• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 181
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

1 SayıEditör
Muammer Akpınar

Editör Yardımcısı


Erzurum  1994

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTurgut KARABEY  
Ahmet Yesevi (477/1083-562/1166) Ss, 1-3
Ahmet Yesevi (477/1083-562/1166)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat36
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Ahmed-i Yesevî'nin Hikmetlerinin Dili Ss, 4-18
Ahmed-i Yesevî'nin Hikmetlerinin Dili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat37
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKYÜZ  
Eğitici Bir Şahsiyet Olarak Ahmed Yesevî Ss, 19-27
Eğitici Bir Şahsiyet Olarak Ahmed Yesevî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat38
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asıf HACILI Habib Hüseyinoğlu İDRİSİ  
Ahıska Türklerinin Örf ve Adetleri Ss, 28-47
Ahıska Türklerinin Örf ve Adetleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat39
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan TULU  
Horasan Türkçesi İle İlgili Folklor Çalışmaları Ss, 48-51
Horasan Türkçesi İle İlgili Folklor Çalışmaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat40
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan TULU  
Kerem İle Aslı Hikâyesinin Horasan Varyantı Ss, 52-62
Kerem İle Aslı Hikâyesinin Horasan Varyantı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat41
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla TERCANLIOĞLU  
Dil Öğretim Malzemesi Olarak Edebi Eserlerimiz Ss, 63-69
Dil Öğretim Malzemesi Olarak Edebi Eserlerimiz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat42
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım KÖKTEKİN  
Değişen Türk Dünyasında W. Radloff'un "Türk Dialektleri Sözlüğü Denemesi" Adlı Eserinin Önemi Ss, 70-78
Değişen Türk Dünyasında W. Radloff'un "Türk Dialektleri Sözlüğü Denemesi" Adlı Eserinin Önemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat43
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Türkçenin Dünü, Bugünü ve Yarını Ss, 79-88
Türkçenin Dünü, Bugünü ve Yarını
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat44
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah GENÇ  
Türçenin Uluslararası II. Şiir Şöleni ve "Selamün Aleyküm Kazakistan" Ss, 89-113
Türçenin Uluslararası II. Şiir Şöleni ve "Selamün Aleyküm Kazakistan"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat45
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KIRBAŞOĞLU  
Örnek Şâiri Yâdigâr Âbid Ss, 114-122
Örnek Şâiri Yâdigâr Âbid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat46
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KODAY  
Sınır Ticaretimiz Bakımından Sarp Sınır Kapısının Önemi Ss, 123-134
Sınır Ticaretimiz Bakımından Sarp Sınır Kapısının Önemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat47
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Suriye'deki Harezmliler'in Haçlılarla Mücadelede ve Kudüs'ün Geri Alınmasındaki Rolleri Ss, 135-142
Suriye'deki Harezmliler'in Haçlılarla Mücadelede ve Kudüs'ün Geri Alınmasındaki Rolleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat48
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol KÜRKÇÜOĞLU  
Azerbaycan'ın Türkleşmesi Tarihine Bakış Ss, 143-156
Azerbaycan'ın Türkleşmesi Tarihine Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat49
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ASLAN  
Bugünkü Ermenistan Arazisinden Türklerin Çıkarılması Meselesi Ss, 157-167
Bugünkü Ermenistan Arazisinden Türklerin Çıkarılması Meselesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat50
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsnü Ezber BODUR  
Eski Sovyetler Birliğindeki Türk Cumhuriyetlerinde Milli Kimliğin Korunmasında Dinin Rolü Ss, 168-177
Eski Sovyetler Birliğindeki Türk Cumhuriyetlerinde Milli Kimliğin Korunmasında Dinin Rolü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat51
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri