• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 93
    Bugün Toplam : 102
    Genel Toplam : 564547

Deneysel Arkeoloji Çalışmalarına Bir Örnek: Erzurum ‘‘Paleolitik Çağ Obsidiyen Atölyesi’’
(An Example of Experimental Archeology Studies: Erzurum ‘‘Paleolithic Age of Obsidian Workplace’’ )

Yazar : Yunus Emre SEVİNDİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 375-400


Özet
Türkiye’de son 15 yıl içerisinde müze ve ören yerlerinde yapılan çalışmalar yeni teknik ve farklı disiplinlerin birleşmesiyle modernleşmeye başlamıştır. Müzeler sadece eserlerin sergilenerek belirli bilgilerin veriliği yerler değil, aynı zamanda dönemsel canlandırılmaların, deneysel arkeoloji yöntemleriyle arkeolojik materyalin yeniden tasarlanarak sergilendiği, konferans salonlarıyla desteklenen kompleks yapılar haline gelmiştir. Bu makalede Erzurum Müzesi obsidiyen atölyesinde Paleolitik Çağ’da insanların kullanmış olduğu aletlerin Paleolitik Çağ’da uygulanan tekniklere bağlı kalarak yeniden üretilmesini, bu aletlerin kullanılmasını ve alet gruplarına ayrılarak sergilenmesini içermektedir. Sonuç olarak Paleolitik Çağlarda kullanılmış/yapılmış birçok yontmataş alet o dönemlere bağlı tekniklerle üretilmiş ve üretim teknikleri ortaya konulmuştur

Anahtar Kelimeler
Prehistorik Arkeoloji, Deneysel Arkeoloji, Paleolitik Çağ, Obsidiyen, Yontmataş

Abstract
The studies conducted in Turkey in the last 15 years in museums and archeological sites have begun to modernise the incorporation of new tchniques and different disciplines. The museums are not only places where artifacts are exhibited and where certain information is given, but also they have become complex structures supported by conference halls, where periodical animations take place, and where archeological materials are exhibited by redesigning with experimental archeological methods. This article includes that the reproduction of tools used by Paleolithic Age adhering to the techniques used in Paleolithic Age in the obsidien workplace in Erzurum Museum, the use of these tools and exhibiton of them by dividing into tools groups. As a result, many of paleolith tools used/made in the Paleolithic Ages have produced adhering to the techniques of those times and their production techniques have put forward

Keywords
Prehistoric Archeology, Experimantal Archeology, Paleolitic Period, Obsidian, Lithic Stone

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri