• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 63
    Bugün Toplam : 99
    Genel Toplam : 564544

Osmanlı Devleti’nde Yıkım Kararları ve Gerekçeleri
(Demolition Decisions and Their Reasons in the Ottoman State )

Yazar : Gazi ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 583-615


Özet
Yıkım kararları ve gerekçeleri, sonuçları itibariyle bireyi ve toplumu etkiler. Bu sebeple ulusal ve uluslararası hukuk içinde yer alır. Bu araştırmada Osmanlı Devleti’ndeki yıkım kararları ve gerekçelerinin tespit edilmesi amaçlandı. Konu ile ilgili belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nden elde edildi. Yapılan taramada arşivde yıktırılma kararı bulunan 271 kayda ulaşıldı. Elde edilen belgeler ve defterler doküman inceleme tekniğiyle değerlendirildi, içerik analizleri yapıldı. Gerekçeler arasında asayişi temin etme, kamu düzenini ve yararını sağlama, haksız kazancı önleme ve şehir planlaması gibi çeşitli sebeplerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Yıktırılan yerler arasında da kale, karakol, değirmen, bent, kilise, manastır, mektep, medrese, duvar, cami ve ev gibi özel mülkiyet ve kamu mekanlarının olduğu tespit edildi. Osmanlı Devleti’nde verilen yıkım kararlarının mevzuat çerçevesinde alınmakta ve uygulanmakta olduğu görüldü. Yıkım süreçlerinde hukuki prosedürlerin izlendiği, uzmanlarca keşiflerin yapıldığı ve bu keşifler sonucunda da hazırlanan raporların yetkili makamlarca incelendiği ve onaylarıyla yıkımların gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Yıkım kararlarında özellikle kamu düzenini sağlamanın öncüllendiği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Kurum, Değirmen, Kale, Fırın, Derbend, Dalyan, Ev

Abstract
Demolition decisions and reasons affect the individual and society in terms of consequences. For this reason, it also takes place in national and international law. In this sense, it was aimed to determine the demolition decisions in the Ottoman Empire and their reasons. Documents related to the subject, was obtained from the President of Republic of Turkey State Archives Directorate Archives. 271 records with a decision to be demolished were found in the archive. The documents and notebooks obtained were evaluated using the document review technique, and content analysis was performed. It is understood that there are various reasons such as ensuring public order, ensuring public order and benefit, preventing unfair gains and urban planning among the reasons. Among the destroyed places, it was determined that private property and public places such as castle, police station, mill, dam, church, monastery, school, madrasa, wall, mosque and house. It was seen that the demolition decisions made in the Ottoman Empire were taken and implemented within the framework of the legislation. It is understood that during the demolition processes, legal procedures were followed, discoveries were made by experts, and the reports prepared as a result of these discoveries were examined by the authorities and demolitions took place with their approval. It is revealed that especially ensuring public order is prioritized in demolition decisions.

Keywords
Ottoman, institution, mill, castle, bakery, derbend, dalyan, house

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri