• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 285
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

11 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  1999

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenM. Hanefi PALABIYIK  
Hz. Peygamber'i Anlama ve Yorumlama Ss, 1-25
Hz. Peygamber'i Anlama ve Yorumlama
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YILDIRIM  
Erzurum'lu İbrahim Hakkı ve Bilimsel Yönü Ss, 27-30
Erzurum'lu İbrahim Hakkı ve Bilimsel Yönü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Rönesans Ruhlu Bir Şahsiyet Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hazretleri (1703-1780) Ss, 31-39
Rönesans Ruhlu Bir Şahsiyet Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hazretleri (1703-1780)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Klaus Detlev WANNİG Çeviren: Mustafa ÖZDEMİR  
Türk Halk-Türkülerinde İnsan Ss, 41-52
Türk Halk-Türkülerinde İnsan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebulfez Kulu AMANOĞLU  
Kişi Adlarında Eski İnançların İzleri (Dede Korkut) Ss, 53-59
Kişi Adlarında Eski İnançların İzleri (Dede Korkut)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ŞEN  
Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Müziği Ss, 61-66
Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Müziği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erbil GÖKTAŞ  
Osmanlı Döneminde Kahvehaneler, Kıraathaneler ve Bunların İşlevleri Ss, 67-80
Osmanlı Döneminde Kahvehaneler, Kıraathaneler ve Bunların İşlevleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema GÖKTAŞ  
XVII. Yüzyıldaki On İki Büyük Şenlik ve Bunlardaki Sanatsal Gösteriler Ss, 81-99
XVII. Yüzyıldaki On İki Büyük Şenlik ve Bunlardaki Sanatsal Gösteriler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAZAR  
Yunus Emre'nin Divan'ında İnsan Telakkîsi Ss, 101-117
Yunus Emre'nin Divan'ında İnsan Telakkîsi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Kavram İşaretleri Ss, 119-128
Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Kavram İşaretleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Mir-i Alem Mesnevisinin Şairi Calâli Hakkında Ss, 131-136
Mir-İ Alem Mesnevisinin Şairi Calâli Hakkında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banıçiçek KIRZIOĞLU  
Hakkı Tahsin'in "İlkbahar" Adlı Tekellümi Hikâyesi Ss, 137-159
Hakkı Tahsin'in "İlkbahar" Adlı Tekellümi Hikâyesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
Mektuplar, Mektuplaşmalar Ss, 161-171
Mektuplar, Mektuplaşmalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÇİFTÇİ  
Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizahın Yöntemleri Ss, 173-182
Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizahın Yöntemleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Gürsoy SOLMAZ  
Toma Metsopski'nin "Timurlenk ve Haleflerinin Tarihi" Ss, 183-215
Toma Metsopski'nin "Timurlenk ve Haleflerinin Tarihi"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ŞAHİN  
Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Rusların Doğu Anadolu'daki Aşiretleri Elde Etme Gayretleri Ss, 217-224
Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Rusların Doğu Anadolu'daki Aşiretleri Elde Etme Gayretleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet OKUR  
II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partileri Ss, 225-238
II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman DEMİRCİOĞLU  
Faik Ahmed Bey'e Göre Milli Mücadele'de Pontus Meselesi ve Patrikhanenin Faaliyetleri Ss, 239-245
Faik Ahmed Bey'e Göre Milli Mücadele'de Pontus Meselesi ve Patrikhanenin Faaliyetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat223
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EYYUPOĞLU  
Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşına Kadar Osmanlı Devleti'nde Azınlık Problemi Ss, 247-264
Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşına Kadar Osmanlı Devleti'nde Azınlık Problemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay ÇAĞLAR  
Milli Mücadelede Fetvalar Olayına Değişik Bir Açıdan Bakış Ss, 265-281
Milli Mücadelede Fetvalar Olayına Değişik Bir Açıdan Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Cumhuriyet'e Nasıl Gelindi ve Cumhuriyet Neler Getirdi? Ss, 283-287
Cumhuriyet'e Nasıl Gelindi ve Cumhuriyet Neler Getirdi?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besim ÖZCAN  
Cumhuriyetin İlânı ve Yankıları Ss, 289-298
Cumhuriyetin İlânı ve Yankıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şapi NURİDINOV Çeviren: Mevsim ORUÇ, Arslan KÜÇÜKYILDIZ  
Kumuklar ve Tenglik Hareketi Ss, 299-305
Kumuklar ve Tenglik Hareketi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli MUSAOĞLU  
Helsinki Toplantısı (1975) ve Uluslar Arası Hukuk Ss, 307-309
Helsinki Toplantısı (1975) ve Uluslar Arası Hukuk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Türkçe Sözlük'ün Ters Dizimi Üzerine Ss, 311-315
Türkçe Sözlük'ün Ters Dizimi Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Anneme Mektuplar Romanının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi Ss, 317-323
Anneme Mektuplar Romanının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Dost Yazılarına Bir İlave, Bir Fıkra Yahut İbrahim Hakkı Divanı'nın Neşri Dolayısıyla Ss, 325-328
Dost Yazılarına Bir İlave, Bir Fıkra Yahut İbrahim Hakkı Divanı'nın Neşri Dolayısıyla
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenol KANTARCI  
Güller Kitabıyla Zamanda Yolculuk Ss, 329-331
Güller Kitabıyla Zamanda Yolculuk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
Malatyalı Mehmet Sever Ss, 333-334
Malatyalı Mehmet Sever
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri