Fuat Bey'in Erzurum Haritası Ss, 49-71
Fuat Bey'in Erzurum Haritası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyyad BAYRAMOV  
Azerbaycan Sinema Sanatında Tasviri Sanatın Yeri ve Önemi Üzerine Ss, 73-77
Azerbaycan Sinema Sanatında Tasviri Sanatın Yeri ve Önemi Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit ZAHİDOĞLU  
Kitab-ı Dede Korkut'un Metni Üzerine Ss, 79-93
Kitab-ı Dede Korkut'un Metni Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat560
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat YERDELEN  
Baki Divanı'nda Tasavvufi Ve Dini Öğeler Ss, 95-110
Baki Divanı'nda Tasavvufi Ve Dini Öğeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver DÜZGÜN  
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Halk Kültürü Ss, 11-116
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Halk Kültürü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Özbek Edebiyatından Tarihi Bir Roman Yıldızlı Geceler (Babür) Ss, 117-131
Özbek Edebiyatından Tarihi Bir Roman Yıldızlı Geceler (Babür)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhan ATNUR  
Cengiz Aytmatov'un "Cengiz Han'a Küsen Bulut" Adlı Romanı Üzerine Ss, 133-141
Cengiz Aytmatov'un "Cengiz Han'a Küsen Bulut" Adlı Romanı Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KIRBAŞOĞLU  
Askiya Ss, 143-146
Askiya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhumar TOGÇİYEVA  
Hindistan'ın Dudukuşu Ss, 147-151
Hindistan'ın Dudukuşu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KIRBIYIK  
Kâtib-Zâde Sâkıb Mustafa Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği Ss, 153-187
Kâtib-Zâde Sâkıb Mustafa Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif YILDIRIM  
Karslı Davud (Davud-İ Karsî) Efendinin İrade-İ Cüz'iyye Anlayışı Ss, 189-199
Karslı Davud (Davud-İ Karsî) Efendinin İrade-İ Cüz'iyye Anlayışı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Prof. Abdülkadir İnan Üzerine Bazı Notları Ss, 201-211
Prof. Abdülkadir İnan Üzerine Bazı Notları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Kitaplığında Bulunan "Name" ve "İye" İsimli Yazma Eserler Ss, 213-263
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Kitaplığında Bulunan "Name" ve "İye" İsimli Yazma Eserler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin AKKUŞ Selami ECE  
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Seyfettin Özege Kitaplığı Yazma Koleksiyonları: -Türkçe Manzum-Mensur Eserler- Ss, 265-275
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Seyfettin Özege Kitaplığı Yazma Koleksiyonları: -Türkçe Manzum-Mensur Eserler-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpaslan CEYLAN  
Çayırlı'da Tarihi ve Erkeolojik Araştırmalar Ss, 277-291
Çayırlı'da Tarihi ve Erkeolojik Araştırmalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
Selçuklu Devrinde Kafkaslarda Yetişen İlim Adamları ve İlme Hizmetleri Ss, 293-304
Selçuklu Devrinde Kafkaslarda Yetişen İlim Adamları ve İlme Hizmetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Mütarekesi Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri Ss, 305-316
Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Mütarekesi Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay ÇAĞLAR  
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Ss, 317-322
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Atatürk ve Komünizm Ss, 323-348
Atatürk ve Komünizm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol KÜRKÇÜOĞLU  
Rus Emperyalizmi ve Panslavizm Ss, 349-354
Rus Emperyalizmi ve Panslavizm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Rus Komünizmi ve Milli Mesele Üzerine Ss, 355-360
Rus Komünizmi ve Milli Mesele Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramiz AĞAYEV  
M. Emin Resulzade ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (28 Mayıs 1918) Ss, 361-363
M. Emin Resulzade ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (28 Mayıs 1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin SARIAHMETOĞLU KARAGÜR  
Azerbaycan'a İslamiyetin Geri Dönüşü Ss, 365-372
Azerbaycan'a İslamiyetin Geri Dönüşü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat627
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri