• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 301
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

13 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1999

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTürkiyat Dergisi  
Türkiye Türkçe'nde Ses Olayları Ss, 1-25
Türkiye Türkçe'nde Ses Olayları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Ahmed-İ İdâi'nin Câmasbnâme Tercümesi ve Dili Ss, 27-48
Ahmed-İ İdâi'nin Câmasbnâme Tercümesi ve Dili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman TARİKTAROĞLU  
Türk Dilinde Özel Yazılımlı Kelimeler Ss, 49-60
Türk Dilinde Özel Yazılımlı Kelimeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebulfez Kulu AMANOĞLU  
Eski Türk Onomastiği Üzerine Notlar Ss, 61-67
Eski Türk Onomastiği Üzerine Notlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAZAR  
Ahmed Yesevî'de Dil ve Şekil Hususiyetleri Ss, 69-72
Ahmed Yesevî'de Dil ve Şekil Hususiyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zikri TURAN  
Öznenin Cümledeki Kimlik Problemi Ss, 73-85
Öznenin Cümledeki Kimlik Problemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis ALAR  
Üniversite Kütüphanelerinin Yapısal Unsurları ve Sorunları Ss, 87-92
Üniversite Kütüphanelerinin Yapısal Unsurları ve Sorunları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alisa İSAOĞLU AHMEDOV  
Estetik Zevk ve Ahlak Normu = Karşılıklı İlişkiler Ss, 93-96
Estetik Zevk ve Ahlak Normu = Karşılıklı İlişkiler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Azerbaycan'da Cender Tatkikatları Ss, 97-100
Azerbaycan'da Cender Tatkikatları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa HOPAÇ  
Steplerde Işık Kaynakları: Abay (İbrahim) Kunanbayev Ss, 101-108
Steplerde Işık Kaynakları: Abay (İbrahim) Kunanbayev
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Üniversite Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditlerden Biri: Komünizm ve Aşırı Sol Örgütlerin Faaliyetleri, Buna Karşı Alınacak Tedbirler ve Gençliğe Düşen Görevler Ss, 109-122
Üniversite Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditlerden Biri: Komünizm ve Aşırı Sol Örgütlerin Faaliyetleri, Buna Karşı Alınacak Tedbirler ve Gençliğe Düşen Görevler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ŞEN  
Müzik-Toplum Etkileşimi Ss, 123-127
Müzik-Toplum Etkileşimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖZDEMİR  
Darstellungweisen Und Funktionen Des Vanitas-Motivs İn Der Lyrik Von Andreas Gryphius Ss, 129-141
Darstellungweisen Und Funktionen Des Vanitas-Motivs İn Der Lyrik Von Andreas Gryphius
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Mehmet ATALAY  
İran'da Nakdüşşiirin Tarihçesi Ss, 143-152
İran'da Nakdüşşiirin Tarihçesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat452
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit ZAHİDOĞLU  
"Kitab-ı Dede Korkut'un Vatikan Nüshası Çok Kötü Bir Nüshadır" mı? Ss, 153-168
"Kitab-ı Dede Korkut'un Vatikan Nüshası Çok Kötü Bir Nüshadır" mı?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Mersiyenin Tarihçesi Hakkında Ss, 169-173
Mersiyenin Tarihçesi Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veyis DEĞİRMENÇAY  
Mevlânâ Şemsuddin-İ Berde'i ve Masnu' Kasidesi Ss, 175-194
Mevlânâ Şemsuddin-İ Berde'i ve Masnu' Kasidesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Mevlit ve Türk Edebiyatında Mevlit Türü Ss, 195-202
Mevlit ve Türk Edebiyatında Mevlit Türü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Manisalı Bir Şâr: Mustafa Nüzûli Efendi ve Taziyetnâmesi Ss, 203-215
Manisalı Bir Şâr: Mustafa Nüzûli Efendi ve Taziyetnâmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Kıyafetnâmeler Üzerine Ss, 217-225
Kıyafetnâmeler Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TURAN  
Enderunlu Vâsıf'ın "TAHMİS Bâ-Istılâhâ Zenân Der-Bâdî-İ Nush U Pend Ez-Dehân-I Vâlide" İle "CEVÂB-NÂME-İ Pesendîde Ez-Dehân-I Duhter-İ Zîbende-Güher" İsimli İki Manzumesine Pedagojik Açıdan Bir Yaklaşım Ss, 227-241
Enderunlu Vâsıf'ın "TAHMİS Bâ-Istılâhâ Zenân Der-Bâdî-İ Nush U Pend Ez-Dehân-I Vâlide" İle "CEVÂB-NÂME-İ Pesendîde Ez-Dehân-I Duhter-İ Zîbende-Güher" İsimli İki Manzumesine Pedagojik Açıdan Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ÇALDAK  
Nergisi’nin Horosnamesi Ss, 243-250
Nergisi’nin Horosnamesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ÇEVİRME  
Alageyik Efsanesi Üzerine Bir İnceleme Ss, 251-254
Alageyik Efsanesi Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Ahmet Haşim Ss, 255-267
Ahmet Haşim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Malazgirt Savaşı'na Katılan Türk Beylerinden Sunduk Bey Ss, 269-276
Malazgirt Savaşı'na Katılan Türk Beylerinden Sunduk Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin AYAN  
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Ss, 277-285
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Avnik Kalesi Ss, 287-298
Avnik Kalesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ÇAKALOĞLU  
Erzincan ve Çevresinde Ermeni Olayları (1890-1896) Ss, 299-304
Erzincan ve Çevresinde Ermeni Olayları (1890-1896)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SELİM  
Ölüm Ve Adalet Kıyametin Romanı: Kıyamet Günü Ss, 305-323
Ölüm Ve Adalet Kıyametin Romanı: Kıyamet Günü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin EFENDİYEV  
Azerbaycan Halk Yazarı İlyas Efendiyev (1914-1996) Ss, 325-334
Azerbaycan Halk Yazarı İlyas Efendiyev (1914-1996)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat468
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri