• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 86
    Bugün Toplam : 97
    Genel Toplam : 564542

Yurt Dışında Söz Edimlerin Öğretiminin Öğreticilerin Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Teaching Speech Acts Abroad in The Context of Instructor’s views )

Yazar : Hatice DİLEK ÇAĞ  - Fatma BÖLÜKBAŞ KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 725-750


Özet
Bu araştırmanın amacı; yurt dışında Türkçe söz edimlerin öğretimini, öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirmek ve yurt dışında yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlere söz edimlerin öğretimiyle ilgili birtakım önerilerde bulunmaktır. Yurt dışında söz edimlerinin öğretiminin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirildiği bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Görüşmeler “Zoom” programıyla online olarak yürütülmüş ve katılımcıların izniyle kayıt alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’deki öğrencilerin yurt dışındaki öğrencilere göre söz edim kullanımlarının daha iyi olduğu ve yurt dışındaki öğrencilerin söz edim kullanımlarında bazı sorunlar yaşadıkları bilgisine ulaşılmıştır. Dilin kullanım alanının olmaması, öğrencilerin pratik yapamamaları ve ana dillerinden olumsuz aktarım yapmaları yurt dışındaki öğrencilerin söz edim kullanımlarını olumsuz olarak etkilemekteyken, ortak kültürel unsurlar ve öğrencilerin Türkiye ile yakın ilişki içinde olmaları söz edim kullanımlarını olumlu etkilemektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, iletişimin temelini oluşturan ve işlevsel dil kullanımının en temel aracı olan söz edimlerin; yurt dışında Türkçe öğrenen öğrencilere, öğretim elemanlarının görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulacak ders izlenceleriyle planlı ve sistemli bir şekilde sunulmasının öğrencilerin söz edim kullanımlarını geliştirebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yurt dışında Türkçe öğretimi, söz edimlerin öğretimi, öğretmen görüşleri.

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the teaching speech acts abroad according to the instructors’ opinions and to make some suggestions to the teachers who teach Turkish as a foreign language abroad about teaching these speech acts. In this study, in which teaching speech acts abroad is evaluated according to the teachers’ views, phenomenological design, one of the qualitative research methods, is used. The interviews were conducted online via “Zoom” program and recorded with the permission of the participants. The obtained data were analyzed using context analysis. According to the study, it is revealed that the students in Turkey are better at using speech acts than the students abroad and the students abroad experience some difficulties in using speech acts. While the lack of use of the language, the inability of the students to practice and the negative transfer from their mother tongue affect the use of speech acts by students abroad adversely, common cultural elements and being in a close relationship with Turkey affect the students’ use of speech acts positively. It is thought that presenting speech acts, which form the basis of communication in teaching Turkish as a foreign language and are the most basic means of functional use of language, to the students who learn Turkish abroad in a planned and systematic way with the course syllabus formed based on the opinions of the instructors can improve the students' use of speech acts.

Keywords
Teaching Turkish abroad, Teaching speech acts, Views of lecturers

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri