• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 60
    Bugün Toplam : 99
    Genel Toplam : 564544

Gürcü Harfli Türkçe İncil'de (GHTİ) Tespit Edilen Gürcüce Etkiler Üzerine Bir İnceleme
(Research on the Influence of The Georgian Language Apparent in The Turkish Bible with Georgian Letters )

Yazar : Tamar KAROSANIDZE  - Muharrem DAŞDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 83-96


Özet
İncil’in tüm dünya dillerinde olduğu gibi Türkçeye de birçok kez çevirisi yapılmıştır. Türk dili, tarihi boyunca farklı alfabeler ile yazılmıştır. Bu alfabeler arasında Gürcü alfabesi de yer almaktadır. Gürcü alfabesi ile yazılmış olan Türkçe eserlerden biri 27 Eylül 1739 tarihli ve kimin tarafından çevrildiği bilinmeyen “İsa’nın Dört Bölümlü Tatarca’ya Çevrilmiş İncili” adıyla bilinen Gürcüceden Türkçeye çevrilmiş İncil’dir. Söz konusu İncil’in büyük bir kısmının Gürcüce ile önemli bir benzerlik ihtiva ettiği görülür. Çevirenin Gürcü olmasıyla birlikte kutsal kitabın çeviri tutumundan da kaynaklanmış olan hedef dilin üzerinde kaynak dilin etkisi açıkça müşahede edilmektedir. Makalede Gürcü Harfli Türkçe İncil’de tespit edilen Gürcücenin etkileri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Gürcü Harfli Türkçe İncil, Gürcüce

Abstract
The New Testament has been translated plenty of times into different languages, including Turkish. Turkish language has been written with different alphabets throughout its history. One of these alphabet systems is Georgian. One of the Turkish work written with the Georgian alphabet, known as "The four chapters of Jesus, Bible translated into Tatarian" of September 27, 1739, was translated by the unknown translator from Georgian to Turkish. İt seems that a large part of the Bible has significant similarities to Georgian language. The influence of the source language upon the target language is explicit that is explained not only with the fact that the translator was of Georgian origins but also the general translation methods adopted for translating the Holy Books. This article emphasizes the influences of the Georgian language that is found in the Turkish Bible with Georgian Letters.

Keywords
Turkish bible with Georgian Letters, Georgian, Source Language, Target Language, İnfluences of Georg

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri