• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 84
    Bugün Toplam : 95
    Genel Toplam : 564540

Kültürel Üretkenlik Bağlamında Yaratıcı Aktörler (Nevşehir İli Örneği)
(Creative Actors in The Context of Cultural Productivity (Nevşehir Province Example) )

Yazar : Kübra YILDIZ ALTIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 327-350


Özet
Kültür endüstrisi kavramıyla doğrudan ilişkili olan “yaratıcı endüstri”, son yıllarda sıklıkla ifade edilen ve üzerinde çalışma yapılan bir alan haline gelmiştir. Kültür ile ekonomik değeri birleştiren bir kavram olan kültür endüstrisi, yaratıcılık ile bir araya geldiğinde “yaratıcı endüstrileri” meydana getirmektedir. Yaratıcı insanların ürettiği ürünlerin oluşturduğu yaratıcı endüstriler zanaattan sanata, reklamdan videoya ve yayıncılıktan yazılıma kadar toplumun her alanında faaliyet gösterebilmektedirler. Şehirlerin kalkınmasında büyük etkisi olan yaratıcı sınıflar “yerelden evrensele” dönüşümü sağlayacak aktörlerdir. “İnsan sermayesi” yaklaşımı olarak isimlendirilen bu değerlendirme biçimi, UNESCO kapsamında yürütülen “Yaratıcı Şehirler Ağı”, “Yaşayan İnsan Hazineleri”, “Marka Kentler” gibi programlarla desteklenmektedir. Söz konusu programların yürütülmesinde bölge veya şehir cazibesinin artırılması önemlidir. Kültür turizmiyle de bağlantılı olan bu uygulamalar, yaratıcılıkla doğrudan ilişkilidir. Yaratıcı endüstri bağlamında kültürel üretkenliğin temel alındığı bu çalışmada, Nevşehir örneğinde yaratıcı aktörlerin bölgesel kalkınmadaki rollerinin tespiti amaçlanmıştır. Yöntem olarak R. Florida’nın geliştirdiği “3T modeli” kullanılmış ve Nevşehir’deki yaratıcı sınıf üzerinde durularak bölgenin yaratıcı endüstri içindeki yeri tespit edilip önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kültür Ekonomisi, Yaratıcı Endüstri, Kültür Turizmi, Yaratıcı Aktörler, 3T Modeli,

Abstract
“The creative industry” has become an area frequently studied and studied in recent years. The culture industry creates “creative industries” when combined with creativity. The creative industries produce products in every area of the society, from craft to art, from advertising to video and from publishing to software. The creative classes are the actors that will provide the transformation “from local to the universal”. This type of evaluation, known as the “human capital” approach, is supported by programs such as “Creative Cities Network”, “Living Human Treasures, “Brand Cities” carried out under UNESCO. In the implementation of these programs, it is important to increase the attractiveness of the region or city. These practices, which are also linked to cultural tourism, are directly related to creativity. In this study, it is aimed to determine the roles of creative actors in regional development in the case of Nevsehir province. This method is based on “the 3T model” developed by R. Florida. In this context, the creative class in Nevşehir was emphasized; the place of the region in the creative industry was determined and suggestions have been made on this issue.

Keywords
Cultural Economy, Creative Industry, Cultural Tourism, Creative Actors, 3T Model.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri