• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 64
    Bugün Toplam : 99
    Genel Toplam : 564544

Şeyhî’nin Eserlerinde Hayvan Adları
(Animal Names in Sheikh’s Works )

Yazar : Abdulkadir KORKMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 123-162


Özet
Türk kültür ve medeniyetinin en önemli unsurları arasında hayvanlar yer almaktadır. Bu bağlamda Türk edebiyatıda yer alan birçok eserde hayvanlardan söz edilmiştir. Klasik Türk Edebiyatı’nın önemli şairlerinden Şeyhî’nin eserleri içerisinde de azımsanamayacak ölçüde hayvan adları ve hayvanlarla ilgili çok sayıda sosyal, kültürel ögeye yer verilmiş, hayvanlarla ilgili çok sayıda benzetme yapılmıştır. Bu çalışmada Şeyhî’nin ‘Dîvân’ı ile ‘Harnâme’ ve ‘Hüsrev ü Şîrîn’ mesnevilerinde yer alan hayvanların adları tek tek tesbit edilmiştir. Bu hayvanların adlarının hangi eserde kaç kez geçtiği beyit numaraları verilerek gösterilmiştir. Ayrıca her farklı hayvan adı için örnek bir beyit verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Şeyhî, Dîvân, Hüsrev ü Şîrîn, Harnâme, Hayvan Adları

Abstract
Animals are among the most important elements of Turkish culture and civilization. In this context, animals are mentioned in many works in Turkish literature. In the works of Sheikhi, one of the most important poets of Classical Turkish Literature, a considerable amount of animal names and many social and cultural elements about animals were included, and many analogies were made about animals. In this study, the names of the animals in the "Kharname" and “Khusraw and Shirin" mathnawis and "Diwan" of Sheikhi were determined one by one. The number of times the names of these animals are mentioned in which work is shown by giving couplet numbers. In addition, a sample couplet is given for each different animal name.

Keywords
Sheikhi, Diwan, Khusraw and Shirin, Kharname, Animal Names

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri