• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 207
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

14 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2000

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAvni GÖZÜTOK  
Divan Şiirinin Dil Yönünden Bazı Özellikleri Ss, 1-3
Divan Şiirinin Dil Yönünden Bazı Özellikleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebulfez Kulu AMANOĞLU  
Divanü Lügat-İt-Türk'deki Kişi Adları Üzerine Ss, 5-13
Divanü Lügat-İt-Türk'deki Kişi Adları Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Doğu Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ekleri Ss, 13-19
Doğu Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ekleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet ŞANLI  
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Çerçevesinde Edebiyatımız Ss, 21-33
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Çerçevesinde Edebiyatımız
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ Lezzet ALİYEVA  
Alpamış Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman, Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir Deneme Ss, 35-46
Alpamış Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman, Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir Deneme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülzade TANRIDAĞLI  
Uygur Kültüründe Saç Örgüleri ve Anlamları Ss, 47-53
Uygur Kültüründe Saç Örgüleri ve Anlamları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramiz AĞAYEV  
Halk Yaratıcılığının Kaynakları Ss, 55-58
Halk Yaratıcılığının Kaynakları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eflatun NEİMETZADE  
Güney Azerbaycan'da Halk Tiyatrosu Üzerine Ss, 59-62
Güney Azerbaycan'da Halk Tiyatrosu Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver DÜZGÜN  
Osmanlı Döneminde Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Görünümü Ss, 63-69
Osmanlı Döneminde Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Görünümü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin AKKUŞ  
Osmanlı Kültürünün Tanıtılmasınada Edebi Türlerin Önemi Ss, 71-77
Osmanlı Kültürünün Tanıtılmasınada Edebi Türlerin Önemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhan ALKAN İSPİRLİ  
Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Geleneği Ss, 79-88
Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Geleneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem CEYHAN  
Süleyman Nahîfî'nin Mevlıdü'n-Nebî Mesnevîsi Ss, 89-141
Süleyman Nahîfî'nin Mevlıdü'n-Nebî Mesnevîsi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat480
Özet | Abstract | Tam Metin |

O. Kemâl TAVUKÇU  
Hüsrev Ü Şirin Konulu Eserlerde Esas Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhad'ın Tercih Edilmesi Sebepleri Ss, 143-148
Hüsrev Ü Şirin Konulu Eserlerde Esas Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhad'ın Tercih Edilmesi Sebepleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TURAN  
Divan Şiirinin Son Şairlerinden Yenişehirli Avni Bey'de Gelenekten Moderne Doğru Açılan Kapılar Ss, 149-159
Divan Şiirinin Son Şairlerinden Yenişehirli Avni Bey'de Gelenekten Moderne Doğru Açılan Kapılar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Der-Kenâr Yazıları Ss, 161-167
Der-Kenâr Yazıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Recaizâde Mahmut Ekrem'in 'Bülbül' Redifli Şiiri ve Ona Yazılan Nazireler Ss, 169-185
Recaizâde Mahmut Ekrem'in 'Bülbül' Redifli Şiiri ve Ona Yazılan Nazireler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasbi SOYLU  
Köprüköy'ün Tarihi Gelişimi ve Mesken Tipleri Ss, 187-211
The Hıstorıcal Development Of Köprüköy And The Types Of Houses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Ermeni Müverrihlerine Göre Moğollar (Edvar Dulaurier Tarafından Asıl Metinden Tercüme Parçaları) Ss, 213-270
Ermeni Müverrihlerine Göre Moğollar (Edvar Dulaurier Tarafından Asıl Metinden Tercüme Parçaları)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zerrin KÖŞKLÜ  
Vakfiyelere Göre 17. ve 18. Yüzyıllarda Bir Eğitim Kurumu Olarak Osmanlı Darülkurraları Ss, 271-278
Vakfiyelere Göre 17. ve 18. Yüzyıllarda Bir Eğitim Kurumu Olarak Osmanlı Darülkurraları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firidun AĞASIOĞLU CELİLOV  
Qedim Subar Türkleri Ss, 279-284
Qedim Subar Türkleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat486
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim KALKAN  
Sovyet Dönemi Öncesi Orta Asya Aydınları ve Değişim Ss, 285-295
Sovyet Dönemi Öncesi Orta Asya Aydınları ve Değişim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin SARIAHMETOĞLU KARAGÜR  
26 Bakü Halk Komiserleri ve Stephan Şaumyan Yeniden Sorgulanıyor Ss, 297-302
26 Bakü Halk Komiserleri ve Stephan Şaumyan Yeniden Sorgulanıyor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat488
Özet | Abstract | Tam Metin |

İskender YILMAZ  
Ermenistan'ın Bolşevikleşmesi Ss, 303-307
Ermenistan'ın Bolşevikleşmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Ali Haydar Bayat'ın "Hüseyinzade Ali Bey" Adlı Eseri Üzerine Ss, 309-310
Ali Haydar Bayat'ın "Hüseyinzade Ali Bey" Adlı Eseri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Üzeyir Hacıbeyov'un Eserlerinde Kadın Mevzusu Ss, 311-315
Üzeyir Hacıbeyov'un Eserlerinde Kadın Mevzusu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Hindistan'da Gelişen Türk Edebiyatı” Adlı Eser Hakkında Ss, 317-323
"Hindistan'da Gelişen Türk Edebiyatı” Adlı Eser Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1152
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Abdullah ARSLAN  
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Sodom ve Gomore Romanına Bir Yaklaşım (Zaman ve Mekânın Edebî Haritaları İle Nesnel Haritanın Karşılaştırılması ya da Osmanlı'nın Son Payitahtı İstanbul'un İşgal Yılları) Ss, 325-332
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Sodom ve Gomore Romanına Bir Yaklaşım (Zaman ve Mekânın Edebî Haritaları İle Nesnel Haritanın Karşılaştırılması ya da Osmanlı'nın Son Payitahtı İstanbul'un İşgal Yılları)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi'nin Ardından Ss, 348
VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi'nin Ardından
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1154
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri