• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 188
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

12 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1999

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKâzım KÖKTEKİN  
Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Hatun Destanı ve Dili Ss, 1-29
Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Hatun Destanı ve Dili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsine BÖREKÇİ Leyla TERCANLIOĞLU  
Türkçe ve İngilizce'de Dil Ve Cins İlişkisi Üzerine Bir Deneme Ss, 31-52
Türkçe ve İngilizce'de Dil Ve Cins İlişkisi Üzerine Bir Deneme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda KULLUK YERDELEN  
Evliya Çelebi "Seyahatnamesi"ndeki Gölge ve Kukla Sanatçıları, Çalgıcılar, Kollar Ss, 53-62
Evliya Çelebi "Seyahatnamesi"ndeki Gölge ve Kukla Sanatçıları, Çalgıcılar, Kollar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk KARACA  
Ölümle İlgili Davranış Örüntüleri Açısından Modern Batı ve Türk İslam Kültürü Ss, 65-76
Ölümle İlgili Davranış Örüntüleri Açısından Modern Batı ve Türk İslam Kültürü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oruc ABDULLAYEV  
Adet-Ananelerimizin Felsefi Yorumu Üzerine Ss, 77-79
Adet-Ananelerimizin Felsefi Yorumu Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
İlkyaz Bayramları (Nevruz-Hıdrellez) Ss, 81-86
İlkyaz Bayramları (Nevruz-Hıdrellez)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sırrı AKBABA  
Aldatmalarda Kullanılan Mesajlar (Bir Erzurum Masalının Transactional Analizle İncelenmesi) Ss, 87-96
Aldatmalarda Kullanılan Mesajlar (Bir Erzurum Masalının Transactıonal Analizle İncelenmesi)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat266
Özet | Abstract | Tam Metin |

E. NEUMANN Çeviren: Ömer SELİM  
Gustav Theodor Fechner'de Ampirik Estetiğin Temellendirilmesi Ss, 97-101
Gustav Theodor Fechner'de Ampirik Estetiğin Temellendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyran KURBANOV  
Azerbaycan Sanatında Renk Ss, 103-106
Azerbaycan Sanatında Renk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ŞEN Cahit AKSU  
Uzun Havalarımızdan Bozlak ve Ustaları Ss, 107-109
Uzun Havalarımızdan Bozlak ve Ustaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzin"i Ss, 111-131
Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzin"i
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevat YERDELEN  
Azmizade Haletî'den Bir Mersiye Ss, 133-141
Azmizade Haletî'den Bir Mersiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ATALAY  
III. Selim Hakkında Yazılmış Farsça Bir Bahariye Ss, 143-151
III. Selim Hakkında Yazılmış Farsça Bir Bahariye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TURAN  
19. Yüzyıl Divan Şiirinde Yenileşme Temayülleri Ss, 153-161
19. Yüzyıl Divan Şiirinde Yenileşme Temayülleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Klâsik Mi'râciyyelerden Farklı Bir Mi'râciyye: Said Paşa ve Mi'râciyyesi Ss, 163-185
Klâsik Mi'râciyyelerden Farklı Bir Mi'râciyye: Said Paşa ve Mi'râciyyesi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Fikret'in Şiirinde 'Siyah' İmgesi Ss, 187-191
Fikret'in Şiirinde 'Siyah' İmgesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nimet YILDIRIM  
Furûğ-İ Ferruhzâd ve Şiiri (1313-1345 Hş. /1934-1966) Ss, 193-214
Furûğ-İ Ferruhzâd ve Şiiri (1313-1345 Hş. /1934-1966)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan BOZDEMİR  
Orhan Pamuk'un "Beyaz Kale" Adlı Romanında, Osmanlı'nın Yakaladığı Hastalığa, "Aşk" Teşhisi Konur Ss, 215-219
Orhan Pamuk'un "Beyaz Kale" Adlı Romanında, Osmanlı'nın Yakaladığı Hastalığa, "Aşk" Teşhisi Konur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Ölüm Hükmü ve Tarihi Gerçekler Ss, 221-230
Ölüm Hükmü ve Tarihi Gerçekler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Orta Çağda Erzurum Kalesi Ss, 231-249
Orta Çağda Erzurum Kalesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Sürmeli-Çukuru'nda Kayılar Ss, 251-252
Sürmeli-Çukuru'nde Kayılar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ŞAHİN  
Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin İşlevlerini Yitirmesinin Sebepleri Üzerine Ss, 253-264
Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin İşlevlerini Yitirmesinin Sebepleri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge KESER  
Osmanlı Devletinde Martolos Teşkilatı Ss, 267-275
Osmanlı Devletinde Martolos Teşkilatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Dördüncü Murad'ın Bağdat Seferi Masraf Defteri Ss, 277-287
Dördüncü Murad'ın Bağdat Seferi Masraf Defteri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat307
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim AYKUN  
Şirvanlı Fatih Efendi'in 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı İle İlgili Hatıralar Ss, 289-294
Şirvanlı Fatih Efendi'in 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı İle İlgili Hatıralar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Milli Mücadele'nin Ünlü Simalarında Hüseyin Rauf Orbay'ın Bilinmeyen Bir Yönü Ss, 299-304
Milli Mücadele'nin Ünlü Simalarında Hüseyin Rauf Orbay'ın Bilinmeyen Bir Yönü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Manevi Terakki Yolunda Abbasoğlu Ağa Bakihanov (1794-1846) Ss, 305-307
Manevi Terakki Yolunda Abbasoğlu Ağa Bakihanov (1794-1846)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alisa İSAOĞLU AHMEDOV  
F. Köçerli ve Ü. Hacıbeyov'un Estetik Görüşlerinde Güzellik ve Ahlakın Vahdeti Problemi Ss, 309-315
F. Köçerli ve Ü. Hacıbeyov'un Estetik Görüşlerinde Güzellik ve Ahlakın Vahdeti Problemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YILAR  
Dede Korkut İle İlgili Son Çalışma Ss, 317-318
Dede Korkut İle İlgili Son Çalışma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine GÜRSOY NASKALİ  
War And Peace - The New World Dısorder And Caucasıa Ss, 319-322
War And Peace - The New World Dısorder And Caucasıa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat318
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri