• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 81
    Bugün Toplam : 100
    Genel Toplam : 564545

Kırım Savaşı ve Sonrası Osmanlı-Rusya İlişkileri
(The War of The Crimea And After Ottoman-Russia Relations )

Yazar : Sami DEMİRAY   Hazirlayan  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 617-634


Özet
Osmanlı İmparatorluğu’nun, Rusya ile ilişkilerinin kesilmesi 28 Şubat 1853 tarihinde Rus Çarı I.Nikola’nın sözde Mübarek Makamlar meselesinin çözümü için göndermiş olduğu Fevkalâde Elçi Prens Mençikof’un, İstanbul’a gelmesiyle başlamıştır. Rusya’nın, Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki baskısı İngiltere Devleti’nin Akdeniz’deki ticaret yolları üzerinde tehlikeli bir vaziyet almaya başlamıştır. Aynı zamanda Rusya’nın boğazları ele geçirmesiyle bundan çıkacak neticeleri tahmin eden İngiltere ve Fransa yanında Rusya’nın, Balkanlardaki nüfuzunu gittikçe artırması Avusturya’yı dahi endişeye sevk etmiştir. Rusya’nın bu tehditvâri hareketleri karşısında Osmanlı, İngiltere ve Fransa bloğunun oluşmasına sebebiyet vermiştir. Rusya Mübarek Makamlar meselesine dair isteklerini red eden Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Eflâk ve Boğdan’ı işgal ederek harekete geçmiştir. Osmanlı-Rus savaşı seyri içersinde Rusların yaşatmış olduğu 29/30 Kasım1854 Sinop Felâketi sonucu İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı’nın yanında savaşa katılmasıyla birlikte savaşın netice itibariyle Osmanlı İmparatorluğu lehine değişmiştir. Sivastopol’un düşmesi ve bir müddetten beri hasta olan Rus Çarı I. Nikola’nın vefât etmesiyle Rusya mağlup olarak savaştan çekilmiştir. Savaşın ardından başlayan 18-30 Mart 1856 Paris Barış Muahedesiyle Rusya ile barış yapılmıştır. Barış muahedesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasındaki ihtilaflı konuları çözüme kavuşturmak ve ayrıca I.Nikola’nın yerine tahta çıkan II. Aleksander’i tebrik etmek amacıyla Ağustos 1856 yılında Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa Fevkalâde Rus Elçisi olarak görevlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kırım Savaşı, Rusya, Paris Barış Muahedesi, Mübarek Makamlar Meselesi

Abstract
The rupture Therupture of relations of the Ottoman Empire with Russia started on the 28th February, 1853, when the Magnificent Ambassador Prince Mençikof who came to Istanbul, sent by the Russian Czar Nicholas I to solve the so-called Mubarak Authorities issue. Russia's pressure on the Ottoman Empire began to take a dangerous position on the British Empire's traderoutes in the Mediterranean. At the same time, Britain and France, who anticipated the consequences of Russia's capture of thestraits, and Russia's increasing influence in the Balkans caused even Austria to worry. Against the threatening movements of Russia, the Ottoman gave rise to the formation of the British and French block. Russia took action by invading Wallachia and Moldavia against the Ottoman Empire, which refused its requests regarding the issue of Mubarak Authorities. In the course of the Ottoman-Russian war, theresult of the war changed in favor of the Ottoman Empire with the participation of Britain and France in the war along side the Ottomans as a result of the Sinop Disaster of 29/30 November 1854, which the Russians sustained. With the fall of Sevastopol and the death of the Russian Czar Nicholas I, who had been sick for a while, Russia was defeated and with drew from the war. After the war, peace was made with Russia with the Paris Peace Treaty of 18-30 March 1856. After the Peace Treaty, Cypriot Mehmed Emin Pasha was appointed as The Magnificent Russian Ambassador to resolve the controversial issues between the Ottoman Empire and Russia, and also to resolve the issues of I. Nicholas II. And to congratulate Alexander, in August 1856.

Keywords

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri