• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 150
  Bugün Toplam : 150
  Genel Toplam : 396611

Divan Şairinin Nimet ve İktidar Ekseninde Ulusları Ötekileştirmesi
(Othering of Nations by Divan Poet in the Axis of Blessing and Power )

Yazar : Murat ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 51
Sayfa : 63-88


Özet
Osmanlı Devleti farklı dinler ve uluslardan müteşekkil bir toplum yapısına sahip olmuştur. Devlet hukuku bu unsurların asırlar boyunca barış ve uyum içinde yaşamalarını sağlamıştır. Bununla beraber Osmanlı toplumunda dinî, mezhebi ve etnik topluluklar arasında bazı sürtüşmelerin ve çıkar çatışmalarının hiç olmadığı söylenemez. Toplumsal çeşitlilik zaman zaman kişi ve zümrelerin yekdiğerine karşı ötekileştirici bir tavır ve dille cephe almalarına veya sataşmalarına neden olmuştur. Bazı

Anahtar Kelimeler
Öteki, hiciv, iktidar, millet, Şiilik.

Abstract
The Ottoman Empire had been possessor a society structure that composed of different religions and nations. These elements had lived in peace and harmony for centuries thanks to State law. However, it can not be said that there were not any conflicts amoung religious, religious sects and ethnic communities in the Ottoman society. Social

Keywords
Other, satire, power, nation, shiism.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri