• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 92
    Bugün Toplam : 102
    Genel Toplam : 564547

Bir Meşruiyet Mekânı Olarak Balolar ve Baloların Cumhuriyet Dönemi Türk Romanına Yansımaları
(Balos as Places of Recognition During and The Reflections of The Turkish Novel of The Republican Revolution )

Yazar : Hatice GÜNDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 271-285


Özet
Balolar, Türk toplumunda on dokuzuncu yüzyıldan itibaren görülür. Önceleri davetlisi, sonraları ev sahibi olduğumuz bu eğlence kültürü Cumhuriyet’ten sonra resmîleşir. Kimi zaman toplanma, kimi zaman sosyal yardımlaşma maksadıyla yapılan balolar, Cumhuriyet Dönemi romanımıza çeşitli özellikleriyle yansımıştır. Araştırmamızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin inşası sürecinde baloların dönem romanlarına yansıyan tarafları tespit edildi. Özellikle de o yıllarda Ankara’da bulunan, devlet yönetiminde görev üstlenmiş romancılarımızın, balo tarzı eğlence biçimlerine, yeni insan ve toplum modeline bakış açıları metin analizi yöntemiyle irdelendi. Romanlarda baloların, Batılı yaşam tarzının bir gereği olarak benimsendiği veya tam tersi bir bakış açısıyla Batılılaşmanın yanlış algılanmış bir yönü olarak görülüp eleştirildiği tespit edilmiştir. Romanların büyük bir kısmında ise balolar, kahramanların meşruiyet kazandığı mekânlar olarak kurguya dâhil edilir.

Anahtar Kelimeler
Roman, mekân, balo

Abstract
The balos are seen in Turkish society since the nineteenth century. This entertainment culture is formalized after the Republic. Sometimes gatherings, sometimes ballads made for the purpose of social assistance, reflected in various characteristics of the Republican period my romance. In our study, the period novel reflected sides of the ball in the process of building the Republic of Turkey was detected. In particular, the texts of the analysis of the romantic novels, ball-style entertainment forms, new human and social models in Ankara, which were carried out in those years, were examined by means of text analysis. It has been found in the novels that balos are viewed as a misguided aspect of westernization by a western style of life, or vice versa. In most of the novels, balos are included as places where heroes gain legitimacy.

Keywords
Novel, space, balo.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri