• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 90
    Bugün Toplam : 97
    Genel Toplam : 564542

Yahya Kemal Beyatlı’nın “Gece” ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Gül” Adlı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
(A Comparative Analysis on Poetry of Yahya Kemal Beyatli’s “Gece” and Ahmet Hamdi Tanpinar’s “Gül” )

Yazar : Fatma SÖNMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 195-214


Özet
Bu çalışmada karşılaştırmalı metin çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır. Uygulama metinleri olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Gül” ve Yahya Kemal Beyatlı’nın “Gece” adlı şiirleri seçilmiştir. Amacımız uygulama konusu olan iki metin üzerinden benzerlik, farklılık ve ortaklık gibi ilişkilerin varlığını ve niteliğini içerik, yapı ve üslup açısından tartışmaktır. Bu şiirleri seçmemizin nedeni şiirlerin her ikisinde de bir “sonsuzluğa ulaşma, ebediyet” arzusunun olduğunun görülmesidir. Çalışmanın giriş bölümünde karşılaştırmalı edebiyat bilimine kısaca değinilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde yazarların hayat hikâyeleri ve şiir estetikleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümünde “Gül” ve “Gece” şiirleri kendi düzlemlerinde tahlil edilmiştir. Üçüncü bölümde anılan şiirlerin karşılaştırması “benzerlikler”, “farklılıklar” ve “ortaklıklar” alt başlıkları altında incelenmiştir. Sonuçta, Tanpınar’ın ve Yahya Kemal’in ortak arzusu olan “ebediyet”i şiirlerinde şiirin kompozisyonu ve duyuş tarzları açısından farklı açılardan ele aldıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, “Gül”, “Gece”, Karşılaştırmalı Edebiyat.

Abstract
In this study, comparative text analysis has been tried. “Gül” poems of Tanpınar and “Gece” poems of Beyatlı were chosen as application texts. Our aim is to discuss the existence and quality of relations such as similarity, difference and partnership through the two texts which are the subject of application in terms of content, structure and style. The reason we choose these poems is because the desire of “reaching infinity, eternity” is felt in both of the poems. In the introduction part of the study, comparative literature science is briefly mentioned. The second part, the poems of “Gül” and “Gece” are analyzed on their own context. The comparison of the poems mentioned in the third section is examined under the subtitles “similarities”, “differences” and “partnerships”. As a result, it was seen that Tanpınar and Yahya Kemal deal with different aspects of poetry in terms of composition and ways of feeling in the poetry of “eternity”.

Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, “Gül”, “Gece”, Comparative Literature.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri