• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 59
    Bugün Toplam : 99
    Genel Toplam : 564544

Millî Mücadele Döneminde Ertuğrul Sancağında Manzara-i Umumiye
(General Situation in The Sanjak of Ertugrul During the National Struggle )

Yazar : Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 653-677


Özet
Merkezi Bilecik olan; Söğüt, Yenişehir ve İnegöl kazalarından ibaret Ertuğrul Sancağı, stratejik önemi dolayısıyla Milli Mücadele Döneminde oldukça sıkıntılı günler yaşamış, Batı Cephesinin özellikle kuzey kanadının mühim bir mevkii olarak yerini almıştır. İzmir’in işgaliyle beraber Anadolu’da başlayan bölgesel direnişleri fazlasıyla gördüğümüz yerlerden olan Ertuğrul, 1919 yılının Eylül ayında Milli Mücadeleye katıldığını bildirmiştir. Bu dönemde devletin asayişi sağlama noktasında yetersiz kalması üzerine oluşturulan Kuva-yı Milliye birlikleri halkın can ve mal güvenliğini korumak, asayişi sağlamak, eşkıyalığa karşı gelmek faaliyetleriyle de ilgilenmiştir. Jandarmanın cephe gerisindeki isyanları bastırmakla düşmanla mücadele etmek arasında sıkışıp kalması bu durumu yaratmıştır. Halktan toplanan bağışlarla maddi kaynağını sağlayan Kuva-yı Milliye birliklerinin yerini düzenli ordunun kurulmasıyla Ertuğrul’da ilk olarak Miralay Kazım (Özalp) Bey kumandasında Ertuğrul Grubu almıştır. Düzenli Orduya geçiş sürecinde pek çok yerde olduğu gibi bu bölgede de bağışların zorla alınmaya çalışılmasına karşı gelinmekle uğraşılmış, ayrıca firari olayları yaşanmış, işgal dönemlerinde bölgede yaşayan Ermenilerle Rumların yağma hareketlerine karşı durulmaya gayret edilmiştir. Bundan ayrı memleketlerini terk edip iç kısımlara doğru göçe başlayan halkın durdurulmasıyla da ilgilenilmiştir. Asayiş noktasında silah yoksunluğundan kaynaklanan sıkıntılar yaşanmış, hapishanelerden kaçanların gasp ve soygunlarıyla da sıkça karşılaşılmıştır. Milli Mücadele Döneminde Ertuğrul’da yaşanan asayiş olaylarına değinilecek çalışmada bu olaylara karşı alınan yahut alınmaya çalışılan tedbirler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Milli Mücadele, Ertuğrul, Bilecik, işgal, asayiş

Abstract
Sanjak of Ertuğrul, the center of Bilecik and consisting of Söğüt, Yenişehir and İnegöl districts, experienced quite troublesome days during the National Struggle due to its strategic importance and became a key place especially in the north wing of the Western Front. Ertuğrul where we see the regional resistance that started in Anatolia following the occupation of Izmir, reported that it joined the National Struggle in September 1919. In this period Kuva-yı Milliye units which were formed due to the fact that the state was insufficient to provide public order were also interested in protecting the life and property of the people, ensuring peace and being against the banditry. The fact that the gendarmes were stuck between suppressing rebellions behind the front and fighting the enemy created this situation. Following the establishment of regular army Ertuğrul group which is under the command of Miralay Kazım (Özalp) Bey took the place of Kuva-i Milliye units that provides its financial source from donations collected from the public. During the transition period to the regular army as in many places there were also problems with the collection of donations and fugitive incidents in this district. In the period of occupation, it was tried to be opposed to the looting movements of Armenians and Greeks living in the region. Besides, people who abandoned their homeland and started to migrate to the inner parts were also dealt. Concerning the public order, there were problems caused by the deprivation of weapons, and the robberies of those who escaped from prisons were frequently encountered. In this study which will handle the public order incidents in the Sanjak of Ertuğrul during the National Struggle the measures taken or to be taken against these events will be emphasized.

Keywords
National Struggle, Ertuğrul, Bilecik, occupation, public order

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri